General

CRM dla różnych branż

Mar 15, 2024

Team

Na początku tworzenia naszego systemu CRM Strada do zarządzania produkcją i kontaktami z klientami skłanialiśmy się
ku twórcom audiowizualnym. Wiele aspektów ich pracy kreatywnej opisujemy w artykułach. Tym razem chcemy przedstawić użyteczność CRM w pracy różnych branż.

W poniższym artykule ukażemy wszechstronność naszego systemu w zarządzaniu pracą i kontaktami z klientami w podziale na kilka głównych sektorów działalności gospodarczej.

CRM dla deweloperów

Nadrzędnym zadaniem zarządzanym systemem jest sprzedaż lokali. Informacje o prowadzonych inwestycjach, ich położeniu, stylu architektonicznym, typie mieszkań i cenach oraz budowanie modeli preferencji klientów usprawniają przygotowanie i dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych.

Strada oferuje możliwość budowania baz lokalizacji obiektów z ich charakterystyką oraz tworzenia katalogów klientów, co umożliwia zarządzanie kontaktami oraz tworzenie harmonogramów wizyt w biurach sprzedaży oraz wizytacji w lokalach pokazowych na budowach.

Firmy produkcyjne

W tym segmencie przydatność systemu CRM skupia się na możliwości tworzenia ofert w zależności od zadawanych przez potencjalnych kontrahentów i klientów pytań. Integracja modeli preferencji na rynku popytu z systemem projektowania produktów i usług oraz technologii produkcji umożliwia optymalizację oferty.

Usługi

W tym przypadku firmy stosują system CRM do tworzenia baz potencjalnych i aktualnych klientów jako pomoc do dopracowania oferowanych usług w zależności od panującego zapotrzebowania. CRM gromadzi informacje również o podpisanych umowach oraz rozliczeniach finansowych, co przy integracji z systemami księgowymi pozwala stale monitorować sytuacje biznesową przedsiębiorstwa.

Pracując nad naszym systemem Strada rozwijamy możliwość tworzenia baz klientów i przypisywania im podpisanych umów. Zbiory danych można tworzyć z klucza konkretnych usług lub cech klientów.

Handel

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem korzystają z systemów CRM do tworzenia ofert oraz zbierania zamówień do przetwarzania w systemie sprzedażowym. Dzięki temu handlowcy mogą opracowywać sprofilowane cenniki oraz programy promocyjne dla stałych i nowych klientów.

Przedsiębiorstwa budowlane

W tym przypadku występuje złożoność stron działań biznesowych. System CRM stosowany jest do zarządzania kontaktami
z inwestorami, architektami, podwykonawcami, dostawcami, klientami. Przepływ zapytań ofertowych i ofert odbywa się w tym przypadku dwukierunkowo – zarówno od pomiotów zewnętrznych, jak i do potencjalnych współpracowników.

Strada daje możliwość tworzenia baz grup zadaniowych, z którymi współpracują pracownicy firmy budowlanej oddelegowani
do kontaktów z danym profilem kooperantów.

Firmy medyczne, farmaceutyczne, inżynieryjne

Dla tego sektora system CRM służy do zarządzania kontaktami z klientami poprzez kontrolowanie terminów umawianych wizyt, profilowanie oferty i monitorowanie obciążenia danych usług. Idealnie wpisuje się w projektowanie łańcuchów dostaw i współpracę
z kontrahentami biznesowymi.

Powyżej przedstawiliśmy zarys branż, które korzystają z systemów CRM w swojej działalności i dzięki temu uzyskują kontrolę nad procesami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi i biznesowymi.

Poniżej prezentujemy oferowane przez Stradę narzędzia i korzyści płynące ze stosowania naszego systemu CRM – również w przypadku szerokiego wachlarza profilu przedsiębiorstw.

Strada - funkcje

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących realizowanego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie.

Dzięki systemowi Strada CRM, porządek i kontrola stają się podstawowymi narzędziami do budowy przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.

General

CRM dla różnych branż

Mar 15, 2024

Team

Na początku tworzenia naszego systemu CRM Strada do zarządzania produkcją i kontaktami z klientami skłanialiśmy się
ku twórcom audiowizualnym. Wiele aspektów ich pracy kreatywnej opisujemy w artykułach. Tym razem chcemy przedstawić użyteczność CRM w pracy różnych branż.

W poniższym artykule ukażemy wszechstronność naszego systemu w zarządzaniu pracą i kontaktami z klientami w podziale na kilka głównych sektorów działalności gospodarczej.

CRM dla deweloperów

Nadrzędnym zadaniem zarządzanym systemem jest sprzedaż lokali. Informacje o prowadzonych inwestycjach, ich położeniu, stylu architektonicznym, typie mieszkań i cenach oraz budowanie modeli preferencji klientów usprawniają przygotowanie i dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych.

Strada oferuje możliwość budowania baz lokalizacji obiektów z ich charakterystyką oraz tworzenia katalogów klientów, co umożliwia zarządzanie kontaktami oraz tworzenie harmonogramów wizyt w biurach sprzedaży oraz wizytacji w lokalach pokazowych na budowach.

Firmy produkcyjne

W tym segmencie przydatność systemu CRM skupia się na możliwości tworzenia ofert w zależności od zadawanych przez potencjalnych kontrahentów i klientów pytań. Integracja modeli preferencji na rynku popytu z systemem projektowania produktów i usług oraz technologii produkcji umożliwia optymalizację oferty.

Usługi

W tym przypadku firmy stosują system CRM do tworzenia baz potencjalnych i aktualnych klientów jako pomoc do dopracowania oferowanych usług w zależności od panującego zapotrzebowania. CRM gromadzi informacje również o podpisanych umowach oraz rozliczeniach finansowych, co przy integracji z systemami księgowymi pozwala stale monitorować sytuacje biznesową przedsiębiorstwa.

Pracując nad naszym systemem Strada rozwijamy możliwość tworzenia baz klientów i przypisywania im podpisanych umów. Zbiory danych można tworzyć z klucza konkretnych usług lub cech klientów.

Handel

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem korzystają z systemów CRM do tworzenia ofert oraz zbierania zamówień do przetwarzania w systemie sprzedażowym. Dzięki temu handlowcy mogą opracowywać sprofilowane cenniki oraz programy promocyjne dla stałych i nowych klientów.

Przedsiębiorstwa budowlane

W tym przypadku występuje złożoność stron działań biznesowych. System CRM stosowany jest do zarządzania kontaktami
z inwestorami, architektami, podwykonawcami, dostawcami, klientami. Przepływ zapytań ofertowych i ofert odbywa się w tym przypadku dwukierunkowo – zarówno od pomiotów zewnętrznych, jak i do potencjalnych współpracowników.

Strada daje możliwość tworzenia baz grup zadaniowych, z którymi współpracują pracownicy firmy budowlanej oddelegowani
do kontaktów z danym profilem kooperantów.

Firmy medyczne, farmaceutyczne, inżynieryjne

Dla tego sektora system CRM służy do zarządzania kontaktami z klientami poprzez kontrolowanie terminów umawianych wizyt, profilowanie oferty i monitorowanie obciążenia danych usług. Idealnie wpisuje się w projektowanie łańcuchów dostaw i współpracę
z kontrahentami biznesowymi.

Powyżej przedstawiliśmy zarys branż, które korzystają z systemów CRM w swojej działalności i dzięki temu uzyskują kontrolę nad procesami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi i biznesowymi.

Poniżej prezentujemy oferowane przez Stradę narzędzia i korzyści płynące ze stosowania naszego systemu CRM – również w przypadku szerokiego wachlarza profilu przedsiębiorstw.

Strada - funkcje

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących realizowanego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie.

Dzięki systemowi Strada CRM, porządek i kontrola stają się podstawowymi narzędziami do budowy przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.

General

CRM dla różnych branż

Mar 15, 2024

Team

Na początku tworzenia naszego systemu CRM Strada do zarządzania produkcją i kontaktami z klientami skłanialiśmy się
ku twórcom audiowizualnym. Wiele aspektów ich pracy kreatywnej opisujemy w artykułach. Tym razem chcemy przedstawić użyteczność CRM w pracy różnych branż.

W poniższym artykule ukażemy wszechstronność naszego systemu w zarządzaniu pracą i kontaktami z klientami w podziale na kilka głównych sektorów działalności gospodarczej.

CRM dla deweloperów

Nadrzędnym zadaniem zarządzanym systemem jest sprzedaż lokali. Informacje o prowadzonych inwestycjach, ich położeniu, stylu architektonicznym, typie mieszkań i cenach oraz budowanie modeli preferencji klientów usprawniają przygotowanie i dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych.

Strada oferuje możliwość budowania baz lokalizacji obiektów z ich charakterystyką oraz tworzenia katalogów klientów, co umożliwia zarządzanie kontaktami oraz tworzenie harmonogramów wizyt w biurach sprzedaży oraz wizytacji w lokalach pokazowych na budowach.

Firmy produkcyjne

W tym segmencie przydatność systemu CRM skupia się na możliwości tworzenia ofert w zależności od zadawanych przez potencjalnych kontrahentów i klientów pytań. Integracja modeli preferencji na rynku popytu z systemem projektowania produktów i usług oraz technologii produkcji umożliwia optymalizację oferty.

Usługi

W tym przypadku firmy stosują system CRM do tworzenia baz potencjalnych i aktualnych klientów jako pomoc do dopracowania oferowanych usług w zależności od panującego zapotrzebowania. CRM gromadzi informacje również o podpisanych umowach oraz rozliczeniach finansowych, co przy integracji z systemami księgowymi pozwala stale monitorować sytuacje biznesową przedsiębiorstwa.

Pracując nad naszym systemem Strada rozwijamy możliwość tworzenia baz klientów i przypisywania im podpisanych umów. Zbiory danych można tworzyć z klucza konkretnych usług lub cech klientów.

Handel

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem korzystają z systemów CRM do tworzenia ofert oraz zbierania zamówień do przetwarzania w systemie sprzedażowym. Dzięki temu handlowcy mogą opracowywać sprofilowane cenniki oraz programy promocyjne dla stałych i nowych klientów.

Przedsiębiorstwa budowlane

W tym przypadku występuje złożoność stron działań biznesowych. System CRM stosowany jest do zarządzania kontaktami
z inwestorami, architektami, podwykonawcami, dostawcami, klientami. Przepływ zapytań ofertowych i ofert odbywa się w tym przypadku dwukierunkowo – zarówno od pomiotów zewnętrznych, jak i do potencjalnych współpracowników.

Strada daje możliwość tworzenia baz grup zadaniowych, z którymi współpracują pracownicy firmy budowlanej oddelegowani
do kontaktów z danym profilem kooperantów.

Firmy medyczne, farmaceutyczne, inżynieryjne

Dla tego sektora system CRM służy do zarządzania kontaktami z klientami poprzez kontrolowanie terminów umawianych wizyt, profilowanie oferty i monitorowanie obciążenia danych usług. Idealnie wpisuje się w projektowanie łańcuchów dostaw i współpracę
z kontrahentami biznesowymi.

Powyżej przedstawiliśmy zarys branż, które korzystają z systemów CRM w swojej działalności i dzięki temu uzyskują kontrolę nad procesami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi i biznesowymi.

Poniżej prezentujemy oferowane przez Stradę narzędzia i korzyści płynące ze stosowania naszego systemu CRM – również w przypadku szerokiego wachlarza profilu przedsiębiorstw.

Strada - funkcje

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących realizowanego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie.

Dzięki systemowi Strada CRM, porządek i kontrola stają się podstawowymi narzędziami do budowy przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.

General

CRM dla różnych branż

Mar 15, 2024

Team

Na początku tworzenia naszego systemu CRM Strada do zarządzania produkcją i kontaktami z klientami skłanialiśmy się
ku twórcom audiowizualnym. Wiele aspektów ich pracy kreatywnej opisujemy w artykułach. Tym razem chcemy przedstawić użyteczność CRM w pracy różnych branż.

W poniższym artykule ukażemy wszechstronność naszego systemu w zarządzaniu pracą i kontaktami z klientami w podziale na kilka głównych sektorów działalności gospodarczej.

CRM dla deweloperów

Nadrzędnym zadaniem zarządzanym systemem jest sprzedaż lokali. Informacje o prowadzonych inwestycjach, ich położeniu, stylu architektonicznym, typie mieszkań i cenach oraz budowanie modeli preferencji klientów usprawniają przygotowanie i dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych.

Strada oferuje możliwość budowania baz lokalizacji obiektów z ich charakterystyką oraz tworzenia katalogów klientów, co umożliwia zarządzanie kontaktami oraz tworzenie harmonogramów wizyt w biurach sprzedaży oraz wizytacji w lokalach pokazowych na budowach.

Firmy produkcyjne

W tym segmencie przydatność systemu CRM skupia się na możliwości tworzenia ofert w zależności od zadawanych przez potencjalnych kontrahentów i klientów pytań. Integracja modeli preferencji na rynku popytu z systemem projektowania produktów i usług oraz technologii produkcji umożliwia optymalizację oferty.

Usługi

W tym przypadku firmy stosują system CRM do tworzenia baz potencjalnych i aktualnych klientów jako pomoc do dopracowania oferowanych usług w zależności od panującego zapotrzebowania. CRM gromadzi informacje również o podpisanych umowach oraz rozliczeniach finansowych, co przy integracji z systemami księgowymi pozwala stale monitorować sytuacje biznesową przedsiębiorstwa.

Pracując nad naszym systemem Strada rozwijamy możliwość tworzenia baz klientów i przypisywania im podpisanych umów. Zbiory danych można tworzyć z klucza konkretnych usług lub cech klientów.

Handel

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem korzystają z systemów CRM do tworzenia ofert oraz zbierania zamówień do przetwarzania w systemie sprzedażowym. Dzięki temu handlowcy mogą opracowywać sprofilowane cenniki oraz programy promocyjne dla stałych i nowych klientów.

Przedsiębiorstwa budowlane

W tym przypadku występuje złożoność stron działań biznesowych. System CRM stosowany jest do zarządzania kontaktami
z inwestorami, architektami, podwykonawcami, dostawcami, klientami. Przepływ zapytań ofertowych i ofert odbywa się w tym przypadku dwukierunkowo – zarówno od pomiotów zewnętrznych, jak i do potencjalnych współpracowników.

Strada daje możliwość tworzenia baz grup zadaniowych, z którymi współpracują pracownicy firmy budowlanej oddelegowani
do kontaktów z danym profilem kooperantów.

Firmy medyczne, farmaceutyczne, inżynieryjne

Dla tego sektora system CRM służy do zarządzania kontaktami z klientami poprzez kontrolowanie terminów umawianych wizyt, profilowanie oferty i monitorowanie obciążenia danych usług. Idealnie wpisuje się w projektowanie łańcuchów dostaw i współpracę
z kontrahentami biznesowymi.

Powyżej przedstawiliśmy zarys branż, które korzystają z systemów CRM w swojej działalności i dzięki temu uzyskują kontrolę nad procesami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi i biznesowymi.

Poniżej prezentujemy oferowane przez Stradę narzędzia i korzyści płynące ze stosowania naszego systemu CRM – również w przypadku szerokiego wachlarza profilu przedsiębiorstw.

Strada - funkcje

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących realizowanego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie.

Dzięki systemowi Strada CRM, porządek i kontrola stają się podstawowymi narzędziami do budowy przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.

General

CRM dla różnych branż

Mar 15, 2024

Team

Na początku tworzenia naszego systemu CRM Strada do zarządzania produkcją i kontaktami z klientami skłanialiśmy się
ku twórcom audiowizualnym. Wiele aspektów ich pracy kreatywnej opisujemy w artykułach. Tym razem chcemy przedstawić użyteczność CRM w pracy różnych branż.

W poniższym artykule ukażemy wszechstronność naszego systemu w zarządzaniu pracą i kontaktami z klientami w podziale na kilka głównych sektorów działalności gospodarczej.

CRM dla deweloperów

Nadrzędnym zadaniem zarządzanym systemem jest sprzedaż lokali. Informacje o prowadzonych inwestycjach, ich położeniu, stylu architektonicznym, typie mieszkań i cenach oraz budowanie modeli preferencji klientów usprawniają przygotowanie i dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych.

Strada oferuje możliwość budowania baz lokalizacji obiektów z ich charakterystyką oraz tworzenia katalogów klientów, co umożliwia zarządzanie kontaktami oraz tworzenie harmonogramów wizyt w biurach sprzedaży oraz wizytacji w lokalach pokazowych na budowach.

Firmy produkcyjne

W tym segmencie przydatność systemu CRM skupia się na możliwości tworzenia ofert w zależności od zadawanych przez potencjalnych kontrahentów i klientów pytań. Integracja modeli preferencji na rynku popytu z systemem projektowania produktów i usług oraz technologii produkcji umożliwia optymalizację oferty.

Usługi

W tym przypadku firmy stosują system CRM do tworzenia baz potencjalnych i aktualnych klientów jako pomoc do dopracowania oferowanych usług w zależności od panującego zapotrzebowania. CRM gromadzi informacje również o podpisanych umowach oraz rozliczeniach finansowych, co przy integracji z systemami księgowymi pozwala stale monitorować sytuacje biznesową przedsiębiorstwa.

Pracując nad naszym systemem Strada rozwijamy możliwość tworzenia baz klientów i przypisywania im podpisanych umów. Zbiory danych można tworzyć z klucza konkretnych usług lub cech klientów.

Handel

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem korzystają z systemów CRM do tworzenia ofert oraz zbierania zamówień do przetwarzania w systemie sprzedażowym. Dzięki temu handlowcy mogą opracowywać sprofilowane cenniki oraz programy promocyjne dla stałych i nowych klientów.

Przedsiębiorstwa budowlane

W tym przypadku występuje złożoność stron działań biznesowych. System CRM stosowany jest do zarządzania kontaktami
z inwestorami, architektami, podwykonawcami, dostawcami, klientami. Przepływ zapytań ofertowych i ofert odbywa się w tym przypadku dwukierunkowo – zarówno od pomiotów zewnętrznych, jak i do potencjalnych współpracowników.

Strada daje możliwość tworzenia baz grup zadaniowych, z którymi współpracują pracownicy firmy budowlanej oddelegowani
do kontaktów z danym profilem kooperantów.

Firmy medyczne, farmaceutyczne, inżynieryjne

Dla tego sektora system CRM służy do zarządzania kontaktami z klientami poprzez kontrolowanie terminów umawianych wizyt, profilowanie oferty i monitorowanie obciążenia danych usług. Idealnie wpisuje się w projektowanie łańcuchów dostaw i współpracę
z kontrahentami biznesowymi.

Powyżej przedstawiliśmy zarys branż, które korzystają z systemów CRM w swojej działalności i dzięki temu uzyskują kontrolę nad procesami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi i biznesowymi.

Poniżej prezentujemy oferowane przez Stradę narzędzia i korzyści płynące ze stosowania naszego systemu CRM – również w przypadku szerokiego wachlarza profilu przedsiębiorstw.

Strada - funkcje

Strada, jako system CRM oferuje:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie podstawowej informacji dotyczących realizowanego zadania

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do konkretnych zadań, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientami i podwykonawcami

> zarządzanie produkcją:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem:

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług.

Integracja z aplikacjami

Strada łączy w jednym miejscu funkcjonalności takich aplikacji, jak Piperdrive i Slack. Pierwsza oferuje m.in. tworzenie czatbotów, pozwalających utrzymać kontakt z potencjalnym klientem przez pełną dobę w ciągu tygodnia. Do tego planowanie kontaktów za pośrednictwem e-maili, raportowanie, automatyzacja pracy czy możliwość integracji systemów fakturowych w celu wystawiania faktur dają spektrum wielu działań nieodzownych w sprzedaży.

Slack natomiast wspiera komunikację z zespołem, podział zadań, tematów, pełną kontrolę nad elementami procesu i jego całością.

Korzystając ze Strady, otrzymujemy zestaw narzędzi do komunikacji, planowania, weryfikacji, raportowania w jednym miejscu –
bez chaosu i strat czasu związanych z przechodzeniem między wieloma narzędziami rozproszonymi pomiędzy różnymi usługami
czy stronami w Internecie.

Dzięki systemowi Strada CRM, porządek i kontrola stają się podstawowymi narzędziami do budowy przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM