General

Część 1. SaaS – jak to się zaczęło?

Mar 11, 2024

Computer and note

Strada, to SaaS – czyli Software as a Service: oprogramowanie jako usługa. Wszyscy użytkownicy Strady zapewne wiedzą, czym jest to narzędzie (a w zasadzie: zestaw narzędzi), ale niektórzy być może nie zastanawiali się, jaka jest jego geneza? Przybliżamy zatem krótko historię aplikacji w chmurze, a zainteresowanym współpracą – również podstawowe jej cechy i funkcjonalności.

Czym jest SaaS?

Aplikacja tego typu jest oprogramowaniem udostępnianym w chmurze, czyli na serwerach dostawcy – za pośrednictwem Internetu. Usługodawca dba o rozwój systemu, aktualizacje, ochronę i zapewnia dostęp do niego w pakietach zależnych od stopnia wykorzystania przez klienta.

W przypadku Strady oferowane są dwa typy planów abonamentowych: indywidualne i firmowe, umożliwiające wybór pięciu modeli usługi w zależności od: liczby użytkowników, pojemności dedykowanego dysku i związanej z nią liczby realizowanych projektów.

Podstawowe zalety SaaS, to:

→ całościowy proces biznesowy

→ możliwość doboru usługi pod kątem własnych możliwości i oczekiwań

→ pełna ochrona aplikacji i wprowadzanych danych

→ dostęp z każdego miejsca, w dowolnym czasie przez wszystkich użytkowników dopuszczonych
do systemu

→ analiza procesów i danych

→ łatwość i szybkość dostarczania danych

→ kontakt w czasie rzeczywistym i serwis.

Jak to się zaczęło?

Pierwsze rozwiązania SaaS – i samo pojęcie – weszły do użytku w ostatnich latach XX wieku. Żeby dobrze zrozumieć ewolucję pomysłu, trzeba sięgnąć do lat 60. Wtedy popularne były komputery typu mainframe, w USA określane jako Big Iron, a w Polsce: komputery głównego szeregu. To te słynne „szafy”, zajmujące całe pomieszczenia i służące do istotnych zadań, np. obsługi finansów. Maszyny te podłączano do terminali, które pozwalały współdzielić oprogramowanie. Istotą tego udostępniania był podział czasu wykorzystania procesora.

W latach 80. komputery zaczęły maleć i przyspieszać. Firmy zaczęły tworzyć sieć LAN (local area network), łączącą urządzenia na określonym obszarze, np. w przedsiębiorstwie lub szkole. Zatem procesor był współdzielony lokalnie. Cechą charakterystyczną rozwiązania był fakt, że to firma lub inny operator, na terenie którego powstawała sieć, był odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu, oprogramowania i utrzymanie całego systemu.

Dopiero w latach 90. pojawienie się Internetu przyspieszyło rozwój usługi, która w ciągu dekady wyewoluowała do SaaS. To za jego pomocą usługodawcy zaczęli udostępniać swoje oprogramowanie. Tak powstał ASP (application service provider) – wynajem programów komputerowych przez globalną sieć.

Funkcjonalność

Strada, jako typowe narzędzie SaaS oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Oprogramowanie jako usługa daje szereg korzyści, których uzyskanie było od dekad głównym celem tworzenia tego typu aplikacji. Strada ze swoimi funkcjonalnościami wpisuje się w ten charakter. Do najważniejszych zalet należą:

→ obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy

→ przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych

→ bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów

→ szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony
o natychmiastowy dostęp do poprawek i aktualizacji

→ dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym

→ personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu
i pieniędzy

→ analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Przyszłość

Na rozwój SaaS główny wpływ będzie mieć kilka czynników: dostępność do coraz szybszego szerokopasmowego Internetu (sieć 5G) – ale też jego zasięg rozszerzony o obszary obsługiwane przez satelity, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain, czyli architektura przechowywania danych chroniących dane historyczne (np. kryptowaluty). Wszystko to będzie umożliwiać jeszcze większą funkcjonalność, dopasowane do zaawansowanych potrzeb również działów jednej firmy, czy jeszcze lepszy, analityczny wgląd w głębię procesów decyzyjnych i produkcyjnych.

General

Część 1. SaaS – jak to się zaczęło?

Mar 11, 2024

Computer and note

Strada, to SaaS – czyli Software as a Service: oprogramowanie jako usługa. Wszyscy użytkownicy Strady zapewne wiedzą, czym jest to narzędzie (a w zasadzie: zestaw narzędzi), ale niektórzy być może nie zastanawiali się, jaka jest jego geneza? Przybliżamy zatem krótko historię aplikacji w chmurze, a zainteresowanym współpracą – również podstawowe jej cechy i funkcjonalności.

Czym jest SaaS?

Aplikacja tego typu jest oprogramowaniem udostępnianym w chmurze, czyli na serwerach dostawcy – za pośrednictwem Internetu. Usługodawca dba o rozwój systemu, aktualizacje, ochronę i zapewnia dostęp do niego w pakietach zależnych od stopnia wykorzystania przez klienta.

W przypadku Strady oferowane są dwa typy planów abonamentowych: indywidualne i firmowe, umożliwiające wybór pięciu modeli usługi w zależności od: liczby użytkowników, pojemności dedykowanego dysku i związanej z nią liczby realizowanych projektów.

Podstawowe zalety SaaS, to:

→ całościowy proces biznesowy

→ możliwość doboru usługi pod kątem własnych możliwości i oczekiwań

→ pełna ochrona aplikacji i wprowadzanych danych

→ dostęp z każdego miejsca, w dowolnym czasie przez wszystkich użytkowników dopuszczonych
do systemu

→ analiza procesów i danych

→ łatwość i szybkość dostarczania danych

→ kontakt w czasie rzeczywistym i serwis.

Jak to się zaczęło?

Pierwsze rozwiązania SaaS – i samo pojęcie – weszły do użytku w ostatnich latach XX wieku. Żeby dobrze zrozumieć ewolucję pomysłu, trzeba sięgnąć do lat 60. Wtedy popularne były komputery typu mainframe, w USA określane jako Big Iron, a w Polsce: komputery głównego szeregu. To te słynne „szafy”, zajmujące całe pomieszczenia i służące do istotnych zadań, np. obsługi finansów. Maszyny te podłączano do terminali, które pozwalały współdzielić oprogramowanie. Istotą tego udostępniania był podział czasu wykorzystania procesora.

W latach 80. komputery zaczęły maleć i przyspieszać. Firmy zaczęły tworzyć sieć LAN (local area network), łączącą urządzenia na określonym obszarze, np. w przedsiębiorstwie lub szkole. Zatem procesor był współdzielony lokalnie. Cechą charakterystyczną rozwiązania był fakt, że to firma lub inny operator, na terenie którego powstawała sieć, był odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu, oprogramowania i utrzymanie całego systemu.

Dopiero w latach 90. pojawienie się Internetu przyspieszyło rozwój usługi, która w ciągu dekady wyewoluowała do SaaS. To za jego pomocą usługodawcy zaczęli udostępniać swoje oprogramowanie. Tak powstał ASP (application service provider) – wynajem programów komputerowych przez globalną sieć.

Funkcjonalność

Strada, jako typowe narzędzie SaaS oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Oprogramowanie jako usługa daje szereg korzyści, których uzyskanie było od dekad głównym celem tworzenia tego typu aplikacji. Strada ze swoimi funkcjonalnościami wpisuje się w ten charakter. Do najważniejszych zalet należą:

→ obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy

→ przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych

→ bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów

→ szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony
o natychmiastowy dostęp do poprawek i aktualizacji

→ dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym

→ personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu
i pieniędzy

→ analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Przyszłość

Na rozwój SaaS główny wpływ będzie mieć kilka czynników: dostępność do coraz szybszego szerokopasmowego Internetu (sieć 5G) – ale też jego zasięg rozszerzony o obszary obsługiwane przez satelity, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain, czyli architektura przechowywania danych chroniących dane historyczne (np. kryptowaluty). Wszystko to będzie umożliwiać jeszcze większą funkcjonalność, dopasowane do zaawansowanych potrzeb również działów jednej firmy, czy jeszcze lepszy, analityczny wgląd w głębię procesów decyzyjnych i produkcyjnych.

General

Część 1. SaaS – jak to się zaczęło?

Mar 11, 2024

Computer and note

Strada, to SaaS – czyli Software as a Service: oprogramowanie jako usługa. Wszyscy użytkownicy Strady zapewne wiedzą, czym jest to narzędzie (a w zasadzie: zestaw narzędzi), ale niektórzy być może nie zastanawiali się, jaka jest jego geneza? Przybliżamy zatem krótko historię aplikacji w chmurze, a zainteresowanym współpracą – również podstawowe jej cechy i funkcjonalności.

Czym jest SaaS?

Aplikacja tego typu jest oprogramowaniem udostępnianym w chmurze, czyli na serwerach dostawcy – za pośrednictwem Internetu. Usługodawca dba o rozwój systemu, aktualizacje, ochronę i zapewnia dostęp do niego w pakietach zależnych od stopnia wykorzystania przez klienta.

W przypadku Strady oferowane są dwa typy planów abonamentowych: indywidualne i firmowe, umożliwiające wybór pięciu modeli usługi w zależności od: liczby użytkowników, pojemności dedykowanego dysku i związanej z nią liczby realizowanych projektów.

Podstawowe zalety SaaS, to:

→ całościowy proces biznesowy

→ możliwość doboru usługi pod kątem własnych możliwości i oczekiwań

→ pełna ochrona aplikacji i wprowadzanych danych

→ dostęp z każdego miejsca, w dowolnym czasie przez wszystkich użytkowników dopuszczonych
do systemu

→ analiza procesów i danych

→ łatwość i szybkość dostarczania danych

→ kontakt w czasie rzeczywistym i serwis.

Jak to się zaczęło?

Pierwsze rozwiązania SaaS – i samo pojęcie – weszły do użytku w ostatnich latach XX wieku. Żeby dobrze zrozumieć ewolucję pomysłu, trzeba sięgnąć do lat 60. Wtedy popularne były komputery typu mainframe, w USA określane jako Big Iron, a w Polsce: komputery głównego szeregu. To te słynne „szafy”, zajmujące całe pomieszczenia i służące do istotnych zadań, np. obsługi finansów. Maszyny te podłączano do terminali, które pozwalały współdzielić oprogramowanie. Istotą tego udostępniania był podział czasu wykorzystania procesora.

W latach 80. komputery zaczęły maleć i przyspieszać. Firmy zaczęły tworzyć sieć LAN (local area network), łączącą urządzenia na określonym obszarze, np. w przedsiębiorstwie lub szkole. Zatem procesor był współdzielony lokalnie. Cechą charakterystyczną rozwiązania był fakt, że to firma lub inny operator, na terenie którego powstawała sieć, był odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu, oprogramowania i utrzymanie całego systemu.

Dopiero w latach 90. pojawienie się Internetu przyspieszyło rozwój usługi, która w ciągu dekady wyewoluowała do SaaS. To za jego pomocą usługodawcy zaczęli udostępniać swoje oprogramowanie. Tak powstał ASP (application service provider) – wynajem programów komputerowych przez globalną sieć.

Funkcjonalność

Strada, jako typowe narzędzie SaaS oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Oprogramowanie jako usługa daje szereg korzyści, których uzyskanie było od dekad głównym celem tworzenia tego typu aplikacji. Strada ze swoimi funkcjonalnościami wpisuje się w ten charakter. Do najważniejszych zalet należą:

→ obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy

→ przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych

→ bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów

→ szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony
o natychmiastowy dostęp do poprawek i aktualizacji

→ dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym

→ personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu
i pieniędzy

→ analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Przyszłość

Na rozwój SaaS główny wpływ będzie mieć kilka czynników: dostępność do coraz szybszego szerokopasmowego Internetu (sieć 5G) – ale też jego zasięg rozszerzony o obszary obsługiwane przez satelity, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain, czyli architektura przechowywania danych chroniących dane historyczne (np. kryptowaluty). Wszystko to będzie umożliwiać jeszcze większą funkcjonalność, dopasowane do zaawansowanych potrzeb również działów jednej firmy, czy jeszcze lepszy, analityczny wgląd w głębię procesów decyzyjnych i produkcyjnych.

General

Część 1. SaaS – jak to się zaczęło?

Mar 11, 2024

Computer and note

Strada, to SaaS – czyli Software as a Service: oprogramowanie jako usługa. Wszyscy użytkownicy Strady zapewne wiedzą, czym jest to narzędzie (a w zasadzie: zestaw narzędzi), ale niektórzy być może nie zastanawiali się, jaka jest jego geneza? Przybliżamy zatem krótko historię aplikacji w chmurze, a zainteresowanym współpracą – również podstawowe jej cechy i funkcjonalności.

Czym jest SaaS?

Aplikacja tego typu jest oprogramowaniem udostępnianym w chmurze, czyli na serwerach dostawcy – za pośrednictwem Internetu. Usługodawca dba o rozwój systemu, aktualizacje, ochronę i zapewnia dostęp do niego w pakietach zależnych od stopnia wykorzystania przez klienta.

W przypadku Strady oferowane są dwa typy planów abonamentowych: indywidualne i firmowe, umożliwiające wybór pięciu modeli usługi w zależności od: liczby użytkowników, pojemności dedykowanego dysku i związanej z nią liczby realizowanych projektów.

Podstawowe zalety SaaS, to:

→ całościowy proces biznesowy

→ możliwość doboru usługi pod kątem własnych możliwości i oczekiwań

→ pełna ochrona aplikacji i wprowadzanych danych

→ dostęp z każdego miejsca, w dowolnym czasie przez wszystkich użytkowników dopuszczonych
do systemu

→ analiza procesów i danych

→ łatwość i szybkość dostarczania danych

→ kontakt w czasie rzeczywistym i serwis.

Jak to się zaczęło?

Pierwsze rozwiązania SaaS – i samo pojęcie – weszły do użytku w ostatnich latach XX wieku. Żeby dobrze zrozumieć ewolucję pomysłu, trzeba sięgnąć do lat 60. Wtedy popularne były komputery typu mainframe, w USA określane jako Big Iron, a w Polsce: komputery głównego szeregu. To te słynne „szafy”, zajmujące całe pomieszczenia i służące do istotnych zadań, np. obsługi finansów. Maszyny te podłączano do terminali, które pozwalały współdzielić oprogramowanie. Istotą tego udostępniania był podział czasu wykorzystania procesora.

W latach 80. komputery zaczęły maleć i przyspieszać. Firmy zaczęły tworzyć sieć LAN (local area network), łączącą urządzenia na określonym obszarze, np. w przedsiębiorstwie lub szkole. Zatem procesor był współdzielony lokalnie. Cechą charakterystyczną rozwiązania był fakt, że to firma lub inny operator, na terenie którego powstawała sieć, był odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu, oprogramowania i utrzymanie całego systemu.

Dopiero w latach 90. pojawienie się Internetu przyspieszyło rozwój usługi, która w ciągu dekady wyewoluowała do SaaS. To za jego pomocą usługodawcy zaczęli udostępniać swoje oprogramowanie. Tak powstał ASP (application service provider) – wynajem programów komputerowych przez globalną sieć.

Funkcjonalność

Strada, jako typowe narzędzie SaaS oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Oprogramowanie jako usługa daje szereg korzyści, których uzyskanie było od dekad głównym celem tworzenia tego typu aplikacji. Strada ze swoimi funkcjonalnościami wpisuje się w ten charakter. Do najważniejszych zalet należą:

→ obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy

→ przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych

→ bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów

→ szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony
o natychmiastowy dostęp do poprawek i aktualizacji

→ dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym

→ personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu
i pieniędzy

→ analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Przyszłość

Na rozwój SaaS główny wpływ będzie mieć kilka czynników: dostępność do coraz szybszego szerokopasmowego Internetu (sieć 5G) – ale też jego zasięg rozszerzony o obszary obsługiwane przez satelity, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain, czyli architektura przechowywania danych chroniących dane historyczne (np. kryptowaluty). Wszystko to będzie umożliwiać jeszcze większą funkcjonalność, dopasowane do zaawansowanych potrzeb również działów jednej firmy, czy jeszcze lepszy, analityczny wgląd w głębię procesów decyzyjnych i produkcyjnych.

General

Część 1. SaaS – jak to się zaczęło?

Mar 11, 2024

Computer and note

Strada, to SaaS – czyli Software as a Service: oprogramowanie jako usługa. Wszyscy użytkownicy Strady zapewne wiedzą, czym jest to narzędzie (a w zasadzie: zestaw narzędzi), ale niektórzy być może nie zastanawiali się, jaka jest jego geneza? Przybliżamy zatem krótko historię aplikacji w chmurze, a zainteresowanym współpracą – również podstawowe jej cechy i funkcjonalności.

Czym jest SaaS?

Aplikacja tego typu jest oprogramowaniem udostępnianym w chmurze, czyli na serwerach dostawcy – za pośrednictwem Internetu. Usługodawca dba o rozwój systemu, aktualizacje, ochronę i zapewnia dostęp do niego w pakietach zależnych od stopnia wykorzystania przez klienta.

W przypadku Strady oferowane są dwa typy planów abonamentowych: indywidualne i firmowe, umożliwiające wybór pięciu modeli usługi w zależności od: liczby użytkowników, pojemności dedykowanego dysku i związanej z nią liczby realizowanych projektów.

Podstawowe zalety SaaS, to:

→ całościowy proces biznesowy

→ możliwość doboru usługi pod kątem własnych możliwości i oczekiwań

→ pełna ochrona aplikacji i wprowadzanych danych

→ dostęp z każdego miejsca, w dowolnym czasie przez wszystkich użytkowników dopuszczonych
do systemu

→ analiza procesów i danych

→ łatwość i szybkość dostarczania danych

→ kontakt w czasie rzeczywistym i serwis.

Jak to się zaczęło?

Pierwsze rozwiązania SaaS – i samo pojęcie – weszły do użytku w ostatnich latach XX wieku. Żeby dobrze zrozumieć ewolucję pomysłu, trzeba sięgnąć do lat 60. Wtedy popularne były komputery typu mainframe, w USA określane jako Big Iron, a w Polsce: komputery głównego szeregu. To te słynne „szafy”, zajmujące całe pomieszczenia i służące do istotnych zadań, np. obsługi finansów. Maszyny te podłączano do terminali, które pozwalały współdzielić oprogramowanie. Istotą tego udostępniania był podział czasu wykorzystania procesora.

W latach 80. komputery zaczęły maleć i przyspieszać. Firmy zaczęły tworzyć sieć LAN (local area network), łączącą urządzenia na określonym obszarze, np. w przedsiębiorstwie lub szkole. Zatem procesor był współdzielony lokalnie. Cechą charakterystyczną rozwiązania był fakt, że to firma lub inny operator, na terenie którego powstawała sieć, był odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu, oprogramowania i utrzymanie całego systemu.

Dopiero w latach 90. pojawienie się Internetu przyspieszyło rozwój usługi, która w ciągu dekady wyewoluowała do SaaS. To za jego pomocą usługodawcy zaczęli udostępniać swoje oprogramowanie. Tak powstał ASP (application service provider) – wynajem programów komputerowych przez globalną sieć.

Funkcjonalność

Strada, jako typowe narzędzie SaaS oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik.

Korzyści

Oprogramowanie jako usługa daje szereg korzyści, których uzyskanie było od dekad głównym celem tworzenia tego typu aplikacji. Strada ze swoimi funkcjonalnościami wpisuje się w ten charakter. Do najważniejszych zalet należą:

→ obniżenie kosztu początkowego – nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowy sprzęt, oprogramowanie, proces instalacyjny
i wdrożeniowy

→ przewidywalny, z góry ustalony koszt – pociąga to za sobą przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne, brak wydatków na aktualizacje oprogramowania i sprzętu, naprawy, ochronę danych

→ bezpieczeństwo – chmura objęta jest ochroną i wsparciem specjalistów

→ szybkość wdrożenia – wielomiesięczny cykl wdrożeniowy skrócony został do kilku godzin i rozszerzony
o natychmiastowy dostęp do poprawek i aktualizacji

→ dostępność – z każdego miejsca przez całą dobę zarówno przez współpracowników jak i klientów – daje to wymierną oszczędność czasu w komunikacji i procesie decyzyjnym

→ personalizacja – dobór usługi i jej funkcjonalności w zależności od potrzeb, co przekłada się na oszczędność czasu
i pieniędzy

→ analityka – możliwość lepszego zarządzania finansami, zasobami, czasem poprzez wgląd w wyniki analizy procesów.

Przyszłość

Na rozwój SaaS główny wpływ będzie mieć kilka czynników: dostępność do coraz szybszego szerokopasmowego Internetu (sieć 5G) – ale też jego zasięg rozszerzony o obszary obsługiwane przez satelity, Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, blockchain, czyli architektura przechowywania danych chroniących dane historyczne (np. kryptowaluty). Wszystko to będzie umożliwiać jeszcze większą funkcjonalność, dopasowane do zaawansowanych potrzeb również działów jednej firmy, czy jeszcze lepszy, analityczny wgląd w głębię procesów decyzyjnych i produkcyjnych.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM