General

Część 3. SaaS: pionowy i poziomy

Mar 12, 2024

Saas

W dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o SaaS, którym jest Strada i pozostałych modelach usług w chmurze. Teraz powracamy do oprogramowania jako usługi, prezentując różnice między SaaS pionowym i poziomym.

Rynek SaaS w najbliższych latach

Według szacunków dotyczących dziedziny SaaS, do 2023 roku światowy rynek tego typu usług osiągnie wartość ponad 60 miliardów dolarów. Zwrócić należy uwagę, że cyfrowa oferta dzieli się na dwa segmenty, które prezentują różną filozofię dostarczania oprogramowania dla wybranych odbiorców.

SaaS pionowy i poziomy

Początek rozwoju oprogramowania jako usługi rozwijał poziomy model SaaS, czyli dostarczał przydatne narzędzia dla wielu branż. Doskonałym przykładem takiej aplikacji jest Microsoft 365. Każdy sektor może korzystać z tego oprogramowania i dla każdego –
o bardzo różnorodnym profilu: od np. hodowli owiec po produkcję podzespołów do sond kosmicznych – jest on przydatny.

W miarę upływu czasu, szczególnie w kilku ostatnich latach, szybki rozwój osiągnął model pionowy. Jego podstawową cechą jest dostarczenie narzędzi i funkcji dla wąskich obszarów działalności, charakteryzujących się specyfiką wymagań i oczekiwań. Znakomitym przykładem jest tutaj Strada, dedykowana twórcom audiowizualnym.

Różne zapatrywanie na budowę oferty dla wybranego grona odbiorców: szerokiego lub wąskiego powodują, że model pionowy
i poziomy SaaS mają odmienne cechy.

Różnice

SaaS horyzontalny:

- dostarcza rozwiązania oparte na wspólnych potrzebach firm z różnych branż
- nie jest obliczony tylko na biznes – może być używany przez każdego
- jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu
- zaspokaja potrzeby szerokiej kategorii odbiorców – opcje dostosowania się do indywidualnych oczekiwań są ograniczone
- wymaga czasu, żeby zareagować na trendy branżowe
- opiera się na strategiach marketingowych pozwalających dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

SaaS wertykalny:

- dostarcza rozwiązania konkretnych problemów dla wybranej branży
- jest przeznaczony dla biznesu i obliczony na zaspokajanie potrzeb konkretnego sektora
- jest bardziej skomplikowany ze względu na ukierunkowanie na niszowe potrzeby
- umożliwia personalizację w celu precyzyjnego zaspokojenia złożonych oczekiwań
- szybko dostosowuje się do trendów, żeby służyć zmieniającym się potrzebom
- opiera się na strategiach marketingowych umożliwiających dotarcie do wybranej, wąskiej grupy odbiorców.

Każdy z modeli ukierunkowany jest zatem na kogo innego. Dla społeczności twórców audiowizualnych przeznaczona jest nasza...

Oferta

Strada jest typem wertykalnego oprogramowania w chmurze. Skupiając się na potrzebach producentów treści audiowizualnych, celuje
w zaspokojenie ich bardzo wyszukanych oczekiwań, wynikających ze specyfiki zawodu. Dostarcza:

> możliwość zdalnej współpracy:

- generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących realizowanego projektu
- tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie
- kolaudację, czyli współpracę zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji,

> zarządzanie produkcją contentu:

- przydzielanie zadań, wizualizację postępów, rozliczanie etapów
- ustalanie i edycję harmonogramów
- tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy
- kreację tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków,

> zarządzanie zespołem:

- podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki
- dostęp do dostawców i ich usług
- wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Ze swoimi funkcjonalnościami Strada idealnie wpisuje się w pionowy model SaaS. Do jej najważniejszych zalet należą:

- obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy
- przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych
- bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów
- szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony o natychmiastowy dostęp
do poprawek i aktualizacji
- dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym
- personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy
- analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Każdy twórca korzysta z obu modeli SaaS: w życiu prywatnym i zawodowym skupiając się np. na edytorach tekstu. Natomiast
w działalności biznesowej nieodzowne jest wsparcie niszowych oczekiwań, które zapewnia Strada.

General

Część 3. SaaS: pionowy i poziomy

Mar 12, 2024

Saas

W dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o SaaS, którym jest Strada i pozostałych modelach usług w chmurze. Teraz powracamy do oprogramowania jako usługi, prezentując różnice między SaaS pionowym i poziomym.

Rynek SaaS w najbliższych latach

Według szacunków dotyczących dziedziny SaaS, do 2023 roku światowy rynek tego typu usług osiągnie wartość ponad 60 miliardów dolarów. Zwrócić należy uwagę, że cyfrowa oferta dzieli się na dwa segmenty, które prezentują różną filozofię dostarczania oprogramowania dla wybranych odbiorców.

SaaS pionowy i poziomy

Początek rozwoju oprogramowania jako usługi rozwijał poziomy model SaaS, czyli dostarczał przydatne narzędzia dla wielu branż. Doskonałym przykładem takiej aplikacji jest Microsoft 365. Każdy sektor może korzystać z tego oprogramowania i dla każdego –
o bardzo różnorodnym profilu: od np. hodowli owiec po produkcję podzespołów do sond kosmicznych – jest on przydatny.

W miarę upływu czasu, szczególnie w kilku ostatnich latach, szybki rozwój osiągnął model pionowy. Jego podstawową cechą jest dostarczenie narzędzi i funkcji dla wąskich obszarów działalności, charakteryzujących się specyfiką wymagań i oczekiwań. Znakomitym przykładem jest tutaj Strada, dedykowana twórcom audiowizualnym.

Różne zapatrywanie na budowę oferty dla wybranego grona odbiorców: szerokiego lub wąskiego powodują, że model pionowy
i poziomy SaaS mają odmienne cechy.

Różnice

SaaS horyzontalny:

- dostarcza rozwiązania oparte na wspólnych potrzebach firm z różnych branż
- nie jest obliczony tylko na biznes – może być używany przez każdego
- jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu
- zaspokaja potrzeby szerokiej kategorii odbiorców – opcje dostosowania się do indywidualnych oczekiwań są ograniczone
- wymaga czasu, żeby zareagować na trendy branżowe
- opiera się na strategiach marketingowych pozwalających dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

SaaS wertykalny:

- dostarcza rozwiązania konkretnych problemów dla wybranej branży
- jest przeznaczony dla biznesu i obliczony na zaspokajanie potrzeb konkretnego sektora
- jest bardziej skomplikowany ze względu na ukierunkowanie na niszowe potrzeby
- umożliwia personalizację w celu precyzyjnego zaspokojenia złożonych oczekiwań
- szybko dostosowuje się do trendów, żeby służyć zmieniającym się potrzebom
- opiera się na strategiach marketingowych umożliwiających dotarcie do wybranej, wąskiej grupy odbiorców.

Każdy z modeli ukierunkowany jest zatem na kogo innego. Dla społeczności twórców audiowizualnych przeznaczona jest nasza...

Oferta

Strada jest typem wertykalnego oprogramowania w chmurze. Skupiając się na potrzebach producentów treści audiowizualnych, celuje
w zaspokojenie ich bardzo wyszukanych oczekiwań, wynikających ze specyfiki zawodu. Dostarcza:

> możliwość zdalnej współpracy:

- generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących realizowanego projektu
- tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie
- kolaudację, czyli współpracę zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji,

> zarządzanie produkcją contentu:

- przydzielanie zadań, wizualizację postępów, rozliczanie etapów
- ustalanie i edycję harmonogramów
- tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy
- kreację tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków,

> zarządzanie zespołem:

- podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki
- dostęp do dostawców i ich usług
- wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Ze swoimi funkcjonalnościami Strada idealnie wpisuje się w pionowy model SaaS. Do jej najważniejszych zalet należą:

- obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy
- przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych
- bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów
- szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony o natychmiastowy dostęp
do poprawek i aktualizacji
- dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym
- personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy
- analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Każdy twórca korzysta z obu modeli SaaS: w życiu prywatnym i zawodowym skupiając się np. na edytorach tekstu. Natomiast
w działalności biznesowej nieodzowne jest wsparcie niszowych oczekiwań, które zapewnia Strada.

General

Część 3. SaaS: pionowy i poziomy

Mar 12, 2024

Saas

W dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o SaaS, którym jest Strada i pozostałych modelach usług w chmurze. Teraz powracamy do oprogramowania jako usługi, prezentując różnice między SaaS pionowym i poziomym.

Rynek SaaS w najbliższych latach

Według szacunków dotyczących dziedziny SaaS, do 2023 roku światowy rynek tego typu usług osiągnie wartość ponad 60 miliardów dolarów. Zwrócić należy uwagę, że cyfrowa oferta dzieli się na dwa segmenty, które prezentują różną filozofię dostarczania oprogramowania dla wybranych odbiorców.

SaaS pionowy i poziomy

Początek rozwoju oprogramowania jako usługi rozwijał poziomy model SaaS, czyli dostarczał przydatne narzędzia dla wielu branż. Doskonałym przykładem takiej aplikacji jest Microsoft 365. Każdy sektor może korzystać z tego oprogramowania i dla każdego –
o bardzo różnorodnym profilu: od np. hodowli owiec po produkcję podzespołów do sond kosmicznych – jest on przydatny.

W miarę upływu czasu, szczególnie w kilku ostatnich latach, szybki rozwój osiągnął model pionowy. Jego podstawową cechą jest dostarczenie narzędzi i funkcji dla wąskich obszarów działalności, charakteryzujących się specyfiką wymagań i oczekiwań. Znakomitym przykładem jest tutaj Strada, dedykowana twórcom audiowizualnym.

Różne zapatrywanie na budowę oferty dla wybranego grona odbiorców: szerokiego lub wąskiego powodują, że model pionowy
i poziomy SaaS mają odmienne cechy.

Różnice

SaaS horyzontalny:

- dostarcza rozwiązania oparte na wspólnych potrzebach firm z różnych branż
- nie jest obliczony tylko na biznes – może być używany przez każdego
- jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu
- zaspokaja potrzeby szerokiej kategorii odbiorców – opcje dostosowania się do indywidualnych oczekiwań są ograniczone
- wymaga czasu, żeby zareagować na trendy branżowe
- opiera się na strategiach marketingowych pozwalających dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

SaaS wertykalny:

- dostarcza rozwiązania konkretnych problemów dla wybranej branży
- jest przeznaczony dla biznesu i obliczony na zaspokajanie potrzeb konkretnego sektora
- jest bardziej skomplikowany ze względu na ukierunkowanie na niszowe potrzeby
- umożliwia personalizację w celu precyzyjnego zaspokojenia złożonych oczekiwań
- szybko dostosowuje się do trendów, żeby służyć zmieniającym się potrzebom
- opiera się na strategiach marketingowych umożliwiających dotarcie do wybranej, wąskiej grupy odbiorców.

Każdy z modeli ukierunkowany jest zatem na kogo innego. Dla społeczności twórców audiowizualnych przeznaczona jest nasza...

Oferta

Strada jest typem wertykalnego oprogramowania w chmurze. Skupiając się na potrzebach producentów treści audiowizualnych, celuje
w zaspokojenie ich bardzo wyszukanych oczekiwań, wynikających ze specyfiki zawodu. Dostarcza:

> możliwość zdalnej współpracy:

- generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących realizowanego projektu
- tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie
- kolaudację, czyli współpracę zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji,

> zarządzanie produkcją contentu:

- przydzielanie zadań, wizualizację postępów, rozliczanie etapów
- ustalanie i edycję harmonogramów
- tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy
- kreację tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków,

> zarządzanie zespołem:

- podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki
- dostęp do dostawców i ich usług
- wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Ze swoimi funkcjonalnościami Strada idealnie wpisuje się w pionowy model SaaS. Do jej najważniejszych zalet należą:

- obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy
- przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych
- bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów
- szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony o natychmiastowy dostęp
do poprawek i aktualizacji
- dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym
- personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy
- analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Każdy twórca korzysta z obu modeli SaaS: w życiu prywatnym i zawodowym skupiając się np. na edytorach tekstu. Natomiast
w działalności biznesowej nieodzowne jest wsparcie niszowych oczekiwań, które zapewnia Strada.

General

Część 3. SaaS: pionowy i poziomy

Mar 12, 2024

Saas

W dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o SaaS, którym jest Strada i pozostałych modelach usług w chmurze. Teraz powracamy do oprogramowania jako usługi, prezentując różnice między SaaS pionowym i poziomym.

Rynek SaaS w najbliższych latach

Według szacunków dotyczących dziedziny SaaS, do 2023 roku światowy rynek tego typu usług osiągnie wartość ponad 60 miliardów dolarów. Zwrócić należy uwagę, że cyfrowa oferta dzieli się na dwa segmenty, które prezentują różną filozofię dostarczania oprogramowania dla wybranych odbiorców.

SaaS pionowy i poziomy

Początek rozwoju oprogramowania jako usługi rozwijał poziomy model SaaS, czyli dostarczał przydatne narzędzia dla wielu branż. Doskonałym przykładem takiej aplikacji jest Microsoft 365. Każdy sektor może korzystać z tego oprogramowania i dla każdego –
o bardzo różnorodnym profilu: od np. hodowli owiec po produkcję podzespołów do sond kosmicznych – jest on przydatny.

W miarę upływu czasu, szczególnie w kilku ostatnich latach, szybki rozwój osiągnął model pionowy. Jego podstawową cechą jest dostarczenie narzędzi i funkcji dla wąskich obszarów działalności, charakteryzujących się specyfiką wymagań i oczekiwań. Znakomitym przykładem jest tutaj Strada, dedykowana twórcom audiowizualnym.

Różne zapatrywanie na budowę oferty dla wybranego grona odbiorców: szerokiego lub wąskiego powodują, że model pionowy
i poziomy SaaS mają odmienne cechy.

Różnice

SaaS horyzontalny:

- dostarcza rozwiązania oparte na wspólnych potrzebach firm z różnych branż
- nie jest obliczony tylko na biznes – może być używany przez każdego
- jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu
- zaspokaja potrzeby szerokiej kategorii odbiorców – opcje dostosowania się do indywidualnych oczekiwań są ograniczone
- wymaga czasu, żeby zareagować na trendy branżowe
- opiera się na strategiach marketingowych pozwalających dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

SaaS wertykalny:

- dostarcza rozwiązania konkretnych problemów dla wybranej branży
- jest przeznaczony dla biznesu i obliczony na zaspokajanie potrzeb konkretnego sektora
- jest bardziej skomplikowany ze względu na ukierunkowanie na niszowe potrzeby
- umożliwia personalizację w celu precyzyjnego zaspokojenia złożonych oczekiwań
- szybko dostosowuje się do trendów, żeby służyć zmieniającym się potrzebom
- opiera się na strategiach marketingowych umożliwiających dotarcie do wybranej, wąskiej grupy odbiorców.

Każdy z modeli ukierunkowany jest zatem na kogo innego. Dla społeczności twórców audiowizualnych przeznaczona jest nasza...

Oferta

Strada jest typem wertykalnego oprogramowania w chmurze. Skupiając się na potrzebach producentów treści audiowizualnych, celuje
w zaspokojenie ich bardzo wyszukanych oczekiwań, wynikających ze specyfiki zawodu. Dostarcza:

> możliwość zdalnej współpracy:

- generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących realizowanego projektu
- tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie
- kolaudację, czyli współpracę zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji,

> zarządzanie produkcją contentu:

- przydzielanie zadań, wizualizację postępów, rozliczanie etapów
- ustalanie i edycję harmonogramów
- tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy
- kreację tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków,

> zarządzanie zespołem:

- podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki
- dostęp do dostawców i ich usług
- wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Ze swoimi funkcjonalnościami Strada idealnie wpisuje się w pionowy model SaaS. Do jej najważniejszych zalet należą:

- obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy
- przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych
- bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów
- szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony o natychmiastowy dostęp
do poprawek i aktualizacji
- dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym
- personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy
- analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Każdy twórca korzysta z obu modeli SaaS: w życiu prywatnym i zawodowym skupiając się np. na edytorach tekstu. Natomiast
w działalności biznesowej nieodzowne jest wsparcie niszowych oczekiwań, które zapewnia Strada.

General

Część 3. SaaS: pionowy i poziomy

Mar 12, 2024

Saas

W dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o SaaS, którym jest Strada i pozostałych modelach usług w chmurze. Teraz powracamy do oprogramowania jako usługi, prezentując różnice między SaaS pionowym i poziomym.

Rynek SaaS w najbliższych latach

Według szacunków dotyczących dziedziny SaaS, do 2023 roku światowy rynek tego typu usług osiągnie wartość ponad 60 miliardów dolarów. Zwrócić należy uwagę, że cyfrowa oferta dzieli się na dwa segmenty, które prezentują różną filozofię dostarczania oprogramowania dla wybranych odbiorców.

SaaS pionowy i poziomy

Początek rozwoju oprogramowania jako usługi rozwijał poziomy model SaaS, czyli dostarczał przydatne narzędzia dla wielu branż. Doskonałym przykładem takiej aplikacji jest Microsoft 365. Każdy sektor może korzystać z tego oprogramowania i dla każdego –
o bardzo różnorodnym profilu: od np. hodowli owiec po produkcję podzespołów do sond kosmicznych – jest on przydatny.

W miarę upływu czasu, szczególnie w kilku ostatnich latach, szybki rozwój osiągnął model pionowy. Jego podstawową cechą jest dostarczenie narzędzi i funkcji dla wąskich obszarów działalności, charakteryzujących się specyfiką wymagań i oczekiwań. Znakomitym przykładem jest tutaj Strada, dedykowana twórcom audiowizualnym.

Różne zapatrywanie na budowę oferty dla wybranego grona odbiorców: szerokiego lub wąskiego powodują, że model pionowy
i poziomy SaaS mają odmienne cechy.

Różnice

SaaS horyzontalny:

- dostarcza rozwiązania oparte na wspólnych potrzebach firm z różnych branż
- nie jest obliczony tylko na biznes – może być używany przez każdego
- jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu
- zaspokaja potrzeby szerokiej kategorii odbiorców – opcje dostosowania się do indywidualnych oczekiwań są ograniczone
- wymaga czasu, żeby zareagować na trendy branżowe
- opiera się na strategiach marketingowych pozwalających dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

SaaS wertykalny:

- dostarcza rozwiązania konkretnych problemów dla wybranej branży
- jest przeznaczony dla biznesu i obliczony na zaspokajanie potrzeb konkretnego sektora
- jest bardziej skomplikowany ze względu na ukierunkowanie na niszowe potrzeby
- umożliwia personalizację w celu precyzyjnego zaspokojenia złożonych oczekiwań
- szybko dostosowuje się do trendów, żeby służyć zmieniającym się potrzebom
- opiera się na strategiach marketingowych umożliwiających dotarcie do wybranej, wąskiej grupy odbiorców.

Każdy z modeli ukierunkowany jest zatem na kogo innego. Dla społeczności twórców audiowizualnych przeznaczona jest nasza...

Oferta

Strada jest typem wertykalnego oprogramowania w chmurze. Skupiając się na potrzebach producentów treści audiowizualnych, celuje
w zaspokojenie ich bardzo wyszukanych oczekiwań, wynikających ze specyfiki zawodu. Dostarcza:

> możliwość zdalnej współpracy:

- generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących realizowanego projektu
- tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie
- kolaudację, czyli współpracę zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji,

> zarządzanie produkcją contentu:

- przydzielanie zadań, wizualizację postępów, rozliczanie etapów
- ustalanie i edycję harmonogramów
- tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy
- kreację tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków,

> zarządzanie zespołem:

- podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki
- dostęp do dostawców i ich usług
- wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Ze swoimi funkcjonalnościami Strada idealnie wpisuje się w pionowy model SaaS. Do jej najważniejszych zalet należą:

- obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy
- przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych
- bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów
- szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony o natychmiastowy dostęp
do poprawek i aktualizacji
- dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym
- personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy
- analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Każdy twórca korzysta z obu modeli SaaS: w życiu prywatnym i zawodowym skupiając się np. na edytorach tekstu. Natomiast
w działalności biznesowej nieodzowne jest wsparcie niszowych oczekiwań, które zapewnia Strada.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM