General

Program "Kreatywna Europa" 2021-2027

Mar 12, 2024

Projektując system CRM Strada postawiliśmy sobie za cel dostarczanie wygodnego, przystępnego cenowo, prostego zestawu narzędzi do efektywnej pracy w sektorze audiowizualnym. W taki sposób pragniemy udzielać twórcom realnej pomocy w skali mikro. Jak wygląda wsparcie w ujęciu makro? Warto spojrzeć na unijny program „Kreatywna Europa” na lata 2021-2027.

Kreatywna Europa” 2021-2027, to polityka wzmocnienia sfery działań w Europie w zakresie kultury i dyscyplin kreatywnych oraz audiowizualnych.

Cele

Program nastawiony jest na:

 • wzmocnienie kontynentalnego przepływu dzieł i twórców,

 • ochronę oraz promocję różnorodności kulturowej i językowej, a także europejskiego dziedzictwa kulturowego,

 • wzbogacanie kompetencji zawodowych,

 • poszerzanie i rozwój kręgu odbiorców,

 • aktywizację społeczną za pośrednictwem sztuki,

 • transformację sektora w model działalności proekologicznej,

 • zastosowanie technologii i nowych rozwiązań celem dostosowania twórców do wyzwań rynku cyfrowego.

W ostatni punkt idealnie wpisuje się nasza Strada, jako narzędzie SaaS wspierające działania producentów audiowizualnych w trybie pracy zdalnej i w różnorodnym zespole.

"Kreatywna Europa" - charakterystyka

Program ma zacząć obowiązywać od listopada 2021 r., ale z mocą wsteczną obejmującą okres od 1 stycznia bieżącego roku. W jego zasięg włączone są wszystkie kraje UE oraz część państw spoza Wspólnoty:

- przystępujące do Unii, kandydujące i potencjalni kandydaci:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia,

- objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa:

Armenia, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina.

Azerbejdżan, Algieria, Białoruś, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna i Turcja wyraziły chęć przystąpienia do „Kreatywnej Europy”.

Jak widać, zasięg działań wykracza poza granice kontynentu i obejmuje wiele kultur i religii, co powinno przełożyć się na wzmacnianie więzi międzyludzkich za pomocą języka sztuki.

Na program składają się trzy:

Komponenty

I. Media

Skierowany do:

 • producentów filmów i gier komputerowych,

 • dystrybutorów,

 • pośredników sprzedaży,

 • organizatorów szkoleń, warsztatów, festiwali filmowych, targów,

 • wydarzeń rozwijających widownię,

 • inicjatyw edukacyjnych,

 • twórców innowacyjnych narzędzi internetowych kierowanych do profesjonalistów z sektora audiowizualnego,

 • działalności spinającej w sieć europejskie platformy VoD,

 • kin prezentujących filmy produkowane na kontynencie.

 • Celami tego segmentu są: wzmacnianie branży, promowanie ponadnarodowego obiegu dzieł i europejskiej kultury oraz profesjonalizacja całego sektora audiowizualnego.

II. Kultura

Komponent obejmuje wsparcie dla inicjatyw, takich jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziecka, nagrody: Europa Nostra Award, Music Moves Europe Talent Award, Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Nagroda im. Miesa van der Rohe’go.

Nastawiony jest na wspieranie międzynarodowych przedsięwzięć realizowanych przez instytucje i organizacje kultury oraz kreatywne. Obejmuje cztery schematy grantowe:

 • Projekty współpracy europejskiej,

 • Wsparcie obiegu literatury,

 • Platformy europejskie,

 • Sieci europejskie.

Ich zadaniem jest wzmacnianie działań nastawionych na promocję europejskiej sztuki – w tym wysokiej jakości literatury i pisarzy - zwiększanie mobilności artystów i transferu dzieł ich twórczości, co ma przełożyć się na budowę współpracy na całym kontynencie i jego sąsiedztwie, edukację i rozwijanie widowni oraz wsparcie dla artystów młodych i tłumaczy.

III. Międzysektorowy

Ostatni komponent oferuje trzy granty, kładące nacisk na propagowanie międzynarodowych działań opartych na współpracy organizacji
i instytucji w sektorach: kultury, kreatywnym i audiowizualnym. Istotne jest ukierunkowanie celu na wzmocnienie działań dotyczących pluralizmu mediów informacyjnych, przeciwdziałanie dezinformacji w internecie i współpracę polityczną. Ta część programu promuje nowe formy i kierunki aktywności oparte o eksperymentalne podejście do procesu twórczego. Również tutaj nacisk kładziony jest na zastosowanie zaawansowanych technologii, internetu, sztucznej inteligencji, wirtualnych narzędzi wsparcia pracy.

Podsumowanie

Unia Europejska w programie „Kreatywna Europa” przeznaczy w ciągu 7 lat ponad 2 miliardy euro na tworzenie miejsc pracy, ożywianie
i wzmacnianie sektora kreatywnego po wyjątkowo dotkliwym dla tej branży (ale też oczywiście wielu innych) okresie pandemii.

Nacisk będzie kładziony na wsparcie artystów, publiczności, procesu twórczego i włączanie do niego państw ościennych Kontynentu. Istotne będzie wzmacnianie pozytywnych inicjatyw społecznych i działań politycznych w zakresie kultury oraz zielony ład i cyfryzacja.

Polecamy uwadze zaprezentowany program. W skali ponadlokalnej ma on na celu rozwój europejskiej kultury i razem ze wsparciem pracy nowoczesnymi narzędziami jak nasz system Strada pozwoli ludziom utalentowanym rozwinąć skrzydła.

General

Program "Kreatywna Europa" 2021-2027

Mar 12, 2024

Projektując system CRM Strada postawiliśmy sobie za cel dostarczanie wygodnego, przystępnego cenowo, prostego zestawu narzędzi do efektywnej pracy w sektorze audiowizualnym. W taki sposób pragniemy udzielać twórcom realnej pomocy w skali mikro. Jak wygląda wsparcie w ujęciu makro? Warto spojrzeć na unijny program „Kreatywna Europa” na lata 2021-2027.

Kreatywna Europa” 2021-2027, to polityka wzmocnienia sfery działań w Europie w zakresie kultury i dyscyplin kreatywnych oraz audiowizualnych.

Cele

Program nastawiony jest na:

 • wzmocnienie kontynentalnego przepływu dzieł i twórców,

 • ochronę oraz promocję różnorodności kulturowej i językowej, a także europejskiego dziedzictwa kulturowego,

 • wzbogacanie kompetencji zawodowych,

 • poszerzanie i rozwój kręgu odbiorców,

 • aktywizację społeczną za pośrednictwem sztuki,

 • transformację sektora w model działalności proekologicznej,

 • zastosowanie technologii i nowych rozwiązań celem dostosowania twórców do wyzwań rynku cyfrowego.

W ostatni punkt idealnie wpisuje się nasza Strada, jako narzędzie SaaS wspierające działania producentów audiowizualnych w trybie pracy zdalnej i w różnorodnym zespole.

"Kreatywna Europa" - charakterystyka

Program ma zacząć obowiązywać od listopada 2021 r., ale z mocą wsteczną obejmującą okres od 1 stycznia bieżącego roku. W jego zasięg włączone są wszystkie kraje UE oraz część państw spoza Wspólnoty:

- przystępujące do Unii, kandydujące i potencjalni kandydaci:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia,

- objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa:

Armenia, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina.

Azerbejdżan, Algieria, Białoruś, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna i Turcja wyraziły chęć przystąpienia do „Kreatywnej Europy”.

Jak widać, zasięg działań wykracza poza granice kontynentu i obejmuje wiele kultur i religii, co powinno przełożyć się na wzmacnianie więzi międzyludzkich za pomocą języka sztuki.

Na program składają się trzy:

Komponenty

I. Media

Skierowany do:

 • producentów filmów i gier komputerowych,

 • dystrybutorów,

 • pośredników sprzedaży,

 • organizatorów szkoleń, warsztatów, festiwali filmowych, targów,

 • wydarzeń rozwijających widownię,

 • inicjatyw edukacyjnych,

 • twórców innowacyjnych narzędzi internetowych kierowanych do profesjonalistów z sektora audiowizualnego,

 • działalności spinającej w sieć europejskie platformy VoD,

 • kin prezentujących filmy produkowane na kontynencie.

 • Celami tego segmentu są: wzmacnianie branży, promowanie ponadnarodowego obiegu dzieł i europejskiej kultury oraz profesjonalizacja całego sektora audiowizualnego.

II. Kultura

Komponent obejmuje wsparcie dla inicjatyw, takich jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziecka, nagrody: Europa Nostra Award, Music Moves Europe Talent Award, Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Nagroda im. Miesa van der Rohe’go.

Nastawiony jest na wspieranie międzynarodowych przedsięwzięć realizowanych przez instytucje i organizacje kultury oraz kreatywne. Obejmuje cztery schematy grantowe:

 • Projekty współpracy europejskiej,

 • Wsparcie obiegu literatury,

 • Platformy europejskie,

 • Sieci europejskie.

Ich zadaniem jest wzmacnianie działań nastawionych na promocję europejskiej sztuki – w tym wysokiej jakości literatury i pisarzy - zwiększanie mobilności artystów i transferu dzieł ich twórczości, co ma przełożyć się na budowę współpracy na całym kontynencie i jego sąsiedztwie, edukację i rozwijanie widowni oraz wsparcie dla artystów młodych i tłumaczy.

III. Międzysektorowy

Ostatni komponent oferuje trzy granty, kładące nacisk na propagowanie międzynarodowych działań opartych na współpracy organizacji
i instytucji w sektorach: kultury, kreatywnym i audiowizualnym. Istotne jest ukierunkowanie celu na wzmocnienie działań dotyczących pluralizmu mediów informacyjnych, przeciwdziałanie dezinformacji w internecie i współpracę polityczną. Ta część programu promuje nowe formy i kierunki aktywności oparte o eksperymentalne podejście do procesu twórczego. Również tutaj nacisk kładziony jest na zastosowanie zaawansowanych technologii, internetu, sztucznej inteligencji, wirtualnych narzędzi wsparcia pracy.

Podsumowanie

Unia Europejska w programie „Kreatywna Europa” przeznaczy w ciągu 7 lat ponad 2 miliardy euro na tworzenie miejsc pracy, ożywianie
i wzmacnianie sektora kreatywnego po wyjątkowo dotkliwym dla tej branży (ale też oczywiście wielu innych) okresie pandemii.

Nacisk będzie kładziony na wsparcie artystów, publiczności, procesu twórczego i włączanie do niego państw ościennych Kontynentu. Istotne będzie wzmacnianie pozytywnych inicjatyw społecznych i działań politycznych w zakresie kultury oraz zielony ład i cyfryzacja.

Polecamy uwadze zaprezentowany program. W skali ponadlokalnej ma on na celu rozwój europejskiej kultury i razem ze wsparciem pracy nowoczesnymi narzędziami jak nasz system Strada pozwoli ludziom utalentowanym rozwinąć skrzydła.

General

Program "Kreatywna Europa" 2021-2027

Mar 12, 2024

Projektując system CRM Strada postawiliśmy sobie za cel dostarczanie wygodnego, przystępnego cenowo, prostego zestawu narzędzi do efektywnej pracy w sektorze audiowizualnym. W taki sposób pragniemy udzielać twórcom realnej pomocy w skali mikro. Jak wygląda wsparcie w ujęciu makro? Warto spojrzeć na unijny program „Kreatywna Europa” na lata 2021-2027.

Kreatywna Europa” 2021-2027, to polityka wzmocnienia sfery działań w Europie w zakresie kultury i dyscyplin kreatywnych oraz audiowizualnych.

Cele

Program nastawiony jest na:

 • wzmocnienie kontynentalnego przepływu dzieł i twórców,

 • ochronę oraz promocję różnorodności kulturowej i językowej, a także europejskiego dziedzictwa kulturowego,

 • wzbogacanie kompetencji zawodowych,

 • poszerzanie i rozwój kręgu odbiorców,

 • aktywizację społeczną za pośrednictwem sztuki,

 • transformację sektora w model działalności proekologicznej,

 • zastosowanie technologii i nowych rozwiązań celem dostosowania twórców do wyzwań rynku cyfrowego.

W ostatni punkt idealnie wpisuje się nasza Strada, jako narzędzie SaaS wspierające działania producentów audiowizualnych w trybie pracy zdalnej i w różnorodnym zespole.

"Kreatywna Europa" - charakterystyka

Program ma zacząć obowiązywać od listopada 2021 r., ale z mocą wsteczną obejmującą okres od 1 stycznia bieżącego roku. W jego zasięg włączone są wszystkie kraje UE oraz część państw spoza Wspólnoty:

- przystępujące do Unii, kandydujące i potencjalni kandydaci:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia,

- objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa:

Armenia, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina.

Azerbejdżan, Algieria, Białoruś, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna i Turcja wyraziły chęć przystąpienia do „Kreatywnej Europy”.

Jak widać, zasięg działań wykracza poza granice kontynentu i obejmuje wiele kultur i religii, co powinno przełożyć się na wzmacnianie więzi międzyludzkich za pomocą języka sztuki.

Na program składają się trzy:

Komponenty

I. Media

Skierowany do:

 • producentów filmów i gier komputerowych,

 • dystrybutorów,

 • pośredników sprzedaży,

 • organizatorów szkoleń, warsztatów, festiwali filmowych, targów,

 • wydarzeń rozwijających widownię,

 • inicjatyw edukacyjnych,

 • twórców innowacyjnych narzędzi internetowych kierowanych do profesjonalistów z sektora audiowizualnego,

 • działalności spinającej w sieć europejskie platformy VoD,

 • kin prezentujących filmy produkowane na kontynencie.

 • Celami tego segmentu są: wzmacnianie branży, promowanie ponadnarodowego obiegu dzieł i europejskiej kultury oraz profesjonalizacja całego sektora audiowizualnego.

II. Kultura

Komponent obejmuje wsparcie dla inicjatyw, takich jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziecka, nagrody: Europa Nostra Award, Music Moves Europe Talent Award, Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Nagroda im. Miesa van der Rohe’go.

Nastawiony jest na wspieranie międzynarodowych przedsięwzięć realizowanych przez instytucje i organizacje kultury oraz kreatywne. Obejmuje cztery schematy grantowe:

 • Projekty współpracy europejskiej,

 • Wsparcie obiegu literatury,

 • Platformy europejskie,

 • Sieci europejskie.

Ich zadaniem jest wzmacnianie działań nastawionych na promocję europejskiej sztuki – w tym wysokiej jakości literatury i pisarzy - zwiększanie mobilności artystów i transferu dzieł ich twórczości, co ma przełożyć się na budowę współpracy na całym kontynencie i jego sąsiedztwie, edukację i rozwijanie widowni oraz wsparcie dla artystów młodych i tłumaczy.

III. Międzysektorowy

Ostatni komponent oferuje trzy granty, kładące nacisk na propagowanie międzynarodowych działań opartych na współpracy organizacji
i instytucji w sektorach: kultury, kreatywnym i audiowizualnym. Istotne jest ukierunkowanie celu na wzmocnienie działań dotyczących pluralizmu mediów informacyjnych, przeciwdziałanie dezinformacji w internecie i współpracę polityczną. Ta część programu promuje nowe formy i kierunki aktywności oparte o eksperymentalne podejście do procesu twórczego. Również tutaj nacisk kładziony jest na zastosowanie zaawansowanych technologii, internetu, sztucznej inteligencji, wirtualnych narzędzi wsparcia pracy.

Podsumowanie

Unia Europejska w programie „Kreatywna Europa” przeznaczy w ciągu 7 lat ponad 2 miliardy euro na tworzenie miejsc pracy, ożywianie
i wzmacnianie sektora kreatywnego po wyjątkowo dotkliwym dla tej branży (ale też oczywiście wielu innych) okresie pandemii.

Nacisk będzie kładziony na wsparcie artystów, publiczności, procesu twórczego i włączanie do niego państw ościennych Kontynentu. Istotne będzie wzmacnianie pozytywnych inicjatyw społecznych i działań politycznych w zakresie kultury oraz zielony ład i cyfryzacja.

Polecamy uwadze zaprezentowany program. W skali ponadlokalnej ma on na celu rozwój europejskiej kultury i razem ze wsparciem pracy nowoczesnymi narzędziami jak nasz system Strada pozwoli ludziom utalentowanym rozwinąć skrzydła.

General

Program "Kreatywna Europa" 2021-2027

Mar 12, 2024

Projektując system CRM Strada postawiliśmy sobie za cel dostarczanie wygodnego, przystępnego cenowo, prostego zestawu narzędzi do efektywnej pracy w sektorze audiowizualnym. W taki sposób pragniemy udzielać twórcom realnej pomocy w skali mikro. Jak wygląda wsparcie w ujęciu makro? Warto spojrzeć na unijny program „Kreatywna Europa” na lata 2021-2027.

Kreatywna Europa” 2021-2027, to polityka wzmocnienia sfery działań w Europie w zakresie kultury i dyscyplin kreatywnych oraz audiowizualnych.

Cele

Program nastawiony jest na:

 • wzmocnienie kontynentalnego przepływu dzieł i twórców,

 • ochronę oraz promocję różnorodności kulturowej i językowej, a także europejskiego dziedzictwa kulturowego,

 • wzbogacanie kompetencji zawodowych,

 • poszerzanie i rozwój kręgu odbiorców,

 • aktywizację społeczną za pośrednictwem sztuki,

 • transformację sektora w model działalności proekologicznej,

 • zastosowanie technologii i nowych rozwiązań celem dostosowania twórców do wyzwań rynku cyfrowego.

W ostatni punkt idealnie wpisuje się nasza Strada, jako narzędzie SaaS wspierające działania producentów audiowizualnych w trybie pracy zdalnej i w różnorodnym zespole.

"Kreatywna Europa" - charakterystyka

Program ma zacząć obowiązywać od listopada 2021 r., ale z mocą wsteczną obejmującą okres od 1 stycznia bieżącego roku. W jego zasięg włączone są wszystkie kraje UE oraz część państw spoza Wspólnoty:

- przystępujące do Unii, kandydujące i potencjalni kandydaci:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia,

- objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa:

Armenia, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina.

Azerbejdżan, Algieria, Białoruś, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna i Turcja wyraziły chęć przystąpienia do „Kreatywnej Europy”.

Jak widać, zasięg działań wykracza poza granice kontynentu i obejmuje wiele kultur i religii, co powinno przełożyć się na wzmacnianie więzi międzyludzkich za pomocą języka sztuki.

Na program składają się trzy:

Komponenty

I. Media

Skierowany do:

 • producentów filmów i gier komputerowych,

 • dystrybutorów,

 • pośredników sprzedaży,

 • organizatorów szkoleń, warsztatów, festiwali filmowych, targów,

 • wydarzeń rozwijających widownię,

 • inicjatyw edukacyjnych,

 • twórców innowacyjnych narzędzi internetowych kierowanych do profesjonalistów z sektora audiowizualnego,

 • działalności spinającej w sieć europejskie platformy VoD,

 • kin prezentujących filmy produkowane na kontynencie.

 • Celami tego segmentu są: wzmacnianie branży, promowanie ponadnarodowego obiegu dzieł i europejskiej kultury oraz profesjonalizacja całego sektora audiowizualnego.

II. Kultura

Komponent obejmuje wsparcie dla inicjatyw, takich jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziecka, nagrody: Europa Nostra Award, Music Moves Europe Talent Award, Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Nagroda im. Miesa van der Rohe’go.

Nastawiony jest na wspieranie międzynarodowych przedsięwzięć realizowanych przez instytucje i organizacje kultury oraz kreatywne. Obejmuje cztery schematy grantowe:

 • Projekty współpracy europejskiej,

 • Wsparcie obiegu literatury,

 • Platformy europejskie,

 • Sieci europejskie.

Ich zadaniem jest wzmacnianie działań nastawionych na promocję europejskiej sztuki – w tym wysokiej jakości literatury i pisarzy - zwiększanie mobilności artystów i transferu dzieł ich twórczości, co ma przełożyć się na budowę współpracy na całym kontynencie i jego sąsiedztwie, edukację i rozwijanie widowni oraz wsparcie dla artystów młodych i tłumaczy.

III. Międzysektorowy

Ostatni komponent oferuje trzy granty, kładące nacisk na propagowanie międzynarodowych działań opartych na współpracy organizacji
i instytucji w sektorach: kultury, kreatywnym i audiowizualnym. Istotne jest ukierunkowanie celu na wzmocnienie działań dotyczących pluralizmu mediów informacyjnych, przeciwdziałanie dezinformacji w internecie i współpracę polityczną. Ta część programu promuje nowe formy i kierunki aktywności oparte o eksperymentalne podejście do procesu twórczego. Również tutaj nacisk kładziony jest na zastosowanie zaawansowanych technologii, internetu, sztucznej inteligencji, wirtualnych narzędzi wsparcia pracy.

Podsumowanie

Unia Europejska w programie „Kreatywna Europa” przeznaczy w ciągu 7 lat ponad 2 miliardy euro na tworzenie miejsc pracy, ożywianie
i wzmacnianie sektora kreatywnego po wyjątkowo dotkliwym dla tej branży (ale też oczywiście wielu innych) okresie pandemii.

Nacisk będzie kładziony na wsparcie artystów, publiczności, procesu twórczego i włączanie do niego państw ościennych Kontynentu. Istotne będzie wzmacnianie pozytywnych inicjatyw społecznych i działań politycznych w zakresie kultury oraz zielony ład i cyfryzacja.

Polecamy uwadze zaprezentowany program. W skali ponadlokalnej ma on na celu rozwój europejskiej kultury i razem ze wsparciem pracy nowoczesnymi narzędziami jak nasz system Strada pozwoli ludziom utalentowanym rozwinąć skrzydła.

General

Program "Kreatywna Europa" 2021-2027

Mar 12, 2024

Projektując system CRM Strada postawiliśmy sobie za cel dostarczanie wygodnego, przystępnego cenowo, prostego zestawu narzędzi do efektywnej pracy w sektorze audiowizualnym. W taki sposób pragniemy udzielać twórcom realnej pomocy w skali mikro. Jak wygląda wsparcie w ujęciu makro? Warto spojrzeć na unijny program „Kreatywna Europa” na lata 2021-2027.

Kreatywna Europa” 2021-2027, to polityka wzmocnienia sfery działań w Europie w zakresie kultury i dyscyplin kreatywnych oraz audiowizualnych.

Cele

Program nastawiony jest na:

 • wzmocnienie kontynentalnego przepływu dzieł i twórców,

 • ochronę oraz promocję różnorodności kulturowej i językowej, a także europejskiego dziedzictwa kulturowego,

 • wzbogacanie kompetencji zawodowych,

 • poszerzanie i rozwój kręgu odbiorców,

 • aktywizację społeczną za pośrednictwem sztuki,

 • transformację sektora w model działalności proekologicznej,

 • zastosowanie technologii i nowych rozwiązań celem dostosowania twórców do wyzwań rynku cyfrowego.

W ostatni punkt idealnie wpisuje się nasza Strada, jako narzędzie SaaS wspierające działania producentów audiowizualnych w trybie pracy zdalnej i w różnorodnym zespole.

"Kreatywna Europa" - charakterystyka

Program ma zacząć obowiązywać od listopada 2021 r., ale z mocą wsteczną obejmującą okres od 1 stycznia bieżącego roku. W jego zasięg włączone są wszystkie kraje UE oraz część państw spoza Wspólnoty:

- przystępujące do Unii, kandydujące i potencjalni kandydaci:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia,

- objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa:

Armenia, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina.

Azerbejdżan, Algieria, Białoruś, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna i Turcja wyraziły chęć przystąpienia do „Kreatywnej Europy”.

Jak widać, zasięg działań wykracza poza granice kontynentu i obejmuje wiele kultur i religii, co powinno przełożyć się na wzmacnianie więzi międzyludzkich za pomocą języka sztuki.

Na program składają się trzy:

Komponenty

I. Media

Skierowany do:

 • producentów filmów i gier komputerowych,

 • dystrybutorów,

 • pośredników sprzedaży,

 • organizatorów szkoleń, warsztatów, festiwali filmowych, targów,

 • wydarzeń rozwijających widownię,

 • inicjatyw edukacyjnych,

 • twórców innowacyjnych narzędzi internetowych kierowanych do profesjonalistów z sektora audiowizualnego,

 • działalności spinającej w sieć europejskie platformy VoD,

 • kin prezentujących filmy produkowane na kontynencie.

 • Celami tego segmentu są: wzmacnianie branży, promowanie ponadnarodowego obiegu dzieł i europejskiej kultury oraz profesjonalizacja całego sektora audiowizualnego.

II. Kultura

Komponent obejmuje wsparcie dla inicjatyw, takich jak: Europejska Stolica Kultury, Znak Dziedzictwa Europejskiego, Europejskie Dni Dziecka, nagrody: Europa Nostra Award, Music Moves Europe Talent Award, Nagroda Literacka Unii Europejskiej, Nagroda im. Miesa van der Rohe’go.

Nastawiony jest na wspieranie międzynarodowych przedsięwzięć realizowanych przez instytucje i organizacje kultury oraz kreatywne. Obejmuje cztery schematy grantowe:

 • Projekty współpracy europejskiej,

 • Wsparcie obiegu literatury,

 • Platformy europejskie,

 • Sieci europejskie.

Ich zadaniem jest wzmacnianie działań nastawionych na promocję europejskiej sztuki – w tym wysokiej jakości literatury i pisarzy - zwiększanie mobilności artystów i transferu dzieł ich twórczości, co ma przełożyć się na budowę współpracy na całym kontynencie i jego sąsiedztwie, edukację i rozwijanie widowni oraz wsparcie dla artystów młodych i tłumaczy.

III. Międzysektorowy

Ostatni komponent oferuje trzy granty, kładące nacisk na propagowanie międzynarodowych działań opartych na współpracy organizacji
i instytucji w sektorach: kultury, kreatywnym i audiowizualnym. Istotne jest ukierunkowanie celu na wzmocnienie działań dotyczących pluralizmu mediów informacyjnych, przeciwdziałanie dezinformacji w internecie i współpracę polityczną. Ta część programu promuje nowe formy i kierunki aktywności oparte o eksperymentalne podejście do procesu twórczego. Również tutaj nacisk kładziony jest na zastosowanie zaawansowanych technologii, internetu, sztucznej inteligencji, wirtualnych narzędzi wsparcia pracy.

Podsumowanie

Unia Europejska w programie „Kreatywna Europa” przeznaczy w ciągu 7 lat ponad 2 miliardy euro na tworzenie miejsc pracy, ożywianie
i wzmacnianie sektora kreatywnego po wyjątkowo dotkliwym dla tej branży (ale też oczywiście wielu innych) okresie pandemii.

Nacisk będzie kładziony na wsparcie artystów, publiczności, procesu twórczego i włączanie do niego państw ościennych Kontynentu. Istotne będzie wzmacnianie pozytywnych inicjatyw społecznych i działań politycznych w zakresie kultury oraz zielony ład i cyfryzacja.

Polecamy uwadze zaprezentowany program. W skali ponadlokalnej ma on na celu rozwój europejskiej kultury i razem ze wsparciem pracy nowoczesnymi narzędziami jak nasz system Strada pozwoli ludziom utalentowanym rozwinąć skrzydła.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM