General

2021: Instrumenty finansowe dla sektora audiowizualnego

Mar 15, 2024

2021 rok, to czas wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią. Producenci audiowizualni napotykają często na opór sektora bankowego, utrudniającego dostęp do kredytów. Zmienność rynku, obecnie dominująca niepewność biznesowa pogłębiają trudności w zdobyciu kapitału zarówno na budowę placówki kultury, jak i działania technologiczne.

Gdzie zatem szukać finansowania przedsięwzięć? Przedstawiamy instrumenty finansowe umożliwiające realizację pomysłów
w kreatywnym świecie.

Dostęp do pieniędzy umożliwiają fundusze gwarancyjne, otwierające prywatnym firmom drogę do inwestowania w tworzenie infrastruktury kulturalnej, jak kina, mediateki, czy projektowanie rozwiązań i platform technologicznych. Również Unia Europejska oferuje ułatwienia w formie dotacji.

Spójrzmy na najważniejsze instrumenty finansowe, zwiększające szansę rozwoju sektora audiowizualnego:

1. Creative Europe 2021-2027

Unijny program przeznaczony jest dla europejskiego kina, teatru, muzyki, telewizji, literatury, wszelkiego typu przedsięwzięć widowiskowych, kulturalnych i pokrewnych – również technologicznych.

W ostatnim cyklu na lata 2014-2020 budżet Kreatywnej Europy wyniósł 1,46 miliarda euro. Wsparcie otrzymało 250.000 artystów
i pracowników branży artystycznej, 2.000 kin, 800 filmów i 4.500 tłumaczeń książek.

Kolejna edycja programu dysponować będzie budżetem o miliard wyższym od poprzedniej: 2,4 miliarda euro. Nacisk zostanie położony na pomoc w wychodzeniu z pandemicznej zapaści, która silnie dotknęła wyjątkowo wrażliwą branżę sztuki. Unia ma na celu wzmacnianie zarówno kulturowej różnorodności Kontynentu, ale również pogłębianie współpracy transgranicznej w zakresie działań artystycznych.

Należy zwrócić uwagę na silny nacisk kładziony na wykorzystanie najnowszych technologii. Celem działań jest zwiększenie cyfryzacji, propagowanie rozwiązań pro-ekologicznych – co ma zwiększyć konkurencyjność sektora i jego odporność na nieprzewidywalne zdarzenia.

Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Creative Europe Desk Polska. Biuro działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie w zakresie tematyki związanej z instrumentem finansowym zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

2. EuroVoD

EuroVoD, to działająca od 2010 r. - z siedzibą w Paryżu - sieć europejskich platform wideo na żądanie. Zrzesza firmy specjalizujące sięw ofercie filmów studyjnych i kina niezależnego. Głównym celem jej istnienia jest intensyfikacja międzynarodowego obiegu europejskich produkcji, rozwój rynku VoD oraz wymiana doświadczeń. Obecnie należy do niej 27 podmiotów z 12 krajów unijnych. Ich zasięg na rynku, to 385 milionów odbiorców, a oferta wynosi 10.000 filmów.

3. Grupa Alliance

W odpowiedzi na wzrastającą popularność platform VoD spoza europejskiego rynku – szczególnie: amerykańskie realizacje, największe publiczne telewizje Kontynentu stworzyły grupę zajmującą się nagrywaniem dużych produkcji fabularnych. W przedsięwzięcie zaangażowane są: francuska telewizja publiczna France Télévisions; niemiecka ZDF oraz włoska RAI. Do telewizyjnego sojuszu zapraszane są kolejni nadawcy. Partnerami są również: hiszpańska RTVE, belgijskie RTBF i VRT oraz szwajcarska RTS.

W ramach grupy zrealizowano dwa przedsięwzięcia: „Leonardo” – ośmioodcinkowy serial o życiu i twórczości Leonarda da Vinci, wyprodukowany przez LuxVide i Beta Film oraz „Mirage” – szpiegowską historię nakręcona przez francuską firmę Lincoln TV. Kolejnym projektem jest „Eternal City” – z fabułą osadzoną w Rzymie lat 60. XX wieku, przygotowywany przez spółki Aurora TV, Fearless Mind i Banijay Studios France. Od 2020 roku trwają również prace nad ogólnoeuropejskim serialem „Survivors”.

4. European Media Alliance

Stowarzyszenie czołowych europejskich grup medialnych: TVN (Polska-USA), Modern Times Group (Europa Środkowo-Wschodnia), ProSiebenSat1 (Niemcy), Antenna Group (Grecja), Channel 4 (Wielka Brytania), TF1 (Francja), Antena (Rumunia), Mediaset (Włochy), Telecinco (Hiszpania). Celem organizacji jest rozpoznawanie nowych możliwości inwestycyjnych, wsparcie dla firm sektora, wymiana wiedzy i doświadczeń we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w mediach oraz reprezentowanie branży w relacjach z innymi podmiotami.

Instrumenty finansowe - podsumowanie

Wyraźną tendencją w Europie jest dążenie do odpowiedzi na konkurencję, głównie ze strony producentów amerykańskich. Firmy,
w zależności od profilu działalności (telewizja, VoD) i wielkości (wielcy nadawcy, małe i średnie firmy audiowizualne) starają się organizować w celach: zwiększania odporności na zawirowania rynkowe, odpowiedzi na rywalizację transkontynentalną i znalezienie nowych źródeł finansowania.

Unia Europejska kładzie nacisk na wsparcie przedsiębiorców i twórców oraz ochronę i promocję kultury. Dobrym przykładem wykorzystania funduszy unijnych jest Strada. Platforma do zarządzania produkcją audiowizualną powstała jako innowacja technologiczna. Uzyskała wkład finansowy w ramach poddziałania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W okresie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zachęcamy wszystkich twórców i innowatorów do poszukiwania źródeł finansowania w szerokiej ofercie funduszy oraz do współpracy celem wzmacniania pozycji branży na rynku.

General

2021: Instrumenty finansowe dla sektora audiowizualnego

Mar 15, 2024

2021 rok, to czas wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią. Producenci audiowizualni napotykają często na opór sektora bankowego, utrudniającego dostęp do kredytów. Zmienność rynku, obecnie dominująca niepewność biznesowa pogłębiają trudności w zdobyciu kapitału zarówno na budowę placówki kultury, jak i działania technologiczne.

Gdzie zatem szukać finansowania przedsięwzięć? Przedstawiamy instrumenty finansowe umożliwiające realizację pomysłów
w kreatywnym świecie.

Dostęp do pieniędzy umożliwiają fundusze gwarancyjne, otwierające prywatnym firmom drogę do inwestowania w tworzenie infrastruktury kulturalnej, jak kina, mediateki, czy projektowanie rozwiązań i platform technologicznych. Również Unia Europejska oferuje ułatwienia w formie dotacji.

Spójrzmy na najważniejsze instrumenty finansowe, zwiększające szansę rozwoju sektora audiowizualnego:

1. Creative Europe 2021-2027

Unijny program przeznaczony jest dla europejskiego kina, teatru, muzyki, telewizji, literatury, wszelkiego typu przedsięwzięć widowiskowych, kulturalnych i pokrewnych – również technologicznych.

W ostatnim cyklu na lata 2014-2020 budżet Kreatywnej Europy wyniósł 1,46 miliarda euro. Wsparcie otrzymało 250.000 artystów
i pracowników branży artystycznej, 2.000 kin, 800 filmów i 4.500 tłumaczeń książek.

Kolejna edycja programu dysponować będzie budżetem o miliard wyższym od poprzedniej: 2,4 miliarda euro. Nacisk zostanie położony na pomoc w wychodzeniu z pandemicznej zapaści, która silnie dotknęła wyjątkowo wrażliwą branżę sztuki. Unia ma na celu wzmacnianie zarówno kulturowej różnorodności Kontynentu, ale również pogłębianie współpracy transgranicznej w zakresie działań artystycznych.

Należy zwrócić uwagę na silny nacisk kładziony na wykorzystanie najnowszych technologii. Celem działań jest zwiększenie cyfryzacji, propagowanie rozwiązań pro-ekologicznych – co ma zwiększyć konkurencyjność sektora i jego odporność na nieprzewidywalne zdarzenia.

Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Creative Europe Desk Polska. Biuro działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie w zakresie tematyki związanej z instrumentem finansowym zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

2. EuroVoD

EuroVoD, to działająca od 2010 r. - z siedzibą w Paryżu - sieć europejskich platform wideo na żądanie. Zrzesza firmy specjalizujące sięw ofercie filmów studyjnych i kina niezależnego. Głównym celem jej istnienia jest intensyfikacja międzynarodowego obiegu europejskich produkcji, rozwój rynku VoD oraz wymiana doświadczeń. Obecnie należy do niej 27 podmiotów z 12 krajów unijnych. Ich zasięg na rynku, to 385 milionów odbiorców, a oferta wynosi 10.000 filmów.

3. Grupa Alliance

W odpowiedzi na wzrastającą popularność platform VoD spoza europejskiego rynku – szczególnie: amerykańskie realizacje, największe publiczne telewizje Kontynentu stworzyły grupę zajmującą się nagrywaniem dużych produkcji fabularnych. W przedsięwzięcie zaangażowane są: francuska telewizja publiczna France Télévisions; niemiecka ZDF oraz włoska RAI. Do telewizyjnego sojuszu zapraszane są kolejni nadawcy. Partnerami są również: hiszpańska RTVE, belgijskie RTBF i VRT oraz szwajcarska RTS.

W ramach grupy zrealizowano dwa przedsięwzięcia: „Leonardo” – ośmioodcinkowy serial o życiu i twórczości Leonarda da Vinci, wyprodukowany przez LuxVide i Beta Film oraz „Mirage” – szpiegowską historię nakręcona przez francuską firmę Lincoln TV. Kolejnym projektem jest „Eternal City” – z fabułą osadzoną w Rzymie lat 60. XX wieku, przygotowywany przez spółki Aurora TV, Fearless Mind i Banijay Studios France. Od 2020 roku trwają również prace nad ogólnoeuropejskim serialem „Survivors”.

4. European Media Alliance

Stowarzyszenie czołowych europejskich grup medialnych: TVN (Polska-USA), Modern Times Group (Europa Środkowo-Wschodnia), ProSiebenSat1 (Niemcy), Antenna Group (Grecja), Channel 4 (Wielka Brytania), TF1 (Francja), Antena (Rumunia), Mediaset (Włochy), Telecinco (Hiszpania). Celem organizacji jest rozpoznawanie nowych możliwości inwestycyjnych, wsparcie dla firm sektora, wymiana wiedzy i doświadczeń we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w mediach oraz reprezentowanie branży w relacjach z innymi podmiotami.

Instrumenty finansowe - podsumowanie

Wyraźną tendencją w Europie jest dążenie do odpowiedzi na konkurencję, głównie ze strony producentów amerykańskich. Firmy,
w zależności od profilu działalności (telewizja, VoD) i wielkości (wielcy nadawcy, małe i średnie firmy audiowizualne) starają się organizować w celach: zwiększania odporności na zawirowania rynkowe, odpowiedzi na rywalizację transkontynentalną i znalezienie nowych źródeł finansowania.

Unia Europejska kładzie nacisk na wsparcie przedsiębiorców i twórców oraz ochronę i promocję kultury. Dobrym przykładem wykorzystania funduszy unijnych jest Strada. Platforma do zarządzania produkcją audiowizualną powstała jako innowacja technologiczna. Uzyskała wkład finansowy w ramach poddziałania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W okresie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zachęcamy wszystkich twórców i innowatorów do poszukiwania źródeł finansowania w szerokiej ofercie funduszy oraz do współpracy celem wzmacniania pozycji branży na rynku.

General

2021: Instrumenty finansowe dla sektora audiowizualnego

Mar 15, 2024

2021 rok, to czas wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią. Producenci audiowizualni napotykają często na opór sektora bankowego, utrudniającego dostęp do kredytów. Zmienność rynku, obecnie dominująca niepewność biznesowa pogłębiają trudności w zdobyciu kapitału zarówno na budowę placówki kultury, jak i działania technologiczne.

Gdzie zatem szukać finansowania przedsięwzięć? Przedstawiamy instrumenty finansowe umożliwiające realizację pomysłów
w kreatywnym świecie.

Dostęp do pieniędzy umożliwiają fundusze gwarancyjne, otwierające prywatnym firmom drogę do inwestowania w tworzenie infrastruktury kulturalnej, jak kina, mediateki, czy projektowanie rozwiązań i platform technologicznych. Również Unia Europejska oferuje ułatwienia w formie dotacji.

Spójrzmy na najważniejsze instrumenty finansowe, zwiększające szansę rozwoju sektora audiowizualnego:

1. Creative Europe 2021-2027

Unijny program przeznaczony jest dla europejskiego kina, teatru, muzyki, telewizji, literatury, wszelkiego typu przedsięwzięć widowiskowych, kulturalnych i pokrewnych – również technologicznych.

W ostatnim cyklu na lata 2014-2020 budżet Kreatywnej Europy wyniósł 1,46 miliarda euro. Wsparcie otrzymało 250.000 artystów
i pracowników branży artystycznej, 2.000 kin, 800 filmów i 4.500 tłumaczeń książek.

Kolejna edycja programu dysponować będzie budżetem o miliard wyższym od poprzedniej: 2,4 miliarda euro. Nacisk zostanie położony na pomoc w wychodzeniu z pandemicznej zapaści, która silnie dotknęła wyjątkowo wrażliwą branżę sztuki. Unia ma na celu wzmacnianie zarówno kulturowej różnorodności Kontynentu, ale również pogłębianie współpracy transgranicznej w zakresie działań artystycznych.

Należy zwrócić uwagę na silny nacisk kładziony na wykorzystanie najnowszych technologii. Celem działań jest zwiększenie cyfryzacji, propagowanie rozwiązań pro-ekologicznych – co ma zwiększyć konkurencyjność sektora i jego odporność na nieprzewidywalne zdarzenia.

Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Creative Europe Desk Polska. Biuro działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie w zakresie tematyki związanej z instrumentem finansowym zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

2. EuroVoD

EuroVoD, to działająca od 2010 r. - z siedzibą w Paryżu - sieć europejskich platform wideo na żądanie. Zrzesza firmy specjalizujące sięw ofercie filmów studyjnych i kina niezależnego. Głównym celem jej istnienia jest intensyfikacja międzynarodowego obiegu europejskich produkcji, rozwój rynku VoD oraz wymiana doświadczeń. Obecnie należy do niej 27 podmiotów z 12 krajów unijnych. Ich zasięg na rynku, to 385 milionów odbiorców, a oferta wynosi 10.000 filmów.

3. Grupa Alliance

W odpowiedzi na wzrastającą popularność platform VoD spoza europejskiego rynku – szczególnie: amerykańskie realizacje, największe publiczne telewizje Kontynentu stworzyły grupę zajmującą się nagrywaniem dużych produkcji fabularnych. W przedsięwzięcie zaangażowane są: francuska telewizja publiczna France Télévisions; niemiecka ZDF oraz włoska RAI. Do telewizyjnego sojuszu zapraszane są kolejni nadawcy. Partnerami są również: hiszpańska RTVE, belgijskie RTBF i VRT oraz szwajcarska RTS.

W ramach grupy zrealizowano dwa przedsięwzięcia: „Leonardo” – ośmioodcinkowy serial o życiu i twórczości Leonarda da Vinci, wyprodukowany przez LuxVide i Beta Film oraz „Mirage” – szpiegowską historię nakręcona przez francuską firmę Lincoln TV. Kolejnym projektem jest „Eternal City” – z fabułą osadzoną w Rzymie lat 60. XX wieku, przygotowywany przez spółki Aurora TV, Fearless Mind i Banijay Studios France. Od 2020 roku trwają również prace nad ogólnoeuropejskim serialem „Survivors”.

4. European Media Alliance

Stowarzyszenie czołowych europejskich grup medialnych: TVN (Polska-USA), Modern Times Group (Europa Środkowo-Wschodnia), ProSiebenSat1 (Niemcy), Antenna Group (Grecja), Channel 4 (Wielka Brytania), TF1 (Francja), Antena (Rumunia), Mediaset (Włochy), Telecinco (Hiszpania). Celem organizacji jest rozpoznawanie nowych możliwości inwestycyjnych, wsparcie dla firm sektora, wymiana wiedzy i doświadczeń we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w mediach oraz reprezentowanie branży w relacjach z innymi podmiotami.

Instrumenty finansowe - podsumowanie

Wyraźną tendencją w Europie jest dążenie do odpowiedzi na konkurencję, głównie ze strony producentów amerykańskich. Firmy,
w zależności od profilu działalności (telewizja, VoD) i wielkości (wielcy nadawcy, małe i średnie firmy audiowizualne) starają się organizować w celach: zwiększania odporności na zawirowania rynkowe, odpowiedzi na rywalizację transkontynentalną i znalezienie nowych źródeł finansowania.

Unia Europejska kładzie nacisk na wsparcie przedsiębiorców i twórców oraz ochronę i promocję kultury. Dobrym przykładem wykorzystania funduszy unijnych jest Strada. Platforma do zarządzania produkcją audiowizualną powstała jako innowacja technologiczna. Uzyskała wkład finansowy w ramach poddziałania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W okresie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zachęcamy wszystkich twórców i innowatorów do poszukiwania źródeł finansowania w szerokiej ofercie funduszy oraz do współpracy celem wzmacniania pozycji branży na rynku.

General

2021: Instrumenty finansowe dla sektora audiowizualnego

Mar 15, 2024

2021 rok, to czas wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią. Producenci audiowizualni napotykają często na opór sektora bankowego, utrudniającego dostęp do kredytów. Zmienność rynku, obecnie dominująca niepewność biznesowa pogłębiają trudności w zdobyciu kapitału zarówno na budowę placówki kultury, jak i działania technologiczne.

Gdzie zatem szukać finansowania przedsięwzięć? Przedstawiamy instrumenty finansowe umożliwiające realizację pomysłów
w kreatywnym świecie.

Dostęp do pieniędzy umożliwiają fundusze gwarancyjne, otwierające prywatnym firmom drogę do inwestowania w tworzenie infrastruktury kulturalnej, jak kina, mediateki, czy projektowanie rozwiązań i platform technologicznych. Również Unia Europejska oferuje ułatwienia w formie dotacji.

Spójrzmy na najważniejsze instrumenty finansowe, zwiększające szansę rozwoju sektora audiowizualnego:

1. Creative Europe 2021-2027

Unijny program przeznaczony jest dla europejskiego kina, teatru, muzyki, telewizji, literatury, wszelkiego typu przedsięwzięć widowiskowych, kulturalnych i pokrewnych – również technologicznych.

W ostatnim cyklu na lata 2014-2020 budżet Kreatywnej Europy wyniósł 1,46 miliarda euro. Wsparcie otrzymało 250.000 artystów
i pracowników branży artystycznej, 2.000 kin, 800 filmów i 4.500 tłumaczeń książek.

Kolejna edycja programu dysponować będzie budżetem o miliard wyższym od poprzedniej: 2,4 miliarda euro. Nacisk zostanie położony na pomoc w wychodzeniu z pandemicznej zapaści, która silnie dotknęła wyjątkowo wrażliwą branżę sztuki. Unia ma na celu wzmacnianie zarówno kulturowej różnorodności Kontynentu, ale również pogłębianie współpracy transgranicznej w zakresie działań artystycznych.

Należy zwrócić uwagę na silny nacisk kładziony na wykorzystanie najnowszych technologii. Celem działań jest zwiększenie cyfryzacji, propagowanie rozwiązań pro-ekologicznych – co ma zwiększyć konkurencyjność sektora i jego odporność na nieprzewidywalne zdarzenia.

Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Creative Europe Desk Polska. Biuro działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie w zakresie tematyki związanej z instrumentem finansowym zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

2. EuroVoD

EuroVoD, to działająca od 2010 r. - z siedzibą w Paryżu - sieć europejskich platform wideo na żądanie. Zrzesza firmy specjalizujące sięw ofercie filmów studyjnych i kina niezależnego. Głównym celem jej istnienia jest intensyfikacja międzynarodowego obiegu europejskich produkcji, rozwój rynku VoD oraz wymiana doświadczeń. Obecnie należy do niej 27 podmiotów z 12 krajów unijnych. Ich zasięg na rynku, to 385 milionów odbiorców, a oferta wynosi 10.000 filmów.

3. Grupa Alliance

W odpowiedzi na wzrastającą popularność platform VoD spoza europejskiego rynku – szczególnie: amerykańskie realizacje, największe publiczne telewizje Kontynentu stworzyły grupę zajmującą się nagrywaniem dużych produkcji fabularnych. W przedsięwzięcie zaangażowane są: francuska telewizja publiczna France Télévisions; niemiecka ZDF oraz włoska RAI. Do telewizyjnego sojuszu zapraszane są kolejni nadawcy. Partnerami są również: hiszpańska RTVE, belgijskie RTBF i VRT oraz szwajcarska RTS.

W ramach grupy zrealizowano dwa przedsięwzięcia: „Leonardo” – ośmioodcinkowy serial o życiu i twórczości Leonarda da Vinci, wyprodukowany przez LuxVide i Beta Film oraz „Mirage” – szpiegowską historię nakręcona przez francuską firmę Lincoln TV. Kolejnym projektem jest „Eternal City” – z fabułą osadzoną w Rzymie lat 60. XX wieku, przygotowywany przez spółki Aurora TV, Fearless Mind i Banijay Studios France. Od 2020 roku trwają również prace nad ogólnoeuropejskim serialem „Survivors”.

4. European Media Alliance

Stowarzyszenie czołowych europejskich grup medialnych: TVN (Polska-USA), Modern Times Group (Europa Środkowo-Wschodnia), ProSiebenSat1 (Niemcy), Antenna Group (Grecja), Channel 4 (Wielka Brytania), TF1 (Francja), Antena (Rumunia), Mediaset (Włochy), Telecinco (Hiszpania). Celem organizacji jest rozpoznawanie nowych możliwości inwestycyjnych, wsparcie dla firm sektora, wymiana wiedzy i doświadczeń we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w mediach oraz reprezentowanie branży w relacjach z innymi podmiotami.

Instrumenty finansowe - podsumowanie

Wyraźną tendencją w Europie jest dążenie do odpowiedzi na konkurencję, głównie ze strony producentów amerykańskich. Firmy,
w zależności od profilu działalności (telewizja, VoD) i wielkości (wielcy nadawcy, małe i średnie firmy audiowizualne) starają się organizować w celach: zwiększania odporności na zawirowania rynkowe, odpowiedzi na rywalizację transkontynentalną i znalezienie nowych źródeł finansowania.

Unia Europejska kładzie nacisk na wsparcie przedsiębiorców i twórców oraz ochronę i promocję kultury. Dobrym przykładem wykorzystania funduszy unijnych jest Strada. Platforma do zarządzania produkcją audiowizualną powstała jako innowacja technologiczna. Uzyskała wkład finansowy w ramach poddziałania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W okresie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zachęcamy wszystkich twórców i innowatorów do poszukiwania źródeł finansowania w szerokiej ofercie funduszy oraz do współpracy celem wzmacniania pozycji branży na rynku.

General

2021: Instrumenty finansowe dla sektora audiowizualnego

Mar 15, 2024

2021 rok, to czas wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią. Producenci audiowizualni napotykają często na opór sektora bankowego, utrudniającego dostęp do kredytów. Zmienność rynku, obecnie dominująca niepewność biznesowa pogłębiają trudności w zdobyciu kapitału zarówno na budowę placówki kultury, jak i działania technologiczne.

Gdzie zatem szukać finansowania przedsięwzięć? Przedstawiamy instrumenty finansowe umożliwiające realizację pomysłów
w kreatywnym świecie.

Dostęp do pieniędzy umożliwiają fundusze gwarancyjne, otwierające prywatnym firmom drogę do inwestowania w tworzenie infrastruktury kulturalnej, jak kina, mediateki, czy projektowanie rozwiązań i platform technologicznych. Również Unia Europejska oferuje ułatwienia w formie dotacji.

Spójrzmy na najważniejsze instrumenty finansowe, zwiększające szansę rozwoju sektora audiowizualnego:

1. Creative Europe 2021-2027

Unijny program przeznaczony jest dla europejskiego kina, teatru, muzyki, telewizji, literatury, wszelkiego typu przedsięwzięć widowiskowych, kulturalnych i pokrewnych – również technologicznych.

W ostatnim cyklu na lata 2014-2020 budżet Kreatywnej Europy wyniósł 1,46 miliarda euro. Wsparcie otrzymało 250.000 artystów
i pracowników branży artystycznej, 2.000 kin, 800 filmów i 4.500 tłumaczeń książek.

Kolejna edycja programu dysponować będzie budżetem o miliard wyższym od poprzedniej: 2,4 miliarda euro. Nacisk zostanie położony na pomoc w wychodzeniu z pandemicznej zapaści, która silnie dotknęła wyjątkowo wrażliwą branżę sztuki. Unia ma na celu wzmacnianie zarówno kulturowej różnorodności Kontynentu, ale również pogłębianie współpracy transgranicznej w zakresie działań artystycznych.

Należy zwrócić uwagę na silny nacisk kładziony na wykorzystanie najnowszych technologii. Celem działań jest zwiększenie cyfryzacji, propagowanie rozwiązań pro-ekologicznych – co ma zwiększyć konkurencyjność sektora i jego odporność na nieprzewidywalne zdarzenia.

Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Creative Europe Desk Polska. Biuro działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie w zakresie tematyki związanej z instrumentem finansowym zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

2. EuroVoD

EuroVoD, to działająca od 2010 r. - z siedzibą w Paryżu - sieć europejskich platform wideo na żądanie. Zrzesza firmy specjalizujące sięw ofercie filmów studyjnych i kina niezależnego. Głównym celem jej istnienia jest intensyfikacja międzynarodowego obiegu europejskich produkcji, rozwój rynku VoD oraz wymiana doświadczeń. Obecnie należy do niej 27 podmiotów z 12 krajów unijnych. Ich zasięg na rynku, to 385 milionów odbiorców, a oferta wynosi 10.000 filmów.

3. Grupa Alliance

W odpowiedzi na wzrastającą popularność platform VoD spoza europejskiego rynku – szczególnie: amerykańskie realizacje, największe publiczne telewizje Kontynentu stworzyły grupę zajmującą się nagrywaniem dużych produkcji fabularnych. W przedsięwzięcie zaangażowane są: francuska telewizja publiczna France Télévisions; niemiecka ZDF oraz włoska RAI. Do telewizyjnego sojuszu zapraszane są kolejni nadawcy. Partnerami są również: hiszpańska RTVE, belgijskie RTBF i VRT oraz szwajcarska RTS.

W ramach grupy zrealizowano dwa przedsięwzięcia: „Leonardo” – ośmioodcinkowy serial o życiu i twórczości Leonarda da Vinci, wyprodukowany przez LuxVide i Beta Film oraz „Mirage” – szpiegowską historię nakręcona przez francuską firmę Lincoln TV. Kolejnym projektem jest „Eternal City” – z fabułą osadzoną w Rzymie lat 60. XX wieku, przygotowywany przez spółki Aurora TV, Fearless Mind i Banijay Studios France. Od 2020 roku trwają również prace nad ogólnoeuropejskim serialem „Survivors”.

4. European Media Alliance

Stowarzyszenie czołowych europejskich grup medialnych: TVN (Polska-USA), Modern Times Group (Europa Środkowo-Wschodnia), ProSiebenSat1 (Niemcy), Antenna Group (Grecja), Channel 4 (Wielka Brytania), TF1 (Francja), Antena (Rumunia), Mediaset (Włochy), Telecinco (Hiszpania). Celem organizacji jest rozpoznawanie nowych możliwości inwestycyjnych, wsparcie dla firm sektora, wymiana wiedzy i doświadczeń we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w mediach oraz reprezentowanie branży w relacjach z innymi podmiotami.

Instrumenty finansowe - podsumowanie

Wyraźną tendencją w Europie jest dążenie do odpowiedzi na konkurencję, głównie ze strony producentów amerykańskich. Firmy,
w zależności od profilu działalności (telewizja, VoD) i wielkości (wielcy nadawcy, małe i średnie firmy audiowizualne) starają się organizować w celach: zwiększania odporności na zawirowania rynkowe, odpowiedzi na rywalizację transkontynentalną i znalezienie nowych źródeł finansowania.

Unia Europejska kładzie nacisk na wsparcie przedsiębiorców i twórców oraz ochronę i promocję kultury. Dobrym przykładem wykorzystania funduszy unijnych jest Strada. Platforma do zarządzania produkcją audiowizualną powstała jako innowacja technologiczna. Uzyskała wkład finansowy w ramach poddziałania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W okresie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zachęcamy wszystkich twórców i innowatorów do poszukiwania źródeł finansowania w szerokiej ofercie funduszy oraz do współpracy celem wzmacniania pozycji branży na rynku.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM