General

Pandemia 2021: wpływ na sektory kultury i kreatywny w Europie

Mar 15, 2024

Mask

Pandemia zdominowała świat w latach 2020-21. Pod koniec 2019 roku kultura i kreatywność napędzały europejską gospodarkę silniej, niż przemysły telekomunikacyjny, farmaceutyczny, motoryzacyjny czy zaawansowanych technologii. W 90% kształtowały go małe i średnie przedsiębiorstwa, które w największym stopniu stały się ofiarami pandemii. Spójrzmy, jak Covid-19 wpłynął na sektory produkujące m. in. treści audiowizualne.

Na początku 2021 roku EY Consulting przedstawiło raport „Odbudowa Europy. Sektory kultury i kreatywny przed i po kryzysie Covid-19”. Przedstawia on dwa oblicza branży, którą przed pandemią charakteryzował:

Rozkwit

W 2019 roku przemysły kulturalny i kreatywny notowały 643 miliardy euro obrotów i 253 miliardy euro wartości dodanej. Stanowiło to 4,4% PKB Unii Europejskiej w ujęciu całkowitych obrotów. Przykładowo: w ciągu 6 lat dziedzina zanotowała 17% wzrostu całkowitych przychodów – o 93 miliardy euro. Od 2013 roku w 28 krajach Unii Europejskiej sektor stworzył 700 tysięcy dodatkowych miejsc pracy, co stanowiło dziesięcioprocentowy wzrost. Pod koniec 2019 roku zatrudnienie wynosiło 7,6 miliona osób. Tylko transport i logistyka, turystyka oraz budownictwo notowały większą liczbę angaży.

Sektor audiowizualny wzrastał w latach 2013-2019 w tempie od 0,5 do 3%. W 2019 roku piątka unijnych państw: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy miała największy udział w przychodach branż kultury i kreatywności – na poziomie 69%. Najbardziej dynamiczny rozwój odnotowano natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej. Branże oferowały również wysoki:

Eksport

Przykładowo: w 2017 roku dobra kultury wytworzone na terenie Unii Europejskiej i wyeksportowane na zewnątrz Wspólnoty miały podobny udział w eksporcie całkowitym jak żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Wartość transferu wyniosła 28,1 miliarda euro i przyczyniła się do dodatniego bilansu Unii w omawianych branżach (+8,6 miliarda euro).

Ewidentnie, przemysły kultury i kreatywny nabrały międzynarodowego charakteru i osiągnęły biznesowy wymiar. Trzeba pamiętać, że sektor audiowizualny był i nadal jest napędem zmian technologicznych. Chętnie korzysta ze wszystkich nowinek, jak w dawnych latach: nośniki cyfrowe typu CD, DVD, DVD Blue-Ray, a teraz choćby streaming.

Dynamiczny rozwój nie obronił się jednak przed pandemią pomimo, że ta sprzyjała odbiorowi kultury i różnego rodzaju form audiowizualnych podczas stosowanych obostrzeń. Rok 2020 przyniósł:

Pandemia: zapaść

Wymieniane branże straciły 31% przychodów. Całkowite obroty spadły wobec roku 2019 o 199 miliardów euro. Bardziej dotknięty został transport lotniczy, ale słabiej np. turystyka. Kryzys odcisnął piętno na wszystkich dziedzinach: najbardziej odczuły go teatr (spadek o 90%) i muzyka (-76%). Sztuki wizualne, reklama, książki, prasa, a także architektura zaliczył straty na poziomie od 20 do 40%. Jedynie gry wideo odnotowały dziewięcioprocentowy wzrost obrotów.

Zapaść najmocniej dotknęła Europę Środkową i Wschodnią. Mimo możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Internetu, upośledzona została produkcja, a do problemów przyczynił się duży udział sprzedaży tradycyjnej w przyjętych modelach biznesowych.

Pandemia wywróciła rynek usług kulturalnych i kreatywnych. Konsumpcja cyfrowa nie rekompensuje strat wynikających z blokad nakładanych na handel tradycyjny. O skali kryzysu świadczy obniżka o 35% tantiem pobieranych przez organizacje na rzecz twórców. Sytuację uratować może przemyślana:

Odbudowa

Unia Europejska dostrzega 3 kroki pozwalające wyjść z zapaści:

1. Finansowanie

Dwie ścieżki wsparcia będą składać się na dokapitalizowanie branż: dotacje z funduszy publicznych, jak choćby program Kreatywna Europa 2021-2027 oraz inwestycje prywatne.

2. Umocnienie

Wspólnota powinna wspierać różnorodność kulturową Kontynentu, a także tworzyć ramy prawne wzmacniające pozycję rynkową twórców. Dobrym przykładem jest tutaj nowelizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, mająca na celu stworzenie jednolitego rynku europejskiego w tym zakresie.

3. Oddziaływanie

Sztuka, kultura i kreatywność powinny w silny sposób, z wielomilionową armią pracowników wpływać na pozytywne przekształcenia społeczne w Europie, czyniąc z artyzmu język tłumaczący współczesne wyzwania i zagrożenia.

Sektory kultury i kreatywny - wsparcie

Nasz zespół profesjonalistów oferuje wszystkim twórcom treści audiowizualnych nowoczesne narzędzie do zarządzania produkcją contentu. Staramy się poznać i opisać świat działalności kreatywnej, by lepiej dopasować proponowane funkcje i rozwiązania do potrzeb użytkowników. Pandemiczny kryzys zmienił ich sytuację rynkową i wpłynął na oczekiwania. Oferując usługę, sami stanowimy część wspieranego sektora – dlatego w pełni rozumiemy sytuację producentów. Zachęcamy do wytrwałej realizacji nowych przedsięwzięć, również z naszym wsparciem.

General

Pandemia 2021: wpływ na sektory kultury i kreatywny w Europie

Mar 15, 2024

Mask

Pandemia zdominowała świat w latach 2020-21. Pod koniec 2019 roku kultura i kreatywność napędzały europejską gospodarkę silniej, niż przemysły telekomunikacyjny, farmaceutyczny, motoryzacyjny czy zaawansowanych technologii. W 90% kształtowały go małe i średnie przedsiębiorstwa, które w największym stopniu stały się ofiarami pandemii. Spójrzmy, jak Covid-19 wpłynął na sektory produkujące m. in. treści audiowizualne.

Na początku 2021 roku EY Consulting przedstawiło raport „Odbudowa Europy. Sektory kultury i kreatywny przed i po kryzysie Covid-19”. Przedstawia on dwa oblicza branży, którą przed pandemią charakteryzował:

Rozkwit

W 2019 roku przemysły kulturalny i kreatywny notowały 643 miliardy euro obrotów i 253 miliardy euro wartości dodanej. Stanowiło to 4,4% PKB Unii Europejskiej w ujęciu całkowitych obrotów. Przykładowo: w ciągu 6 lat dziedzina zanotowała 17% wzrostu całkowitych przychodów – o 93 miliardy euro. Od 2013 roku w 28 krajach Unii Europejskiej sektor stworzył 700 tysięcy dodatkowych miejsc pracy, co stanowiło dziesięcioprocentowy wzrost. Pod koniec 2019 roku zatrudnienie wynosiło 7,6 miliona osób. Tylko transport i logistyka, turystyka oraz budownictwo notowały większą liczbę angaży.

Sektor audiowizualny wzrastał w latach 2013-2019 w tempie od 0,5 do 3%. W 2019 roku piątka unijnych państw: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy miała największy udział w przychodach branż kultury i kreatywności – na poziomie 69%. Najbardziej dynamiczny rozwój odnotowano natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej. Branże oferowały również wysoki:

Eksport

Przykładowo: w 2017 roku dobra kultury wytworzone na terenie Unii Europejskiej i wyeksportowane na zewnątrz Wspólnoty miały podobny udział w eksporcie całkowitym jak żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Wartość transferu wyniosła 28,1 miliarda euro i przyczyniła się do dodatniego bilansu Unii w omawianych branżach (+8,6 miliarda euro).

Ewidentnie, przemysły kultury i kreatywny nabrały międzynarodowego charakteru i osiągnęły biznesowy wymiar. Trzeba pamiętać, że sektor audiowizualny był i nadal jest napędem zmian technologicznych. Chętnie korzysta ze wszystkich nowinek, jak w dawnych latach: nośniki cyfrowe typu CD, DVD, DVD Blue-Ray, a teraz choćby streaming.

Dynamiczny rozwój nie obronił się jednak przed pandemią pomimo, że ta sprzyjała odbiorowi kultury i różnego rodzaju form audiowizualnych podczas stosowanych obostrzeń. Rok 2020 przyniósł:

Pandemia: zapaść

Wymieniane branże straciły 31% przychodów. Całkowite obroty spadły wobec roku 2019 o 199 miliardów euro. Bardziej dotknięty został transport lotniczy, ale słabiej np. turystyka. Kryzys odcisnął piętno na wszystkich dziedzinach: najbardziej odczuły go teatr (spadek o 90%) i muzyka (-76%). Sztuki wizualne, reklama, książki, prasa, a także architektura zaliczył straty na poziomie od 20 do 40%. Jedynie gry wideo odnotowały dziewięcioprocentowy wzrost obrotów.

Zapaść najmocniej dotknęła Europę Środkową i Wschodnią. Mimo możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Internetu, upośledzona została produkcja, a do problemów przyczynił się duży udział sprzedaży tradycyjnej w przyjętych modelach biznesowych.

Pandemia wywróciła rynek usług kulturalnych i kreatywnych. Konsumpcja cyfrowa nie rekompensuje strat wynikających z blokad nakładanych na handel tradycyjny. O skali kryzysu świadczy obniżka o 35% tantiem pobieranych przez organizacje na rzecz twórców. Sytuację uratować może przemyślana:

Odbudowa

Unia Europejska dostrzega 3 kroki pozwalające wyjść z zapaści:

1. Finansowanie

Dwie ścieżki wsparcia będą składać się na dokapitalizowanie branż: dotacje z funduszy publicznych, jak choćby program Kreatywna Europa 2021-2027 oraz inwestycje prywatne.

2. Umocnienie

Wspólnota powinna wspierać różnorodność kulturową Kontynentu, a także tworzyć ramy prawne wzmacniające pozycję rynkową twórców. Dobrym przykładem jest tutaj nowelizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, mająca na celu stworzenie jednolitego rynku europejskiego w tym zakresie.

3. Oddziaływanie

Sztuka, kultura i kreatywność powinny w silny sposób, z wielomilionową armią pracowników wpływać na pozytywne przekształcenia społeczne w Europie, czyniąc z artyzmu język tłumaczący współczesne wyzwania i zagrożenia.

Sektory kultury i kreatywny - wsparcie

Nasz zespół profesjonalistów oferuje wszystkim twórcom treści audiowizualnych nowoczesne narzędzie do zarządzania produkcją contentu. Staramy się poznać i opisać świat działalności kreatywnej, by lepiej dopasować proponowane funkcje i rozwiązania do potrzeb użytkowników. Pandemiczny kryzys zmienił ich sytuację rynkową i wpłynął na oczekiwania. Oferując usługę, sami stanowimy część wspieranego sektora – dlatego w pełni rozumiemy sytuację producentów. Zachęcamy do wytrwałej realizacji nowych przedsięwzięć, również z naszym wsparciem.

General

Pandemia 2021: wpływ na sektory kultury i kreatywny w Europie

Mar 15, 2024

Mask

Pandemia zdominowała świat w latach 2020-21. Pod koniec 2019 roku kultura i kreatywność napędzały europejską gospodarkę silniej, niż przemysły telekomunikacyjny, farmaceutyczny, motoryzacyjny czy zaawansowanych technologii. W 90% kształtowały go małe i średnie przedsiębiorstwa, które w największym stopniu stały się ofiarami pandemii. Spójrzmy, jak Covid-19 wpłynął na sektory produkujące m. in. treści audiowizualne.

Na początku 2021 roku EY Consulting przedstawiło raport „Odbudowa Europy. Sektory kultury i kreatywny przed i po kryzysie Covid-19”. Przedstawia on dwa oblicza branży, którą przed pandemią charakteryzował:

Rozkwit

W 2019 roku przemysły kulturalny i kreatywny notowały 643 miliardy euro obrotów i 253 miliardy euro wartości dodanej. Stanowiło to 4,4% PKB Unii Europejskiej w ujęciu całkowitych obrotów. Przykładowo: w ciągu 6 lat dziedzina zanotowała 17% wzrostu całkowitych przychodów – o 93 miliardy euro. Od 2013 roku w 28 krajach Unii Europejskiej sektor stworzył 700 tysięcy dodatkowych miejsc pracy, co stanowiło dziesięcioprocentowy wzrost. Pod koniec 2019 roku zatrudnienie wynosiło 7,6 miliona osób. Tylko transport i logistyka, turystyka oraz budownictwo notowały większą liczbę angaży.

Sektor audiowizualny wzrastał w latach 2013-2019 w tempie od 0,5 do 3%. W 2019 roku piątka unijnych państw: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy miała największy udział w przychodach branż kultury i kreatywności – na poziomie 69%. Najbardziej dynamiczny rozwój odnotowano natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej. Branże oferowały również wysoki:

Eksport

Przykładowo: w 2017 roku dobra kultury wytworzone na terenie Unii Europejskiej i wyeksportowane na zewnątrz Wspólnoty miały podobny udział w eksporcie całkowitym jak żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Wartość transferu wyniosła 28,1 miliarda euro i przyczyniła się do dodatniego bilansu Unii w omawianych branżach (+8,6 miliarda euro).

Ewidentnie, przemysły kultury i kreatywny nabrały międzynarodowego charakteru i osiągnęły biznesowy wymiar. Trzeba pamiętać, że sektor audiowizualny był i nadal jest napędem zmian technologicznych. Chętnie korzysta ze wszystkich nowinek, jak w dawnych latach: nośniki cyfrowe typu CD, DVD, DVD Blue-Ray, a teraz choćby streaming.

Dynamiczny rozwój nie obronił się jednak przed pandemią pomimo, że ta sprzyjała odbiorowi kultury i różnego rodzaju form audiowizualnych podczas stosowanych obostrzeń. Rok 2020 przyniósł:

Pandemia: zapaść

Wymieniane branże straciły 31% przychodów. Całkowite obroty spadły wobec roku 2019 o 199 miliardów euro. Bardziej dotknięty został transport lotniczy, ale słabiej np. turystyka. Kryzys odcisnął piętno na wszystkich dziedzinach: najbardziej odczuły go teatr (spadek o 90%) i muzyka (-76%). Sztuki wizualne, reklama, książki, prasa, a także architektura zaliczył straty na poziomie od 20 do 40%. Jedynie gry wideo odnotowały dziewięcioprocentowy wzrost obrotów.

Zapaść najmocniej dotknęła Europę Środkową i Wschodnią. Mimo możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Internetu, upośledzona została produkcja, a do problemów przyczynił się duży udział sprzedaży tradycyjnej w przyjętych modelach biznesowych.

Pandemia wywróciła rynek usług kulturalnych i kreatywnych. Konsumpcja cyfrowa nie rekompensuje strat wynikających z blokad nakładanych na handel tradycyjny. O skali kryzysu świadczy obniżka o 35% tantiem pobieranych przez organizacje na rzecz twórców. Sytuację uratować może przemyślana:

Odbudowa

Unia Europejska dostrzega 3 kroki pozwalające wyjść z zapaści:

1. Finansowanie

Dwie ścieżki wsparcia będą składać się na dokapitalizowanie branż: dotacje z funduszy publicznych, jak choćby program Kreatywna Europa 2021-2027 oraz inwestycje prywatne.

2. Umocnienie

Wspólnota powinna wspierać różnorodność kulturową Kontynentu, a także tworzyć ramy prawne wzmacniające pozycję rynkową twórców. Dobrym przykładem jest tutaj nowelizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, mająca na celu stworzenie jednolitego rynku europejskiego w tym zakresie.

3. Oddziaływanie

Sztuka, kultura i kreatywność powinny w silny sposób, z wielomilionową armią pracowników wpływać na pozytywne przekształcenia społeczne w Europie, czyniąc z artyzmu język tłumaczący współczesne wyzwania i zagrożenia.

Sektory kultury i kreatywny - wsparcie

Nasz zespół profesjonalistów oferuje wszystkim twórcom treści audiowizualnych nowoczesne narzędzie do zarządzania produkcją contentu. Staramy się poznać i opisać świat działalności kreatywnej, by lepiej dopasować proponowane funkcje i rozwiązania do potrzeb użytkowników. Pandemiczny kryzys zmienił ich sytuację rynkową i wpłynął na oczekiwania. Oferując usługę, sami stanowimy część wspieranego sektora – dlatego w pełni rozumiemy sytuację producentów. Zachęcamy do wytrwałej realizacji nowych przedsięwzięć, również z naszym wsparciem.

General

Pandemia 2021: wpływ na sektory kultury i kreatywny w Europie

Mar 15, 2024

Mask

Pandemia zdominowała świat w latach 2020-21. Pod koniec 2019 roku kultura i kreatywność napędzały europejską gospodarkę silniej, niż przemysły telekomunikacyjny, farmaceutyczny, motoryzacyjny czy zaawansowanych technologii. W 90% kształtowały go małe i średnie przedsiębiorstwa, które w największym stopniu stały się ofiarami pandemii. Spójrzmy, jak Covid-19 wpłynął na sektory produkujące m. in. treści audiowizualne.

Na początku 2021 roku EY Consulting przedstawiło raport „Odbudowa Europy. Sektory kultury i kreatywny przed i po kryzysie Covid-19”. Przedstawia on dwa oblicza branży, którą przed pandemią charakteryzował:

Rozkwit

W 2019 roku przemysły kulturalny i kreatywny notowały 643 miliardy euro obrotów i 253 miliardy euro wartości dodanej. Stanowiło to 4,4% PKB Unii Europejskiej w ujęciu całkowitych obrotów. Przykładowo: w ciągu 6 lat dziedzina zanotowała 17% wzrostu całkowitych przychodów – o 93 miliardy euro. Od 2013 roku w 28 krajach Unii Europejskiej sektor stworzył 700 tysięcy dodatkowych miejsc pracy, co stanowiło dziesięcioprocentowy wzrost. Pod koniec 2019 roku zatrudnienie wynosiło 7,6 miliona osób. Tylko transport i logistyka, turystyka oraz budownictwo notowały większą liczbę angaży.

Sektor audiowizualny wzrastał w latach 2013-2019 w tempie od 0,5 do 3%. W 2019 roku piątka unijnych państw: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy miała największy udział w przychodach branż kultury i kreatywności – na poziomie 69%. Najbardziej dynamiczny rozwój odnotowano natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej. Branże oferowały również wysoki:

Eksport

Przykładowo: w 2017 roku dobra kultury wytworzone na terenie Unii Europejskiej i wyeksportowane na zewnątrz Wspólnoty miały podobny udział w eksporcie całkowitym jak żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Wartość transferu wyniosła 28,1 miliarda euro i przyczyniła się do dodatniego bilansu Unii w omawianych branżach (+8,6 miliarda euro).

Ewidentnie, przemysły kultury i kreatywny nabrały międzynarodowego charakteru i osiągnęły biznesowy wymiar. Trzeba pamiętać, że sektor audiowizualny był i nadal jest napędem zmian technologicznych. Chętnie korzysta ze wszystkich nowinek, jak w dawnych latach: nośniki cyfrowe typu CD, DVD, DVD Blue-Ray, a teraz choćby streaming.

Dynamiczny rozwój nie obronił się jednak przed pandemią pomimo, że ta sprzyjała odbiorowi kultury i różnego rodzaju form audiowizualnych podczas stosowanych obostrzeń. Rok 2020 przyniósł:

Pandemia: zapaść

Wymieniane branże straciły 31% przychodów. Całkowite obroty spadły wobec roku 2019 o 199 miliardów euro. Bardziej dotknięty został transport lotniczy, ale słabiej np. turystyka. Kryzys odcisnął piętno na wszystkich dziedzinach: najbardziej odczuły go teatr (spadek o 90%) i muzyka (-76%). Sztuki wizualne, reklama, książki, prasa, a także architektura zaliczył straty na poziomie od 20 do 40%. Jedynie gry wideo odnotowały dziewięcioprocentowy wzrost obrotów.

Zapaść najmocniej dotknęła Europę Środkową i Wschodnią. Mimo możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Internetu, upośledzona została produkcja, a do problemów przyczynił się duży udział sprzedaży tradycyjnej w przyjętych modelach biznesowych.

Pandemia wywróciła rynek usług kulturalnych i kreatywnych. Konsumpcja cyfrowa nie rekompensuje strat wynikających z blokad nakładanych na handel tradycyjny. O skali kryzysu świadczy obniżka o 35% tantiem pobieranych przez organizacje na rzecz twórców. Sytuację uratować może przemyślana:

Odbudowa

Unia Europejska dostrzega 3 kroki pozwalające wyjść z zapaści:

1. Finansowanie

Dwie ścieżki wsparcia będą składać się na dokapitalizowanie branż: dotacje z funduszy publicznych, jak choćby program Kreatywna Europa 2021-2027 oraz inwestycje prywatne.

2. Umocnienie

Wspólnota powinna wspierać różnorodność kulturową Kontynentu, a także tworzyć ramy prawne wzmacniające pozycję rynkową twórców. Dobrym przykładem jest tutaj nowelizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, mająca na celu stworzenie jednolitego rynku europejskiego w tym zakresie.

3. Oddziaływanie

Sztuka, kultura i kreatywność powinny w silny sposób, z wielomilionową armią pracowników wpływać na pozytywne przekształcenia społeczne w Europie, czyniąc z artyzmu język tłumaczący współczesne wyzwania i zagrożenia.

Sektory kultury i kreatywny - wsparcie

Nasz zespół profesjonalistów oferuje wszystkim twórcom treści audiowizualnych nowoczesne narzędzie do zarządzania produkcją contentu. Staramy się poznać i opisać świat działalności kreatywnej, by lepiej dopasować proponowane funkcje i rozwiązania do potrzeb użytkowników. Pandemiczny kryzys zmienił ich sytuację rynkową i wpłynął na oczekiwania. Oferując usługę, sami stanowimy część wspieranego sektora – dlatego w pełni rozumiemy sytuację producentów. Zachęcamy do wytrwałej realizacji nowych przedsięwzięć, również z naszym wsparciem.

General

Pandemia 2021: wpływ na sektory kultury i kreatywny w Europie

Mar 15, 2024

Mask

Pandemia zdominowała świat w latach 2020-21. Pod koniec 2019 roku kultura i kreatywność napędzały europejską gospodarkę silniej, niż przemysły telekomunikacyjny, farmaceutyczny, motoryzacyjny czy zaawansowanych technologii. W 90% kształtowały go małe i średnie przedsiębiorstwa, które w największym stopniu stały się ofiarami pandemii. Spójrzmy, jak Covid-19 wpłynął na sektory produkujące m. in. treści audiowizualne.

Na początku 2021 roku EY Consulting przedstawiło raport „Odbudowa Europy. Sektory kultury i kreatywny przed i po kryzysie Covid-19”. Przedstawia on dwa oblicza branży, którą przed pandemią charakteryzował:

Rozkwit

W 2019 roku przemysły kulturalny i kreatywny notowały 643 miliardy euro obrotów i 253 miliardy euro wartości dodanej. Stanowiło to 4,4% PKB Unii Europejskiej w ujęciu całkowitych obrotów. Przykładowo: w ciągu 6 lat dziedzina zanotowała 17% wzrostu całkowitych przychodów – o 93 miliardy euro. Od 2013 roku w 28 krajach Unii Europejskiej sektor stworzył 700 tysięcy dodatkowych miejsc pracy, co stanowiło dziesięcioprocentowy wzrost. Pod koniec 2019 roku zatrudnienie wynosiło 7,6 miliona osób. Tylko transport i logistyka, turystyka oraz budownictwo notowały większą liczbę angaży.

Sektor audiowizualny wzrastał w latach 2013-2019 w tempie od 0,5 do 3%. W 2019 roku piątka unijnych państw: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy miała największy udział w przychodach branż kultury i kreatywności – na poziomie 69%. Najbardziej dynamiczny rozwój odnotowano natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej. Branże oferowały również wysoki:

Eksport

Przykładowo: w 2017 roku dobra kultury wytworzone na terenie Unii Europejskiej i wyeksportowane na zewnątrz Wspólnoty miały podobny udział w eksporcie całkowitym jak żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Wartość transferu wyniosła 28,1 miliarda euro i przyczyniła się do dodatniego bilansu Unii w omawianych branżach (+8,6 miliarda euro).

Ewidentnie, przemysły kultury i kreatywny nabrały międzynarodowego charakteru i osiągnęły biznesowy wymiar. Trzeba pamiętać, że sektor audiowizualny był i nadal jest napędem zmian technologicznych. Chętnie korzysta ze wszystkich nowinek, jak w dawnych latach: nośniki cyfrowe typu CD, DVD, DVD Blue-Ray, a teraz choćby streaming.

Dynamiczny rozwój nie obronił się jednak przed pandemią pomimo, że ta sprzyjała odbiorowi kultury i różnego rodzaju form audiowizualnych podczas stosowanych obostrzeń. Rok 2020 przyniósł:

Pandemia: zapaść

Wymieniane branże straciły 31% przychodów. Całkowite obroty spadły wobec roku 2019 o 199 miliardów euro. Bardziej dotknięty został transport lotniczy, ale słabiej np. turystyka. Kryzys odcisnął piętno na wszystkich dziedzinach: najbardziej odczuły go teatr (spadek o 90%) i muzyka (-76%). Sztuki wizualne, reklama, książki, prasa, a także architektura zaliczył straty na poziomie od 20 do 40%. Jedynie gry wideo odnotowały dziewięcioprocentowy wzrost obrotów.

Zapaść najmocniej dotknęła Europę Środkową i Wschodnią. Mimo możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Internetu, upośledzona została produkcja, a do problemów przyczynił się duży udział sprzedaży tradycyjnej w przyjętych modelach biznesowych.

Pandemia wywróciła rynek usług kulturalnych i kreatywnych. Konsumpcja cyfrowa nie rekompensuje strat wynikających z blokad nakładanych na handel tradycyjny. O skali kryzysu świadczy obniżka o 35% tantiem pobieranych przez organizacje na rzecz twórców. Sytuację uratować może przemyślana:

Odbudowa

Unia Europejska dostrzega 3 kroki pozwalające wyjść z zapaści:

1. Finansowanie

Dwie ścieżki wsparcia będą składać się na dokapitalizowanie branż: dotacje z funduszy publicznych, jak choćby program Kreatywna Europa 2021-2027 oraz inwestycje prywatne.

2. Umocnienie

Wspólnota powinna wspierać różnorodność kulturową Kontynentu, a także tworzyć ramy prawne wzmacniające pozycję rynkową twórców. Dobrym przykładem jest tutaj nowelizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, mająca na celu stworzenie jednolitego rynku europejskiego w tym zakresie.

3. Oddziaływanie

Sztuka, kultura i kreatywność powinny w silny sposób, z wielomilionową armią pracowników wpływać na pozytywne przekształcenia społeczne w Europie, czyniąc z artyzmu język tłumaczący współczesne wyzwania i zagrożenia.

Sektory kultury i kreatywny - wsparcie

Nasz zespół profesjonalistów oferuje wszystkim twórcom treści audiowizualnych nowoczesne narzędzie do zarządzania produkcją contentu. Staramy się poznać i opisać świat działalności kreatywnej, by lepiej dopasować proponowane funkcje i rozwiązania do potrzeb użytkowników. Pandemiczny kryzys zmienił ich sytuację rynkową i wpłynął na oczekiwania. Oferując usługę, sami stanowimy część wspieranego sektora – dlatego w pełni rozumiemy sytuację producentów. Zachęcamy do wytrwałej realizacji nowych przedsięwzięć, również z naszym wsparciem.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM