General

2022: Eureca - kalkulator emisji CO2

Mar 15, 2024

Co2 cloud

Eureca, to European Environmental Calculator – Europejski Kalkulator Środowiskowy – narzędzie pomagające branży audiowizualnej lepiej zrozumieć i ocenić wpływ tworzenia produkcji na środowisko naturalne.

W artykułach poruszamy problemtykę ochrony przyrody. Strada wpisuje się w ten priorytet zarówno jako instrument dający możliwość zaoszczędzenia zasobów podczas pracy twórczej, jak i system do zastosowania w wielu branżach sprzyjających dbałości o środowisko, np. produkującej i sprzedajacej fotowoltaikę.

Tym razem przedstawiamy Eurecę. Jest to projekt pilotażowy, wywodzący się z przedsięwzięcia GreenScreen finansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ma ono na celu przekonywać branżę filmową do dbałości o stosowanie praktyk kompensujących negatywny wpływ pracy na przyrodę.

Poniżej przedstawimy najważniejsze cechy Kalkulatora.

Eureca: cele

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnego instrumentu w Europie, umożliwiającego jego zastosowanie do każdej produkcji audiowizualnej we wszystkich krajach kontynentu. Narzędzie będzie pozwalało mierzyć wpływ kręcenia filmów na zużycie zasobów. Jednocześnie ukierunkowane jest na podnoszenie świadomości uczestników przedsięwzięć audiowizualnych i naukę
z zakresu ochrony środowiska.

Eureca - dla kogo?

Kalkulator został opracowany we współpracy z producentami, naukowcami i ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju. Przeznaczony jest do używania przez wytwórców liniowych, eko-menedżerów, kierowników działów i producentów. Można powiedzieć, że został stworzony przy współudziale branży audiowizualnej dla przedsiębiorstw z tej branży.

Eureca może być również wykorzystywana przez instytucje finansujące na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym jako narzędzie do raportowania i certyfikacji oraz wprowadzania strategii i programów szkoleniowych przybliżających zagadnienia równoważenia rozwoju.

Eureca: zastosowanie

Używając kalkulatora, twórcy audiowizualni będą mogli szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu ich pracy i podejmowanych decyzji na zużycie energii, zasobów oraz otoczenie i naturę.

Główne obszary działalności monitorowane przez kalkulator, to:

- transport – wpływ na środowisko samochodów, minibusów, transportu publicznego czy lotniczego wykorzystywanego podczas realizacji produkcji;

- energia – pomiar jej zużycia na planie oraz możliwość zarządzania źródłami: odnawialnymi, z generatorów, sieci;

- materiały – obserwacja wykorzystania, recyklingu, powtórnego użycia oraz składu np. elementów scenografii, zastosowanych farb, kostiumów;

- żywność – monitoring odpadów, samej diety, użycia mięsa w menu, optymalizacja cateringu, dostaw;

- zamieszkanie, noclegi – analiza położenie hoteli, rozproszenia zespołu, zużycia energii i czasu na dojazdy.

Wszystkie elementy kalkulatora oparte są na obserwacji potrzeb i trybu funkcjonowania branży audiowizualnej oraz przygotowanej celowo do tego projektu bazie danych.

Eureca - mechanizm działania

Zespół twórców kalkulatora we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven opracował zasób danych obejmujących wszystkie najważniejsze dziedziny wykorzystywane podczas procesów zachodzących w trakcie produkcji filmów i wszelkich innych treści audiowizualnych. Eksperci z firmy Workflowers zapewnią badanie i ocenę wpływu regionalnego na zmiany w środowisku naturalnym w porównaniu ze średnim wpływem europejskim. Pozwoli to wychwycić aktywności oraz regiony, które wymagają wprowadzenia nowych prośrodowiskowych rozwiązań technicznych, czy zarządczych.

Kalkulator Eureca pozwoli również ocenić wpływ pracy wirtualnej i korzystania z systemów CRM oraz SaaS na stan środowiska naturalnego.

Jak wspomnieliśmy na początku, Strada ze swoimi funkcjami wpisuje się w najnowsze trendy i będąc systemem opartym na pracy w chmurze zarówno będzie mogła zostać poddana analizie za pomocą narzędzia Eureca, jak i pomoże wzmocnić wszelkie działania producentów audiowizualnych zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu ich pracy na środowisko naturalne.

Dla przypomnienia:

Strada: funkcjonalność

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących tworzonego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z innymi aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie. A to gwarantuje płynność pracy i znacznie lepsze wykorzystanie zasobów, co przekłada się na dbałość
o środowisko naturalne.

General

2022: Eureca - kalkulator emisji CO2

Mar 15, 2024

Co2 cloud

Eureca, to European Environmental Calculator – Europejski Kalkulator Środowiskowy – narzędzie pomagające branży audiowizualnej lepiej zrozumieć i ocenić wpływ tworzenia produkcji na środowisko naturalne.

W artykułach poruszamy problemtykę ochrony przyrody. Strada wpisuje się w ten priorytet zarówno jako instrument dający możliwość zaoszczędzenia zasobów podczas pracy twórczej, jak i system do zastosowania w wielu branżach sprzyjających dbałości o środowisko, np. produkującej i sprzedajacej fotowoltaikę.

Tym razem przedstawiamy Eurecę. Jest to projekt pilotażowy, wywodzący się z przedsięwzięcia GreenScreen finansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ma ono na celu przekonywać branżę filmową do dbałości o stosowanie praktyk kompensujących negatywny wpływ pracy na przyrodę.

Poniżej przedstawimy najważniejsze cechy Kalkulatora.

Eureca: cele

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnego instrumentu w Europie, umożliwiającego jego zastosowanie do każdej produkcji audiowizualnej we wszystkich krajach kontynentu. Narzędzie będzie pozwalało mierzyć wpływ kręcenia filmów na zużycie zasobów. Jednocześnie ukierunkowane jest na podnoszenie świadomości uczestników przedsięwzięć audiowizualnych i naukę
z zakresu ochrony środowiska.

Eureca - dla kogo?

Kalkulator został opracowany we współpracy z producentami, naukowcami i ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju. Przeznaczony jest do używania przez wytwórców liniowych, eko-menedżerów, kierowników działów i producentów. Można powiedzieć, że został stworzony przy współudziale branży audiowizualnej dla przedsiębiorstw z tej branży.

Eureca może być również wykorzystywana przez instytucje finansujące na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym jako narzędzie do raportowania i certyfikacji oraz wprowadzania strategii i programów szkoleniowych przybliżających zagadnienia równoważenia rozwoju.

Eureca: zastosowanie

Używając kalkulatora, twórcy audiowizualni będą mogli szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu ich pracy i podejmowanych decyzji na zużycie energii, zasobów oraz otoczenie i naturę.

Główne obszary działalności monitorowane przez kalkulator, to:

- transport – wpływ na środowisko samochodów, minibusów, transportu publicznego czy lotniczego wykorzystywanego podczas realizacji produkcji;

- energia – pomiar jej zużycia na planie oraz możliwość zarządzania źródłami: odnawialnymi, z generatorów, sieci;

- materiały – obserwacja wykorzystania, recyklingu, powtórnego użycia oraz składu np. elementów scenografii, zastosowanych farb, kostiumów;

- żywność – monitoring odpadów, samej diety, użycia mięsa w menu, optymalizacja cateringu, dostaw;

- zamieszkanie, noclegi – analiza położenie hoteli, rozproszenia zespołu, zużycia energii i czasu na dojazdy.

Wszystkie elementy kalkulatora oparte są na obserwacji potrzeb i trybu funkcjonowania branży audiowizualnej oraz przygotowanej celowo do tego projektu bazie danych.

Eureca - mechanizm działania

Zespół twórców kalkulatora we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven opracował zasób danych obejmujących wszystkie najważniejsze dziedziny wykorzystywane podczas procesów zachodzących w trakcie produkcji filmów i wszelkich innych treści audiowizualnych. Eksperci z firmy Workflowers zapewnią badanie i ocenę wpływu regionalnego na zmiany w środowisku naturalnym w porównaniu ze średnim wpływem europejskim. Pozwoli to wychwycić aktywności oraz regiony, które wymagają wprowadzenia nowych prośrodowiskowych rozwiązań technicznych, czy zarządczych.

Kalkulator Eureca pozwoli również ocenić wpływ pracy wirtualnej i korzystania z systemów CRM oraz SaaS na stan środowiska naturalnego.

Jak wspomnieliśmy na początku, Strada ze swoimi funkcjami wpisuje się w najnowsze trendy i będąc systemem opartym na pracy w chmurze zarówno będzie mogła zostać poddana analizie za pomocą narzędzia Eureca, jak i pomoże wzmocnić wszelkie działania producentów audiowizualnych zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu ich pracy na środowisko naturalne.

Dla przypomnienia:

Strada: funkcjonalność

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących tworzonego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z innymi aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie. A to gwarantuje płynność pracy i znacznie lepsze wykorzystanie zasobów, co przekłada się na dbałość
o środowisko naturalne.

General

2022: Eureca - kalkulator emisji CO2

Mar 15, 2024

Co2 cloud

Eureca, to European Environmental Calculator – Europejski Kalkulator Środowiskowy – narzędzie pomagające branży audiowizualnej lepiej zrozumieć i ocenić wpływ tworzenia produkcji na środowisko naturalne.

W artykułach poruszamy problemtykę ochrony przyrody. Strada wpisuje się w ten priorytet zarówno jako instrument dający możliwość zaoszczędzenia zasobów podczas pracy twórczej, jak i system do zastosowania w wielu branżach sprzyjających dbałości o środowisko, np. produkującej i sprzedajacej fotowoltaikę.

Tym razem przedstawiamy Eurecę. Jest to projekt pilotażowy, wywodzący się z przedsięwzięcia GreenScreen finansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ma ono na celu przekonywać branżę filmową do dbałości o stosowanie praktyk kompensujących negatywny wpływ pracy na przyrodę.

Poniżej przedstawimy najważniejsze cechy Kalkulatora.

Eureca: cele

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnego instrumentu w Europie, umożliwiającego jego zastosowanie do każdej produkcji audiowizualnej we wszystkich krajach kontynentu. Narzędzie będzie pozwalało mierzyć wpływ kręcenia filmów na zużycie zasobów. Jednocześnie ukierunkowane jest na podnoszenie świadomości uczestników przedsięwzięć audiowizualnych i naukę
z zakresu ochrony środowiska.

Eureca - dla kogo?

Kalkulator został opracowany we współpracy z producentami, naukowcami i ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju. Przeznaczony jest do używania przez wytwórców liniowych, eko-menedżerów, kierowników działów i producentów. Można powiedzieć, że został stworzony przy współudziale branży audiowizualnej dla przedsiębiorstw z tej branży.

Eureca może być również wykorzystywana przez instytucje finansujące na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym jako narzędzie do raportowania i certyfikacji oraz wprowadzania strategii i programów szkoleniowych przybliżających zagadnienia równoważenia rozwoju.

Eureca: zastosowanie

Używając kalkulatora, twórcy audiowizualni będą mogli szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu ich pracy i podejmowanych decyzji na zużycie energii, zasobów oraz otoczenie i naturę.

Główne obszary działalności monitorowane przez kalkulator, to:

- transport – wpływ na środowisko samochodów, minibusów, transportu publicznego czy lotniczego wykorzystywanego podczas realizacji produkcji;

- energia – pomiar jej zużycia na planie oraz możliwość zarządzania źródłami: odnawialnymi, z generatorów, sieci;

- materiały – obserwacja wykorzystania, recyklingu, powtórnego użycia oraz składu np. elementów scenografii, zastosowanych farb, kostiumów;

- żywność – monitoring odpadów, samej diety, użycia mięsa w menu, optymalizacja cateringu, dostaw;

- zamieszkanie, noclegi – analiza położenie hoteli, rozproszenia zespołu, zużycia energii i czasu na dojazdy.

Wszystkie elementy kalkulatora oparte są na obserwacji potrzeb i trybu funkcjonowania branży audiowizualnej oraz przygotowanej celowo do tego projektu bazie danych.

Eureca - mechanizm działania

Zespół twórców kalkulatora we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven opracował zasób danych obejmujących wszystkie najważniejsze dziedziny wykorzystywane podczas procesów zachodzących w trakcie produkcji filmów i wszelkich innych treści audiowizualnych. Eksperci z firmy Workflowers zapewnią badanie i ocenę wpływu regionalnego na zmiany w środowisku naturalnym w porównaniu ze średnim wpływem europejskim. Pozwoli to wychwycić aktywności oraz regiony, które wymagają wprowadzenia nowych prośrodowiskowych rozwiązań technicznych, czy zarządczych.

Kalkulator Eureca pozwoli również ocenić wpływ pracy wirtualnej i korzystania z systemów CRM oraz SaaS na stan środowiska naturalnego.

Jak wspomnieliśmy na początku, Strada ze swoimi funkcjami wpisuje się w najnowsze trendy i będąc systemem opartym na pracy w chmurze zarówno będzie mogła zostać poddana analizie za pomocą narzędzia Eureca, jak i pomoże wzmocnić wszelkie działania producentów audiowizualnych zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu ich pracy na środowisko naturalne.

Dla przypomnienia:

Strada: funkcjonalność

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących tworzonego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z innymi aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie. A to gwarantuje płynność pracy i znacznie lepsze wykorzystanie zasobów, co przekłada się na dbałość
o środowisko naturalne.

General

2022: Eureca - kalkulator emisji CO2

Mar 15, 2024

Co2 cloud

Eureca, to European Environmental Calculator – Europejski Kalkulator Środowiskowy – narzędzie pomagające branży audiowizualnej lepiej zrozumieć i ocenić wpływ tworzenia produkcji na środowisko naturalne.

W artykułach poruszamy problemtykę ochrony przyrody. Strada wpisuje się w ten priorytet zarówno jako instrument dający możliwość zaoszczędzenia zasobów podczas pracy twórczej, jak i system do zastosowania w wielu branżach sprzyjających dbałości o środowisko, np. produkującej i sprzedajacej fotowoltaikę.

Tym razem przedstawiamy Eurecę. Jest to projekt pilotażowy, wywodzący się z przedsięwzięcia GreenScreen finansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ma ono na celu przekonywać branżę filmową do dbałości o stosowanie praktyk kompensujących negatywny wpływ pracy na przyrodę.

Poniżej przedstawimy najważniejsze cechy Kalkulatora.

Eureca: cele

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnego instrumentu w Europie, umożliwiającego jego zastosowanie do każdej produkcji audiowizualnej we wszystkich krajach kontynentu. Narzędzie będzie pozwalało mierzyć wpływ kręcenia filmów na zużycie zasobów. Jednocześnie ukierunkowane jest na podnoszenie świadomości uczestników przedsięwzięć audiowizualnych i naukę
z zakresu ochrony środowiska.

Eureca - dla kogo?

Kalkulator został opracowany we współpracy z producentami, naukowcami i ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju. Przeznaczony jest do używania przez wytwórców liniowych, eko-menedżerów, kierowników działów i producentów. Można powiedzieć, że został stworzony przy współudziale branży audiowizualnej dla przedsiębiorstw z tej branży.

Eureca może być również wykorzystywana przez instytucje finansujące na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym jako narzędzie do raportowania i certyfikacji oraz wprowadzania strategii i programów szkoleniowych przybliżających zagadnienia równoważenia rozwoju.

Eureca: zastosowanie

Używając kalkulatora, twórcy audiowizualni będą mogli szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu ich pracy i podejmowanych decyzji na zużycie energii, zasobów oraz otoczenie i naturę.

Główne obszary działalności monitorowane przez kalkulator, to:

- transport – wpływ na środowisko samochodów, minibusów, transportu publicznego czy lotniczego wykorzystywanego podczas realizacji produkcji;

- energia – pomiar jej zużycia na planie oraz możliwość zarządzania źródłami: odnawialnymi, z generatorów, sieci;

- materiały – obserwacja wykorzystania, recyklingu, powtórnego użycia oraz składu np. elementów scenografii, zastosowanych farb, kostiumów;

- żywność – monitoring odpadów, samej diety, użycia mięsa w menu, optymalizacja cateringu, dostaw;

- zamieszkanie, noclegi – analiza położenie hoteli, rozproszenia zespołu, zużycia energii i czasu na dojazdy.

Wszystkie elementy kalkulatora oparte są na obserwacji potrzeb i trybu funkcjonowania branży audiowizualnej oraz przygotowanej celowo do tego projektu bazie danych.

Eureca - mechanizm działania

Zespół twórców kalkulatora we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven opracował zasób danych obejmujących wszystkie najważniejsze dziedziny wykorzystywane podczas procesów zachodzących w trakcie produkcji filmów i wszelkich innych treści audiowizualnych. Eksperci z firmy Workflowers zapewnią badanie i ocenę wpływu regionalnego na zmiany w środowisku naturalnym w porównaniu ze średnim wpływem europejskim. Pozwoli to wychwycić aktywności oraz regiony, które wymagają wprowadzenia nowych prośrodowiskowych rozwiązań technicznych, czy zarządczych.

Kalkulator Eureca pozwoli również ocenić wpływ pracy wirtualnej i korzystania z systemów CRM oraz SaaS na stan środowiska naturalnego.

Jak wspomnieliśmy na początku, Strada ze swoimi funkcjami wpisuje się w najnowsze trendy i będąc systemem opartym na pracy w chmurze zarówno będzie mogła zostać poddana analizie za pomocą narzędzia Eureca, jak i pomoże wzmocnić wszelkie działania producentów audiowizualnych zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu ich pracy na środowisko naturalne.

Dla przypomnienia:

Strada: funkcjonalność

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących tworzonego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z innymi aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie. A to gwarantuje płynność pracy i znacznie lepsze wykorzystanie zasobów, co przekłada się na dbałość
o środowisko naturalne.

General

2022: Eureca - kalkulator emisji CO2

Mar 15, 2024

Co2 cloud

Eureca, to European Environmental Calculator – Europejski Kalkulator Środowiskowy – narzędzie pomagające branży audiowizualnej lepiej zrozumieć i ocenić wpływ tworzenia produkcji na środowisko naturalne.

W artykułach poruszamy problemtykę ochrony przyrody. Strada wpisuje się w ten priorytet zarówno jako instrument dający możliwość zaoszczędzenia zasobów podczas pracy twórczej, jak i system do zastosowania w wielu branżach sprzyjających dbałości o środowisko, np. produkującej i sprzedajacej fotowoltaikę.

Tym razem przedstawiamy Eurecę. Jest to projekt pilotażowy, wywodzący się z przedsięwzięcia GreenScreen finansowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ma ono na celu przekonywać branżę filmową do dbałości o stosowanie praktyk kompensujących negatywny wpływ pracy na przyrodę.

Poniżej przedstawimy najważniejsze cechy Kalkulatora.

Eureca: cele

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnego instrumentu w Europie, umożliwiającego jego zastosowanie do każdej produkcji audiowizualnej we wszystkich krajach kontynentu. Narzędzie będzie pozwalało mierzyć wpływ kręcenia filmów na zużycie zasobów. Jednocześnie ukierunkowane jest na podnoszenie świadomości uczestników przedsięwzięć audiowizualnych i naukę
z zakresu ochrony środowiska.

Eureca - dla kogo?

Kalkulator został opracowany we współpracy z producentami, naukowcami i ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju. Przeznaczony jest do używania przez wytwórców liniowych, eko-menedżerów, kierowników działów i producentów. Można powiedzieć, że został stworzony przy współudziale branży audiowizualnej dla przedsiębiorstw z tej branży.

Eureca może być również wykorzystywana przez instytucje finansujące na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym jako narzędzie do raportowania i certyfikacji oraz wprowadzania strategii i programów szkoleniowych przybliżających zagadnienia równoważenia rozwoju.

Eureca: zastosowanie

Używając kalkulatora, twórcy audiowizualni będą mogli szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu ich pracy i podejmowanych decyzji na zużycie energii, zasobów oraz otoczenie i naturę.

Główne obszary działalności monitorowane przez kalkulator, to:

- transport – wpływ na środowisko samochodów, minibusów, transportu publicznego czy lotniczego wykorzystywanego podczas realizacji produkcji;

- energia – pomiar jej zużycia na planie oraz możliwość zarządzania źródłami: odnawialnymi, z generatorów, sieci;

- materiały – obserwacja wykorzystania, recyklingu, powtórnego użycia oraz składu np. elementów scenografii, zastosowanych farb, kostiumów;

- żywność – monitoring odpadów, samej diety, użycia mięsa w menu, optymalizacja cateringu, dostaw;

- zamieszkanie, noclegi – analiza położenie hoteli, rozproszenia zespołu, zużycia energii i czasu na dojazdy.

Wszystkie elementy kalkulatora oparte są na obserwacji potrzeb i trybu funkcjonowania branży audiowizualnej oraz przygotowanej celowo do tego projektu bazie danych.

Eureca - mechanizm działania

Zespół twórców kalkulatora we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven opracował zasób danych obejmujących wszystkie najważniejsze dziedziny wykorzystywane podczas procesów zachodzących w trakcie produkcji filmów i wszelkich innych treści audiowizualnych. Eksperci z firmy Workflowers zapewnią badanie i ocenę wpływu regionalnego na zmiany w środowisku naturalnym w porównaniu ze średnim wpływem europejskim. Pozwoli to wychwycić aktywności oraz regiony, które wymagają wprowadzenia nowych prośrodowiskowych rozwiązań technicznych, czy zarządczych.

Kalkulator Eureca pozwoli również ocenić wpływ pracy wirtualnej i korzystania z systemów CRM oraz SaaS na stan środowiska naturalnego.

Jak wspomnieliśmy na początku, Strada ze swoimi funkcjami wpisuje się w najnowsze trendy i będąc systemem opartym na pracy w chmurze zarówno będzie mogła zostać poddana analizie za pomocą narzędzia Eureca, jak i pomoże wzmocnić wszelkie działania producentów audiowizualnych zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu ich pracy na środowisko naturalne.

Dla przypomnienia:

Strada: funkcjonalność

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących tworzonego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z innymi aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie. A to gwarantuje płynność pracy i znacznie lepsze wykorzystanie zasobów, co przekłada się na dbałość
o środowisko naturalne.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM