General

Zespół Talentów

Mar 11, 2024

Team

Tworząc Stradę mieliśmy na celu dostarczenie specjalistom kompleksowego narzędzia, które usprawni pracę nad produkcją treści audiowizualnych. Mając instrumenty do wydajnej pracy można zastanowić się, jak stworzyć i utrzymać zespół, który będzie wartością przedsięwzięcia. Szukając pracowników, rozpoczynamy pierwszy etap, którym jest:

Rekrutacja

W dobie pandemii, która wymusiła kontakt wirtualnymi kanałami warto przemyśleć, jak ograniczenia i słabość sytuacji obrócić na korzyść. Rekrutację on-line, również w okresie po restrykcjach - z wykorzystaniem walorów sieci 5G można przeprowadzić w atrakcyjny dla kandydatów sposób. Jednym z pomysłów może być przygotowanie krótkiego filmu, ukazującego historię firmy, misję, cele, oczekiwania wobec pracowników, płynące dla nich korzyści oraz zaawansowane narzędzia pracy. Istotną informacją dla kandydatów jest:

Opis stanowiska

Ważnym jest, żeby jego forma nie przysłaniała treści. Niezależnie od charakteru przekazu, opis stanowiska powinien zawierać czytelne informacje dla przyszłego pracownika:

- nazwę

- komórkę organizacyjną

- cel angażu

- zadania, obowiązki

- odpowiedzialność

- zależność służbową.

Kiedy określimy zadania w nowym miejscu pracy, kolejną istotną informacją będą:

Kompetencje zawodowe

czyli oczekiwany profil zawodowy przyszłego pracownika. Jest nim zestaw pożądanych cech, kompetencji, doświadczenia. Kluczowe jest tutaj zwięzłe przekazanie oczekiwań oraz unikanie kryteriów, które nie są czytelne, dotyczą cech osobowości i dla różnych odbiorców oznaczać mogą co innego, np.: „odporność na stres”.

Opis powinien zawierać:

- preferowane wykształcenie i ewentualne szkolenia

- wymagane umiejętności (np. znajomość środowiska SaaS)

- spodziewane doświadczenie, kompetencje

- inne specjalistyczne kwalifikacje.

Oczekiwania w stosunku do przyszłego pracownika powinny obejmować wszystkie grupy społeczne bez względu na płeć, wiek, czy niepełnosprawność. Miejscem ich przekazu będą:

Kanały komunikacji

Na początku warto używać własnych, tj.: strony internetowej, profili firmowych w serwisach społecznościowych – szczególnie ukierunkowanych na łączenie pracowników i pracodawców. Inne platformy rekrutacyjne, to:

- uczelnie wyższe zbieżne profilem z naszą działalnością i funkcjonujące przy nich biura karier

- prasa i portale specjalistyczne

- wyspecjalizowane agencje doradztwa personalnego i rekrutacyjne

- media

- organizacje społeczne.

Kiedy napłyną CV, czeka nas:

Selekcja

Na tym etapie istotne jest, by wszyscy oceniający kompetencje kandydatów mieli świadomość wagi procesu i wymogu równego traktowania aplikantów.

W procesie wstępnego wyboru istotnym jest stosowanie wachlarza metod:

- rozmowy kwalifikacyjnej

- testów

- ćwiczeń grupowych

- gier sytuacyjnych,

które włączą pracowników i starających się o angaż do świata firmy i konkretnego przedsięwzięcia. Sucha ocena zastąpiona zostanie przez symulację przyszłych wyzwań w realnym zespole. Przełoży się to na lepsze poznanie pracownika oraz pracodawcy i jego oczekiwań. Idealnym narzędziem wprowadzającym będzie tu Strada: część pracowników może zawiązać zespół, inni – wcielić się
w klientów i przy użyciu wirtualnego kontaktu przeprowadzić zarówno sprawdzającą, jak i inspirującą symulację przyszłych zdarzeń. Działania te pozwolą wyłonić grupę aplikantów do kolejnego kroku, którym jest:

Rozmowa kwalifikacyjna

Tu należy zwrócić uwagę na to, czego robić nie możemy: zadawać pytań dotyczących wieku, płci, statusu rodzinnego, typu: „czy jest pani w ciąży?”, „czy planuje pani macierzyństwo?” itp.

Wszyscy kandydaci powinni być równo traktowani, mieć ten sam zestaw pytań, możliwość wygodnego zaprezentowania swoich kompetencji oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie wątpliwości . Istotne są: partnerstwo, proporcjonalność. Cały proces kończy się wyborem pracodawcy i pracownika. Kiedy są zbieżne, rozpoczyna się:

Współpraca

Najwięcej odejść z pracy zdarza się pośród nowych pracowników. Zderzeni z rzeczywistością odbiegającą od tej przedstawionej lub wyobrażonej na etapie rekrutacji, pozbawieni wprowadzenia i opieki, szybko frustrują się i rezygnują.

Najważniejsze jest partnerskie traktowanie i zrozumienie potrzeb nowych członków zespołu. Dotyczyć mogą one czasu pracy (elastyczny czy stały), jej trybu (zdalna, czy w biurze, etatowa, czy wynikowa lub mieszana), a nawet stylów zachowań, ubioru, czy obchodzonych świąt religijnych (dni wolne).

Strada, jako SaaS uelastycznia tryb realizacji zadań zarówno w zakresie miejsca ich wykonywania, czasu i trybu. Jednocześnie wymusza przemyślenie opieki nad pracownikiem, metod jego motywowania, mentoringu i coachingu. Ważna jest dlatego obserwacja i ocena również własnych oczekiwań i zachowań z poziomu pracodawcy, by pracownik czuł się włączany do zespołu, rozumiany i wspierany.

Wykorzystanie internetu i oferowanych w nim narzędzi, w które wpisuje się Strada, z przeniesieniem do wirtualnego świata coraz większej liczby aktywności nakłada na wszystkich uczestników przedsięwzięć wzajemną odpowiedzialność za siebie i jakość kontaktów. Sukces odniosą ci pracodawcy, którzy nadal będą widzieć w toczących się procesach partnerów z krwi i kości, posiadających emocje, wymagania i oczekiwania.

General

Zespół Talentów

Mar 11, 2024

Team

Tworząc Stradę mieliśmy na celu dostarczenie specjalistom kompleksowego narzędzia, które usprawni pracę nad produkcją treści audiowizualnych. Mając instrumenty do wydajnej pracy można zastanowić się, jak stworzyć i utrzymać zespół, który będzie wartością przedsięwzięcia. Szukając pracowników, rozpoczynamy pierwszy etap, którym jest:

Rekrutacja

W dobie pandemii, która wymusiła kontakt wirtualnymi kanałami warto przemyśleć, jak ograniczenia i słabość sytuacji obrócić na korzyść. Rekrutację on-line, również w okresie po restrykcjach - z wykorzystaniem walorów sieci 5G można przeprowadzić w atrakcyjny dla kandydatów sposób. Jednym z pomysłów może być przygotowanie krótkiego filmu, ukazującego historię firmy, misję, cele, oczekiwania wobec pracowników, płynące dla nich korzyści oraz zaawansowane narzędzia pracy. Istotną informacją dla kandydatów jest:

Opis stanowiska

Ważnym jest, żeby jego forma nie przysłaniała treści. Niezależnie od charakteru przekazu, opis stanowiska powinien zawierać czytelne informacje dla przyszłego pracownika:

- nazwę

- komórkę organizacyjną

- cel angażu

- zadania, obowiązki

- odpowiedzialność

- zależność służbową.

Kiedy określimy zadania w nowym miejscu pracy, kolejną istotną informacją będą:

Kompetencje zawodowe

czyli oczekiwany profil zawodowy przyszłego pracownika. Jest nim zestaw pożądanych cech, kompetencji, doświadczenia. Kluczowe jest tutaj zwięzłe przekazanie oczekiwań oraz unikanie kryteriów, które nie są czytelne, dotyczą cech osobowości i dla różnych odbiorców oznaczać mogą co innego, np.: „odporność na stres”.

Opis powinien zawierać:

- preferowane wykształcenie i ewentualne szkolenia

- wymagane umiejętności (np. znajomość środowiska SaaS)

- spodziewane doświadczenie, kompetencje

- inne specjalistyczne kwalifikacje.

Oczekiwania w stosunku do przyszłego pracownika powinny obejmować wszystkie grupy społeczne bez względu na płeć, wiek, czy niepełnosprawność. Miejscem ich przekazu będą:

Kanały komunikacji

Na początku warto używać własnych, tj.: strony internetowej, profili firmowych w serwisach społecznościowych – szczególnie ukierunkowanych na łączenie pracowników i pracodawców. Inne platformy rekrutacyjne, to:

- uczelnie wyższe zbieżne profilem z naszą działalnością i funkcjonujące przy nich biura karier

- prasa i portale specjalistyczne

- wyspecjalizowane agencje doradztwa personalnego i rekrutacyjne

- media

- organizacje społeczne.

Kiedy napłyną CV, czeka nas:

Selekcja

Na tym etapie istotne jest, by wszyscy oceniający kompetencje kandydatów mieli świadomość wagi procesu i wymogu równego traktowania aplikantów.

W procesie wstępnego wyboru istotnym jest stosowanie wachlarza metod:

- rozmowy kwalifikacyjnej

- testów

- ćwiczeń grupowych

- gier sytuacyjnych,

które włączą pracowników i starających się o angaż do świata firmy i konkretnego przedsięwzięcia. Sucha ocena zastąpiona zostanie przez symulację przyszłych wyzwań w realnym zespole. Przełoży się to na lepsze poznanie pracownika oraz pracodawcy i jego oczekiwań. Idealnym narzędziem wprowadzającym będzie tu Strada: część pracowników może zawiązać zespół, inni – wcielić się
w klientów i przy użyciu wirtualnego kontaktu przeprowadzić zarówno sprawdzającą, jak i inspirującą symulację przyszłych zdarzeń. Działania te pozwolą wyłonić grupę aplikantów do kolejnego kroku, którym jest:

Rozmowa kwalifikacyjna

Tu należy zwrócić uwagę na to, czego robić nie możemy: zadawać pytań dotyczących wieku, płci, statusu rodzinnego, typu: „czy jest pani w ciąży?”, „czy planuje pani macierzyństwo?” itp.

Wszyscy kandydaci powinni być równo traktowani, mieć ten sam zestaw pytań, możliwość wygodnego zaprezentowania swoich kompetencji oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie wątpliwości . Istotne są: partnerstwo, proporcjonalność. Cały proces kończy się wyborem pracodawcy i pracownika. Kiedy są zbieżne, rozpoczyna się:

Współpraca

Najwięcej odejść z pracy zdarza się pośród nowych pracowników. Zderzeni z rzeczywistością odbiegającą od tej przedstawionej lub wyobrażonej na etapie rekrutacji, pozbawieni wprowadzenia i opieki, szybko frustrują się i rezygnują.

Najważniejsze jest partnerskie traktowanie i zrozumienie potrzeb nowych członków zespołu. Dotyczyć mogą one czasu pracy (elastyczny czy stały), jej trybu (zdalna, czy w biurze, etatowa, czy wynikowa lub mieszana), a nawet stylów zachowań, ubioru, czy obchodzonych świąt religijnych (dni wolne).

Strada, jako SaaS uelastycznia tryb realizacji zadań zarówno w zakresie miejsca ich wykonywania, czasu i trybu. Jednocześnie wymusza przemyślenie opieki nad pracownikiem, metod jego motywowania, mentoringu i coachingu. Ważna jest dlatego obserwacja i ocena również własnych oczekiwań i zachowań z poziomu pracodawcy, by pracownik czuł się włączany do zespołu, rozumiany i wspierany.

Wykorzystanie internetu i oferowanych w nim narzędzi, w które wpisuje się Strada, z przeniesieniem do wirtualnego świata coraz większej liczby aktywności nakłada na wszystkich uczestników przedsięwzięć wzajemną odpowiedzialność za siebie i jakość kontaktów. Sukces odniosą ci pracodawcy, którzy nadal będą widzieć w toczących się procesach partnerów z krwi i kości, posiadających emocje, wymagania i oczekiwania.

General

Zespół Talentów

Mar 11, 2024

Team

Tworząc Stradę mieliśmy na celu dostarczenie specjalistom kompleksowego narzędzia, które usprawni pracę nad produkcją treści audiowizualnych. Mając instrumenty do wydajnej pracy można zastanowić się, jak stworzyć i utrzymać zespół, który będzie wartością przedsięwzięcia. Szukając pracowników, rozpoczynamy pierwszy etap, którym jest:

Rekrutacja

W dobie pandemii, która wymusiła kontakt wirtualnymi kanałami warto przemyśleć, jak ograniczenia i słabość sytuacji obrócić na korzyść. Rekrutację on-line, również w okresie po restrykcjach - z wykorzystaniem walorów sieci 5G można przeprowadzić w atrakcyjny dla kandydatów sposób. Jednym z pomysłów może być przygotowanie krótkiego filmu, ukazującego historię firmy, misję, cele, oczekiwania wobec pracowników, płynące dla nich korzyści oraz zaawansowane narzędzia pracy. Istotną informacją dla kandydatów jest:

Opis stanowiska

Ważnym jest, żeby jego forma nie przysłaniała treści. Niezależnie od charakteru przekazu, opis stanowiska powinien zawierać czytelne informacje dla przyszłego pracownika:

- nazwę

- komórkę organizacyjną

- cel angażu

- zadania, obowiązki

- odpowiedzialność

- zależność służbową.

Kiedy określimy zadania w nowym miejscu pracy, kolejną istotną informacją będą:

Kompetencje zawodowe

czyli oczekiwany profil zawodowy przyszłego pracownika. Jest nim zestaw pożądanych cech, kompetencji, doświadczenia. Kluczowe jest tutaj zwięzłe przekazanie oczekiwań oraz unikanie kryteriów, które nie są czytelne, dotyczą cech osobowości i dla różnych odbiorców oznaczać mogą co innego, np.: „odporność na stres”.

Opis powinien zawierać:

- preferowane wykształcenie i ewentualne szkolenia

- wymagane umiejętności (np. znajomość środowiska SaaS)

- spodziewane doświadczenie, kompetencje

- inne specjalistyczne kwalifikacje.

Oczekiwania w stosunku do przyszłego pracownika powinny obejmować wszystkie grupy społeczne bez względu na płeć, wiek, czy niepełnosprawność. Miejscem ich przekazu będą:

Kanały komunikacji

Na początku warto używać własnych, tj.: strony internetowej, profili firmowych w serwisach społecznościowych – szczególnie ukierunkowanych na łączenie pracowników i pracodawców. Inne platformy rekrutacyjne, to:

- uczelnie wyższe zbieżne profilem z naszą działalnością i funkcjonujące przy nich biura karier

- prasa i portale specjalistyczne

- wyspecjalizowane agencje doradztwa personalnego i rekrutacyjne

- media

- organizacje społeczne.

Kiedy napłyną CV, czeka nas:

Selekcja

Na tym etapie istotne jest, by wszyscy oceniający kompetencje kandydatów mieli świadomość wagi procesu i wymogu równego traktowania aplikantów.

W procesie wstępnego wyboru istotnym jest stosowanie wachlarza metod:

- rozmowy kwalifikacyjnej

- testów

- ćwiczeń grupowych

- gier sytuacyjnych,

które włączą pracowników i starających się o angaż do świata firmy i konkretnego przedsięwzięcia. Sucha ocena zastąpiona zostanie przez symulację przyszłych wyzwań w realnym zespole. Przełoży się to na lepsze poznanie pracownika oraz pracodawcy i jego oczekiwań. Idealnym narzędziem wprowadzającym będzie tu Strada: część pracowników może zawiązać zespół, inni – wcielić się
w klientów i przy użyciu wirtualnego kontaktu przeprowadzić zarówno sprawdzającą, jak i inspirującą symulację przyszłych zdarzeń. Działania te pozwolą wyłonić grupę aplikantów do kolejnego kroku, którym jest:

Rozmowa kwalifikacyjna

Tu należy zwrócić uwagę na to, czego robić nie możemy: zadawać pytań dotyczących wieku, płci, statusu rodzinnego, typu: „czy jest pani w ciąży?”, „czy planuje pani macierzyństwo?” itp.

Wszyscy kandydaci powinni być równo traktowani, mieć ten sam zestaw pytań, możliwość wygodnego zaprezentowania swoich kompetencji oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie wątpliwości . Istotne są: partnerstwo, proporcjonalność. Cały proces kończy się wyborem pracodawcy i pracownika. Kiedy są zbieżne, rozpoczyna się:

Współpraca

Najwięcej odejść z pracy zdarza się pośród nowych pracowników. Zderzeni z rzeczywistością odbiegającą od tej przedstawionej lub wyobrażonej na etapie rekrutacji, pozbawieni wprowadzenia i opieki, szybko frustrują się i rezygnują.

Najważniejsze jest partnerskie traktowanie i zrozumienie potrzeb nowych członków zespołu. Dotyczyć mogą one czasu pracy (elastyczny czy stały), jej trybu (zdalna, czy w biurze, etatowa, czy wynikowa lub mieszana), a nawet stylów zachowań, ubioru, czy obchodzonych świąt religijnych (dni wolne).

Strada, jako SaaS uelastycznia tryb realizacji zadań zarówno w zakresie miejsca ich wykonywania, czasu i trybu. Jednocześnie wymusza przemyślenie opieki nad pracownikiem, metod jego motywowania, mentoringu i coachingu. Ważna jest dlatego obserwacja i ocena również własnych oczekiwań i zachowań z poziomu pracodawcy, by pracownik czuł się włączany do zespołu, rozumiany i wspierany.

Wykorzystanie internetu i oferowanych w nim narzędzi, w które wpisuje się Strada, z przeniesieniem do wirtualnego świata coraz większej liczby aktywności nakłada na wszystkich uczestników przedsięwzięć wzajemną odpowiedzialność za siebie i jakość kontaktów. Sukces odniosą ci pracodawcy, którzy nadal będą widzieć w toczących się procesach partnerów z krwi i kości, posiadających emocje, wymagania i oczekiwania.

General

Zespół Talentów

Mar 11, 2024

Team

Tworząc Stradę mieliśmy na celu dostarczenie specjalistom kompleksowego narzędzia, które usprawni pracę nad produkcją treści audiowizualnych. Mając instrumenty do wydajnej pracy można zastanowić się, jak stworzyć i utrzymać zespół, który będzie wartością przedsięwzięcia. Szukając pracowników, rozpoczynamy pierwszy etap, którym jest:

Rekrutacja

W dobie pandemii, która wymusiła kontakt wirtualnymi kanałami warto przemyśleć, jak ograniczenia i słabość sytuacji obrócić na korzyść. Rekrutację on-line, również w okresie po restrykcjach - z wykorzystaniem walorów sieci 5G można przeprowadzić w atrakcyjny dla kandydatów sposób. Jednym z pomysłów może być przygotowanie krótkiego filmu, ukazującego historię firmy, misję, cele, oczekiwania wobec pracowników, płynące dla nich korzyści oraz zaawansowane narzędzia pracy. Istotną informacją dla kandydatów jest:

Opis stanowiska

Ważnym jest, żeby jego forma nie przysłaniała treści. Niezależnie od charakteru przekazu, opis stanowiska powinien zawierać czytelne informacje dla przyszłego pracownika:

- nazwę

- komórkę organizacyjną

- cel angażu

- zadania, obowiązki

- odpowiedzialność

- zależność służbową.

Kiedy określimy zadania w nowym miejscu pracy, kolejną istotną informacją będą:

Kompetencje zawodowe

czyli oczekiwany profil zawodowy przyszłego pracownika. Jest nim zestaw pożądanych cech, kompetencji, doświadczenia. Kluczowe jest tutaj zwięzłe przekazanie oczekiwań oraz unikanie kryteriów, które nie są czytelne, dotyczą cech osobowości i dla różnych odbiorców oznaczać mogą co innego, np.: „odporność na stres”.

Opis powinien zawierać:

- preferowane wykształcenie i ewentualne szkolenia

- wymagane umiejętności (np. znajomość środowiska SaaS)

- spodziewane doświadczenie, kompetencje

- inne specjalistyczne kwalifikacje.

Oczekiwania w stosunku do przyszłego pracownika powinny obejmować wszystkie grupy społeczne bez względu na płeć, wiek, czy niepełnosprawność. Miejscem ich przekazu będą:

Kanały komunikacji

Na początku warto używać własnych, tj.: strony internetowej, profili firmowych w serwisach społecznościowych – szczególnie ukierunkowanych na łączenie pracowników i pracodawców. Inne platformy rekrutacyjne, to:

- uczelnie wyższe zbieżne profilem z naszą działalnością i funkcjonujące przy nich biura karier

- prasa i portale specjalistyczne

- wyspecjalizowane agencje doradztwa personalnego i rekrutacyjne

- media

- organizacje społeczne.

Kiedy napłyną CV, czeka nas:

Selekcja

Na tym etapie istotne jest, by wszyscy oceniający kompetencje kandydatów mieli świadomość wagi procesu i wymogu równego traktowania aplikantów.

W procesie wstępnego wyboru istotnym jest stosowanie wachlarza metod:

- rozmowy kwalifikacyjnej

- testów

- ćwiczeń grupowych

- gier sytuacyjnych,

które włączą pracowników i starających się o angaż do świata firmy i konkretnego przedsięwzięcia. Sucha ocena zastąpiona zostanie przez symulację przyszłych wyzwań w realnym zespole. Przełoży się to na lepsze poznanie pracownika oraz pracodawcy i jego oczekiwań. Idealnym narzędziem wprowadzającym będzie tu Strada: część pracowników może zawiązać zespół, inni – wcielić się
w klientów i przy użyciu wirtualnego kontaktu przeprowadzić zarówno sprawdzającą, jak i inspirującą symulację przyszłych zdarzeń. Działania te pozwolą wyłonić grupę aplikantów do kolejnego kroku, którym jest:

Rozmowa kwalifikacyjna

Tu należy zwrócić uwagę na to, czego robić nie możemy: zadawać pytań dotyczących wieku, płci, statusu rodzinnego, typu: „czy jest pani w ciąży?”, „czy planuje pani macierzyństwo?” itp.

Wszyscy kandydaci powinni być równo traktowani, mieć ten sam zestaw pytań, możliwość wygodnego zaprezentowania swoich kompetencji oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie wątpliwości . Istotne są: partnerstwo, proporcjonalność. Cały proces kończy się wyborem pracodawcy i pracownika. Kiedy są zbieżne, rozpoczyna się:

Współpraca

Najwięcej odejść z pracy zdarza się pośród nowych pracowników. Zderzeni z rzeczywistością odbiegającą od tej przedstawionej lub wyobrażonej na etapie rekrutacji, pozbawieni wprowadzenia i opieki, szybko frustrują się i rezygnują.

Najważniejsze jest partnerskie traktowanie i zrozumienie potrzeb nowych członków zespołu. Dotyczyć mogą one czasu pracy (elastyczny czy stały), jej trybu (zdalna, czy w biurze, etatowa, czy wynikowa lub mieszana), a nawet stylów zachowań, ubioru, czy obchodzonych świąt religijnych (dni wolne).

Strada, jako SaaS uelastycznia tryb realizacji zadań zarówno w zakresie miejsca ich wykonywania, czasu i trybu. Jednocześnie wymusza przemyślenie opieki nad pracownikiem, metod jego motywowania, mentoringu i coachingu. Ważna jest dlatego obserwacja i ocena również własnych oczekiwań i zachowań z poziomu pracodawcy, by pracownik czuł się włączany do zespołu, rozumiany i wspierany.

Wykorzystanie internetu i oferowanych w nim narzędzi, w które wpisuje się Strada, z przeniesieniem do wirtualnego świata coraz większej liczby aktywności nakłada na wszystkich uczestników przedsięwzięć wzajemną odpowiedzialność za siebie i jakość kontaktów. Sukces odniosą ci pracodawcy, którzy nadal będą widzieć w toczących się procesach partnerów z krwi i kości, posiadających emocje, wymagania i oczekiwania.

General

Zespół Talentów

Mar 11, 2024

Team

Tworząc Stradę mieliśmy na celu dostarczenie specjalistom kompleksowego narzędzia, które usprawni pracę nad produkcją treści audiowizualnych. Mając instrumenty do wydajnej pracy można zastanowić się, jak stworzyć i utrzymać zespół, który będzie wartością przedsięwzięcia. Szukając pracowników, rozpoczynamy pierwszy etap, którym jest:

Rekrutacja

W dobie pandemii, która wymusiła kontakt wirtualnymi kanałami warto przemyśleć, jak ograniczenia i słabość sytuacji obrócić na korzyść. Rekrutację on-line, również w okresie po restrykcjach - z wykorzystaniem walorów sieci 5G można przeprowadzić w atrakcyjny dla kandydatów sposób. Jednym z pomysłów może być przygotowanie krótkiego filmu, ukazującego historię firmy, misję, cele, oczekiwania wobec pracowników, płynące dla nich korzyści oraz zaawansowane narzędzia pracy. Istotną informacją dla kandydatów jest:

Opis stanowiska

Ważnym jest, żeby jego forma nie przysłaniała treści. Niezależnie od charakteru przekazu, opis stanowiska powinien zawierać czytelne informacje dla przyszłego pracownika:

- nazwę

- komórkę organizacyjną

- cel angażu

- zadania, obowiązki

- odpowiedzialność

- zależność służbową.

Kiedy określimy zadania w nowym miejscu pracy, kolejną istotną informacją będą:

Kompetencje zawodowe

czyli oczekiwany profil zawodowy przyszłego pracownika. Jest nim zestaw pożądanych cech, kompetencji, doświadczenia. Kluczowe jest tutaj zwięzłe przekazanie oczekiwań oraz unikanie kryteriów, które nie są czytelne, dotyczą cech osobowości i dla różnych odbiorców oznaczać mogą co innego, np.: „odporność na stres”.

Opis powinien zawierać:

- preferowane wykształcenie i ewentualne szkolenia

- wymagane umiejętności (np. znajomość środowiska SaaS)

- spodziewane doświadczenie, kompetencje

- inne specjalistyczne kwalifikacje.

Oczekiwania w stosunku do przyszłego pracownika powinny obejmować wszystkie grupy społeczne bez względu na płeć, wiek, czy niepełnosprawność. Miejscem ich przekazu będą:

Kanały komunikacji

Na początku warto używać własnych, tj.: strony internetowej, profili firmowych w serwisach społecznościowych – szczególnie ukierunkowanych na łączenie pracowników i pracodawców. Inne platformy rekrutacyjne, to:

- uczelnie wyższe zbieżne profilem z naszą działalnością i funkcjonujące przy nich biura karier

- prasa i portale specjalistyczne

- wyspecjalizowane agencje doradztwa personalnego i rekrutacyjne

- media

- organizacje społeczne.

Kiedy napłyną CV, czeka nas:

Selekcja

Na tym etapie istotne jest, by wszyscy oceniający kompetencje kandydatów mieli świadomość wagi procesu i wymogu równego traktowania aplikantów.

W procesie wstępnego wyboru istotnym jest stosowanie wachlarza metod:

- rozmowy kwalifikacyjnej

- testów

- ćwiczeń grupowych

- gier sytuacyjnych,

które włączą pracowników i starających się o angaż do świata firmy i konkretnego przedsięwzięcia. Sucha ocena zastąpiona zostanie przez symulację przyszłych wyzwań w realnym zespole. Przełoży się to na lepsze poznanie pracownika oraz pracodawcy i jego oczekiwań. Idealnym narzędziem wprowadzającym będzie tu Strada: część pracowników może zawiązać zespół, inni – wcielić się
w klientów i przy użyciu wirtualnego kontaktu przeprowadzić zarówno sprawdzającą, jak i inspirującą symulację przyszłych zdarzeń. Działania te pozwolą wyłonić grupę aplikantów do kolejnego kroku, którym jest:

Rozmowa kwalifikacyjna

Tu należy zwrócić uwagę na to, czego robić nie możemy: zadawać pytań dotyczących wieku, płci, statusu rodzinnego, typu: „czy jest pani w ciąży?”, „czy planuje pani macierzyństwo?” itp.

Wszyscy kandydaci powinni być równo traktowani, mieć ten sam zestaw pytań, możliwość wygodnego zaprezentowania swoich kompetencji oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie wątpliwości . Istotne są: partnerstwo, proporcjonalność. Cały proces kończy się wyborem pracodawcy i pracownika. Kiedy są zbieżne, rozpoczyna się:

Współpraca

Najwięcej odejść z pracy zdarza się pośród nowych pracowników. Zderzeni z rzeczywistością odbiegającą od tej przedstawionej lub wyobrażonej na etapie rekrutacji, pozbawieni wprowadzenia i opieki, szybko frustrują się i rezygnują.

Najważniejsze jest partnerskie traktowanie i zrozumienie potrzeb nowych członków zespołu. Dotyczyć mogą one czasu pracy (elastyczny czy stały), jej trybu (zdalna, czy w biurze, etatowa, czy wynikowa lub mieszana), a nawet stylów zachowań, ubioru, czy obchodzonych świąt religijnych (dni wolne).

Strada, jako SaaS uelastycznia tryb realizacji zadań zarówno w zakresie miejsca ich wykonywania, czasu i trybu. Jednocześnie wymusza przemyślenie opieki nad pracownikiem, metod jego motywowania, mentoringu i coachingu. Ważna jest dlatego obserwacja i ocena również własnych oczekiwań i zachowań z poziomu pracodawcy, by pracownik czuł się włączany do zespołu, rozumiany i wspierany.

Wykorzystanie internetu i oferowanych w nim narzędzi, w które wpisuje się Strada, z przeniesieniem do wirtualnego świata coraz większej liczby aktywności nakłada na wszystkich uczestników przedsięwzięć wzajemną odpowiedzialność za siebie i jakość kontaktów. Sukces odniosą ci pracodawcy, którzy nadal będą widzieć w toczących się procesach partnerów z krwi i kości, posiadających emocje, wymagania i oczekiwania.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM