General

Część 2. SaaS, PaaS, IaaS, czyli precyzyjnie o systemie, którym jest Strada

Mar 11, 2024

W artykule „SaaS – jak to się zaczęło?” zaprezentowaliśmy genezę oprogramowania jako usługi dostępnej w chmurze. Teraz nadszedł czas na doprecyzowanie zagadnienia. Chmura jest szerszym pojęciem określającym przetwarzanie danych, natomiast SaaS, to jeden z podstawowych – a przez to tanich i optymalnych - modeli tego typu świadczeń.

Strada, to CRM czyli...

…Customer Relationship Management – zestaw narzędzi i metodyka zarządzania kontaktami z klientami. Każda firma oferująca złożone usługi, w których przebiegu udział bierze kontrahent powinna podjąć kluczową decyzję dotyczącą ulokowania systemu kierującego tymi procesami. Do grona takich przedsiębiorstw należą producenci treści audiowizualnych.

CRM może być zainstalowany:

→ na serwerach firmy z niego korzystającej

→ w opcji SaaS, jak Strada

→ w chmurze obliczeniowej.

SaaS, PaaS, IaaS

Istnieją trzy modele usług w chmurze:

1. wspominany już SaaSsoftware as a service – czyli oprogramowanie jako usługa, które daje klientowi możliwość korzystania
z oprogramowania o ściśle określonych parametrach i funkcjonalności bez możliwości wpływania na jego kształt,

2. PaaSplatform as a service – czyli środowisko pracy jako usługa, w którym odbiorca uzyskuje dostęp do wirtualnej przestrzeni roboczej z systemem operacyjnym, bazami danych, miejscem na dysku,

3. IaaSinfrastructure as a service – czyli infrastruktura technologii informacyjnej (IT) jako usługa, dająca klientowi dostęp do wirtualnego sprzętu, mocy obliczeniowych, jak np. w najprostszej postaci: dedykowanego serwera.

CRM w PaaS oraz IaaS

W dwóch pierwszych z wymienionych modeli większy nacisk położony jest na samodzielność użytkownika. W opcji PaaS klient sam instaluje i konfiguruje system oraz jest odpowiedzialny za jego prawidłowe użytkowanie. Wadą jest fakt, że niewłaściwe działania mogą go uszkodzić, ale przy odpowiednim korzystaniu zyskujemy większe niż w SaaS możliwości jego modyfikacji.

CRM w IaaS wymaga znacznie większej wiedzy informatycznej, ale dzięki temu otrzymujemy nieograniczoną możliwość dostosowania systemu do naszych oczekiwań. Swobodny wybór chociażby systemu operacyjnego umożliwia instalację również innych programów do zarządzania.

CRM w SaaS

Trzecią opcję wykorzystuje Strada. Oprogramowanie zainstalowane jest na serwerach usługodawcy, a klient korzysta z niego przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie daje możliwość używania usługi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opłaty oferowane są w abonamentach (w Stradzie: 3 indywidualne i 2 firmowe - w zależności od liczby użytkowników i możliwych do wygenerowania projektów oraz powierzchni dyskowej). Bezpieczeństwo gwarantują kopie zapasowe i szyfrowanie przesyłu danych.

Dla kogo SaaS?

Rozwiązanie to sprawdza się w dynamicznych zespołach, w skład których wchodzą osoby chcące pracować w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Niska, stała i przewidywalna cena oparta o optymalizację wykorzystania daje skuteczność tej opcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Minimalizację kosztów zapewnia brak wymogu posiadania, zabezpieczania i aktualizowania własnej infrastruktury informatycznej. Korzystanie z CRM w SaaS doceniają użytkownicy, którzy cenią sobie wygodę, stały dostęp do danych oraz elastyczność wykonywania zadań.

Krótko o chmurze

Wszystkie wymienione usługi działają w chmurze obliczeniowej. Co ciekawe, tę też można podzielić na:

 • publiczną,

 • prywatną,

 • hybrydową.

Z publicznej korzysta każdy, kto za nią płaci. Prywatną tworzymy na bazie własnej infrastruktury, do której dostęp mają wyznaczone osoby – zazwyczaj pracownicy firmy. Trzecia opcja ma cechy dwóch pierwszych. Określa się w niej, które zasoby dostępne są dla wszystkich,
a które dla wskazanych użytkowników.

CRM w chmurze prywatnej jest odpowiednikiem IaaS i nakłada obowiązek właściwego administrowania informatycznego i posiadania kompletnej, odpowiednio skonfigurowanej infrastruktury IT. Generuje to wysoki koszt utrzymania, ale daje możliwość kontrolowania wszystkich elementów systemu. Tego typu rozwiązania sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach.

Strada CRM , jako SaaS, kładzie nacisk na przejrzystość kosztów, łatwość dostępu do wszystkich funkcji, bezpieczeństwo i intuicyjność użytkowania.

General

Część 2. SaaS, PaaS, IaaS, czyli precyzyjnie o systemie, którym jest Strada

Mar 11, 2024

W artykule „SaaS – jak to się zaczęło?” zaprezentowaliśmy genezę oprogramowania jako usługi dostępnej w chmurze. Teraz nadszedł czas na doprecyzowanie zagadnienia. Chmura jest szerszym pojęciem określającym przetwarzanie danych, natomiast SaaS, to jeden z podstawowych – a przez to tanich i optymalnych - modeli tego typu świadczeń.

Strada, to CRM czyli...

…Customer Relationship Management – zestaw narzędzi i metodyka zarządzania kontaktami z klientami. Każda firma oferująca złożone usługi, w których przebiegu udział bierze kontrahent powinna podjąć kluczową decyzję dotyczącą ulokowania systemu kierującego tymi procesami. Do grona takich przedsiębiorstw należą producenci treści audiowizualnych.

CRM może być zainstalowany:

→ na serwerach firmy z niego korzystającej

→ w opcji SaaS, jak Strada

→ w chmurze obliczeniowej.

SaaS, PaaS, IaaS

Istnieją trzy modele usług w chmurze:

1. wspominany już SaaSsoftware as a service – czyli oprogramowanie jako usługa, które daje klientowi możliwość korzystania
z oprogramowania o ściśle określonych parametrach i funkcjonalności bez możliwości wpływania na jego kształt,

2. PaaSplatform as a service – czyli środowisko pracy jako usługa, w którym odbiorca uzyskuje dostęp do wirtualnej przestrzeni roboczej z systemem operacyjnym, bazami danych, miejscem na dysku,

3. IaaSinfrastructure as a service – czyli infrastruktura technologii informacyjnej (IT) jako usługa, dająca klientowi dostęp do wirtualnego sprzętu, mocy obliczeniowych, jak np. w najprostszej postaci: dedykowanego serwera.

CRM w PaaS oraz IaaS

W dwóch pierwszych z wymienionych modeli większy nacisk położony jest na samodzielność użytkownika. W opcji PaaS klient sam instaluje i konfiguruje system oraz jest odpowiedzialny za jego prawidłowe użytkowanie. Wadą jest fakt, że niewłaściwe działania mogą go uszkodzić, ale przy odpowiednim korzystaniu zyskujemy większe niż w SaaS możliwości jego modyfikacji.

CRM w IaaS wymaga znacznie większej wiedzy informatycznej, ale dzięki temu otrzymujemy nieograniczoną możliwość dostosowania systemu do naszych oczekiwań. Swobodny wybór chociażby systemu operacyjnego umożliwia instalację również innych programów do zarządzania.

CRM w SaaS

Trzecią opcję wykorzystuje Strada. Oprogramowanie zainstalowane jest na serwerach usługodawcy, a klient korzysta z niego przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie daje możliwość używania usługi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opłaty oferowane są w abonamentach (w Stradzie: 3 indywidualne i 2 firmowe - w zależności od liczby użytkowników i możliwych do wygenerowania projektów oraz powierzchni dyskowej). Bezpieczeństwo gwarantują kopie zapasowe i szyfrowanie przesyłu danych.

Dla kogo SaaS?

Rozwiązanie to sprawdza się w dynamicznych zespołach, w skład których wchodzą osoby chcące pracować w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Niska, stała i przewidywalna cena oparta o optymalizację wykorzystania daje skuteczność tej opcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Minimalizację kosztów zapewnia brak wymogu posiadania, zabezpieczania i aktualizowania własnej infrastruktury informatycznej. Korzystanie z CRM w SaaS doceniają użytkownicy, którzy cenią sobie wygodę, stały dostęp do danych oraz elastyczność wykonywania zadań.

Krótko o chmurze

Wszystkie wymienione usługi działają w chmurze obliczeniowej. Co ciekawe, tę też można podzielić na:

 • publiczną,

 • prywatną,

 • hybrydową.

Z publicznej korzysta każdy, kto za nią płaci. Prywatną tworzymy na bazie własnej infrastruktury, do której dostęp mają wyznaczone osoby – zazwyczaj pracownicy firmy. Trzecia opcja ma cechy dwóch pierwszych. Określa się w niej, które zasoby dostępne są dla wszystkich,
a które dla wskazanych użytkowników.

CRM w chmurze prywatnej jest odpowiednikiem IaaS i nakłada obowiązek właściwego administrowania informatycznego i posiadania kompletnej, odpowiednio skonfigurowanej infrastruktury IT. Generuje to wysoki koszt utrzymania, ale daje możliwość kontrolowania wszystkich elementów systemu. Tego typu rozwiązania sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach.

Strada CRM , jako SaaS, kładzie nacisk na przejrzystość kosztów, łatwość dostępu do wszystkich funkcji, bezpieczeństwo i intuicyjność użytkowania.

General

Część 2. SaaS, PaaS, IaaS, czyli precyzyjnie o systemie, którym jest Strada

Mar 11, 2024

W artykule „SaaS – jak to się zaczęło?” zaprezentowaliśmy genezę oprogramowania jako usługi dostępnej w chmurze. Teraz nadszedł czas na doprecyzowanie zagadnienia. Chmura jest szerszym pojęciem określającym przetwarzanie danych, natomiast SaaS, to jeden z podstawowych – a przez to tanich i optymalnych - modeli tego typu świadczeń.

Strada, to CRM czyli...

…Customer Relationship Management – zestaw narzędzi i metodyka zarządzania kontaktami z klientami. Każda firma oferująca złożone usługi, w których przebiegu udział bierze kontrahent powinna podjąć kluczową decyzję dotyczącą ulokowania systemu kierującego tymi procesami. Do grona takich przedsiębiorstw należą producenci treści audiowizualnych.

CRM może być zainstalowany:

→ na serwerach firmy z niego korzystającej

→ w opcji SaaS, jak Strada

→ w chmurze obliczeniowej.

SaaS, PaaS, IaaS

Istnieją trzy modele usług w chmurze:

1. wspominany już SaaSsoftware as a service – czyli oprogramowanie jako usługa, które daje klientowi możliwość korzystania
z oprogramowania o ściśle określonych parametrach i funkcjonalności bez możliwości wpływania na jego kształt,

2. PaaSplatform as a service – czyli środowisko pracy jako usługa, w którym odbiorca uzyskuje dostęp do wirtualnej przestrzeni roboczej z systemem operacyjnym, bazami danych, miejscem na dysku,

3. IaaSinfrastructure as a service – czyli infrastruktura technologii informacyjnej (IT) jako usługa, dająca klientowi dostęp do wirtualnego sprzętu, mocy obliczeniowych, jak np. w najprostszej postaci: dedykowanego serwera.

CRM w PaaS oraz IaaS

W dwóch pierwszych z wymienionych modeli większy nacisk położony jest na samodzielność użytkownika. W opcji PaaS klient sam instaluje i konfiguruje system oraz jest odpowiedzialny za jego prawidłowe użytkowanie. Wadą jest fakt, że niewłaściwe działania mogą go uszkodzić, ale przy odpowiednim korzystaniu zyskujemy większe niż w SaaS możliwości jego modyfikacji.

CRM w IaaS wymaga znacznie większej wiedzy informatycznej, ale dzięki temu otrzymujemy nieograniczoną możliwość dostosowania systemu do naszych oczekiwań. Swobodny wybór chociażby systemu operacyjnego umożliwia instalację również innych programów do zarządzania.

CRM w SaaS

Trzecią opcję wykorzystuje Strada. Oprogramowanie zainstalowane jest na serwerach usługodawcy, a klient korzysta z niego przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie daje możliwość używania usługi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opłaty oferowane są w abonamentach (w Stradzie: 3 indywidualne i 2 firmowe - w zależności od liczby użytkowników i możliwych do wygenerowania projektów oraz powierzchni dyskowej). Bezpieczeństwo gwarantują kopie zapasowe i szyfrowanie przesyłu danych.

Dla kogo SaaS?

Rozwiązanie to sprawdza się w dynamicznych zespołach, w skład których wchodzą osoby chcące pracować w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Niska, stała i przewidywalna cena oparta o optymalizację wykorzystania daje skuteczność tej opcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Minimalizację kosztów zapewnia brak wymogu posiadania, zabezpieczania i aktualizowania własnej infrastruktury informatycznej. Korzystanie z CRM w SaaS doceniają użytkownicy, którzy cenią sobie wygodę, stały dostęp do danych oraz elastyczność wykonywania zadań.

Krótko o chmurze

Wszystkie wymienione usługi działają w chmurze obliczeniowej. Co ciekawe, tę też można podzielić na:

 • publiczną,

 • prywatną,

 • hybrydową.

Z publicznej korzysta każdy, kto za nią płaci. Prywatną tworzymy na bazie własnej infrastruktury, do której dostęp mają wyznaczone osoby – zazwyczaj pracownicy firmy. Trzecia opcja ma cechy dwóch pierwszych. Określa się w niej, które zasoby dostępne są dla wszystkich,
a które dla wskazanych użytkowników.

CRM w chmurze prywatnej jest odpowiednikiem IaaS i nakłada obowiązek właściwego administrowania informatycznego i posiadania kompletnej, odpowiednio skonfigurowanej infrastruktury IT. Generuje to wysoki koszt utrzymania, ale daje możliwość kontrolowania wszystkich elementów systemu. Tego typu rozwiązania sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach.

Strada CRM , jako SaaS, kładzie nacisk na przejrzystość kosztów, łatwość dostępu do wszystkich funkcji, bezpieczeństwo i intuicyjność użytkowania.

General

Część 2. SaaS, PaaS, IaaS, czyli precyzyjnie o systemie, którym jest Strada

Mar 11, 2024

W artykule „SaaS – jak to się zaczęło?” zaprezentowaliśmy genezę oprogramowania jako usługi dostępnej w chmurze. Teraz nadszedł czas na doprecyzowanie zagadnienia. Chmura jest szerszym pojęciem określającym przetwarzanie danych, natomiast SaaS, to jeden z podstawowych – a przez to tanich i optymalnych - modeli tego typu świadczeń.

Strada, to CRM czyli...

…Customer Relationship Management – zestaw narzędzi i metodyka zarządzania kontaktami z klientami. Każda firma oferująca złożone usługi, w których przebiegu udział bierze kontrahent powinna podjąć kluczową decyzję dotyczącą ulokowania systemu kierującego tymi procesami. Do grona takich przedsiębiorstw należą producenci treści audiowizualnych.

CRM może być zainstalowany:

→ na serwerach firmy z niego korzystającej

→ w opcji SaaS, jak Strada

→ w chmurze obliczeniowej.

SaaS, PaaS, IaaS

Istnieją trzy modele usług w chmurze:

1. wspominany już SaaSsoftware as a service – czyli oprogramowanie jako usługa, które daje klientowi możliwość korzystania
z oprogramowania o ściśle określonych parametrach i funkcjonalności bez możliwości wpływania na jego kształt,

2. PaaSplatform as a service – czyli środowisko pracy jako usługa, w którym odbiorca uzyskuje dostęp do wirtualnej przestrzeni roboczej z systemem operacyjnym, bazami danych, miejscem na dysku,

3. IaaSinfrastructure as a service – czyli infrastruktura technologii informacyjnej (IT) jako usługa, dająca klientowi dostęp do wirtualnego sprzętu, mocy obliczeniowych, jak np. w najprostszej postaci: dedykowanego serwera.

CRM w PaaS oraz IaaS

W dwóch pierwszych z wymienionych modeli większy nacisk położony jest na samodzielność użytkownika. W opcji PaaS klient sam instaluje i konfiguruje system oraz jest odpowiedzialny za jego prawidłowe użytkowanie. Wadą jest fakt, że niewłaściwe działania mogą go uszkodzić, ale przy odpowiednim korzystaniu zyskujemy większe niż w SaaS możliwości jego modyfikacji.

CRM w IaaS wymaga znacznie większej wiedzy informatycznej, ale dzięki temu otrzymujemy nieograniczoną możliwość dostosowania systemu do naszych oczekiwań. Swobodny wybór chociażby systemu operacyjnego umożliwia instalację również innych programów do zarządzania.

CRM w SaaS

Trzecią opcję wykorzystuje Strada. Oprogramowanie zainstalowane jest na serwerach usługodawcy, a klient korzysta z niego przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie daje możliwość używania usługi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opłaty oferowane są w abonamentach (w Stradzie: 3 indywidualne i 2 firmowe - w zależności od liczby użytkowników i możliwych do wygenerowania projektów oraz powierzchni dyskowej). Bezpieczeństwo gwarantują kopie zapasowe i szyfrowanie przesyłu danych.

Dla kogo SaaS?

Rozwiązanie to sprawdza się w dynamicznych zespołach, w skład których wchodzą osoby chcące pracować w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Niska, stała i przewidywalna cena oparta o optymalizację wykorzystania daje skuteczność tej opcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Minimalizację kosztów zapewnia brak wymogu posiadania, zabezpieczania i aktualizowania własnej infrastruktury informatycznej. Korzystanie z CRM w SaaS doceniają użytkownicy, którzy cenią sobie wygodę, stały dostęp do danych oraz elastyczność wykonywania zadań.

Krótko o chmurze

Wszystkie wymienione usługi działają w chmurze obliczeniowej. Co ciekawe, tę też można podzielić na:

 • publiczną,

 • prywatną,

 • hybrydową.

Z publicznej korzysta każdy, kto za nią płaci. Prywatną tworzymy na bazie własnej infrastruktury, do której dostęp mają wyznaczone osoby – zazwyczaj pracownicy firmy. Trzecia opcja ma cechy dwóch pierwszych. Określa się w niej, które zasoby dostępne są dla wszystkich,
a które dla wskazanych użytkowników.

CRM w chmurze prywatnej jest odpowiednikiem IaaS i nakłada obowiązek właściwego administrowania informatycznego i posiadania kompletnej, odpowiednio skonfigurowanej infrastruktury IT. Generuje to wysoki koszt utrzymania, ale daje możliwość kontrolowania wszystkich elementów systemu. Tego typu rozwiązania sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach.

Strada CRM , jako SaaS, kładzie nacisk na przejrzystość kosztów, łatwość dostępu do wszystkich funkcji, bezpieczeństwo i intuicyjność użytkowania.

General

Część 2. SaaS, PaaS, IaaS, czyli precyzyjnie o systemie, którym jest Strada

Mar 11, 2024

W artykule „SaaS – jak to się zaczęło?” zaprezentowaliśmy genezę oprogramowania jako usługi dostępnej w chmurze. Teraz nadszedł czas na doprecyzowanie zagadnienia. Chmura jest szerszym pojęciem określającym przetwarzanie danych, natomiast SaaS, to jeden z podstawowych – a przez to tanich i optymalnych - modeli tego typu świadczeń.

Strada, to CRM czyli...

…Customer Relationship Management – zestaw narzędzi i metodyka zarządzania kontaktami z klientami. Każda firma oferująca złożone usługi, w których przebiegu udział bierze kontrahent powinna podjąć kluczową decyzję dotyczącą ulokowania systemu kierującego tymi procesami. Do grona takich przedsiębiorstw należą producenci treści audiowizualnych.

CRM może być zainstalowany:

→ na serwerach firmy z niego korzystającej

→ w opcji SaaS, jak Strada

→ w chmurze obliczeniowej.

SaaS, PaaS, IaaS

Istnieją trzy modele usług w chmurze:

1. wspominany już SaaSsoftware as a service – czyli oprogramowanie jako usługa, które daje klientowi możliwość korzystania
z oprogramowania o ściśle określonych parametrach i funkcjonalności bez możliwości wpływania na jego kształt,

2. PaaSplatform as a service – czyli środowisko pracy jako usługa, w którym odbiorca uzyskuje dostęp do wirtualnej przestrzeni roboczej z systemem operacyjnym, bazami danych, miejscem na dysku,

3. IaaSinfrastructure as a service – czyli infrastruktura technologii informacyjnej (IT) jako usługa, dająca klientowi dostęp do wirtualnego sprzętu, mocy obliczeniowych, jak np. w najprostszej postaci: dedykowanego serwera.

CRM w PaaS oraz IaaS

W dwóch pierwszych z wymienionych modeli większy nacisk położony jest na samodzielność użytkownika. W opcji PaaS klient sam instaluje i konfiguruje system oraz jest odpowiedzialny za jego prawidłowe użytkowanie. Wadą jest fakt, że niewłaściwe działania mogą go uszkodzić, ale przy odpowiednim korzystaniu zyskujemy większe niż w SaaS możliwości jego modyfikacji.

CRM w IaaS wymaga znacznie większej wiedzy informatycznej, ale dzięki temu otrzymujemy nieograniczoną możliwość dostosowania systemu do naszych oczekiwań. Swobodny wybór chociażby systemu operacyjnego umożliwia instalację również innych programów do zarządzania.

CRM w SaaS

Trzecią opcję wykorzystuje Strada. Oprogramowanie zainstalowane jest na serwerach usługodawcy, a klient korzysta z niego przez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie daje możliwość używania usługi z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Opłaty oferowane są w abonamentach (w Stradzie: 3 indywidualne i 2 firmowe - w zależności od liczby użytkowników i możliwych do wygenerowania projektów oraz powierzchni dyskowej). Bezpieczeństwo gwarantują kopie zapasowe i szyfrowanie przesyłu danych.

Dla kogo SaaS?

Rozwiązanie to sprawdza się w dynamicznych zespołach, w skład których wchodzą osoby chcące pracować w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Niska, stała i przewidywalna cena oparta o optymalizację wykorzystania daje skuteczność tej opcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Minimalizację kosztów zapewnia brak wymogu posiadania, zabezpieczania i aktualizowania własnej infrastruktury informatycznej. Korzystanie z CRM w SaaS doceniają użytkownicy, którzy cenią sobie wygodę, stały dostęp do danych oraz elastyczność wykonywania zadań.

Krótko o chmurze

Wszystkie wymienione usługi działają w chmurze obliczeniowej. Co ciekawe, tę też można podzielić na:

 • publiczną,

 • prywatną,

 • hybrydową.

Z publicznej korzysta każdy, kto za nią płaci. Prywatną tworzymy na bazie własnej infrastruktury, do której dostęp mają wyznaczone osoby – zazwyczaj pracownicy firmy. Trzecia opcja ma cechy dwóch pierwszych. Określa się w niej, które zasoby dostępne są dla wszystkich,
a które dla wskazanych użytkowników.

CRM w chmurze prywatnej jest odpowiednikiem IaaS i nakłada obowiązek właściwego administrowania informatycznego i posiadania kompletnej, odpowiednio skonfigurowanej infrastruktury IT. Generuje to wysoki koszt utrzymania, ale daje możliwość kontrolowania wszystkich elementów systemu. Tego typu rozwiązania sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach.

Strada CRM , jako SaaS, kładzie nacisk na przejrzystość kosztów, łatwość dostępu do wszystkich funkcji, bezpieczeństwo i intuicyjność użytkowania.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM