General

Chmura obliczeniowa - czym jest i jakie daje korzyści?

Mar 15, 2024

System

Chmura obliczeniowa (cloud computing) jest metodą udostępniania, ale też korzystania z zasobów informatycznych – takich, jak: oprogramowanie, bazy danych, serwery – za pomocą Internetu.

Jakie są korzyści z takiego modelu pozyskiwania i umieszczania informacji, aplikacji, a jakie wynikają zagrożenia?

Chmura obliczeniowa - zalety

Bezpieczeństwo

Często – wśród osób niezaznajomionych z technologią – pojawiają się obawy, że oddanie istotnych, strategicznych dla firmy danych do zewnętrznego obszaru przechowywania jest obarczone dużym ryzykiem ich utraty. Łatwo można wyobrazić sobie alternatywę: własny serwer w serwerowni zabezpieczonej zamkiem. Czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście bezpieczne? Jakie koszty zabezpieczeń musimy ponieść? Odpowiedź nasuwa się sama: profesjonalni usługodawcy chmury obliczeniowej łożą wydatki i pracę na ciągłą poprawę jej ochrony. Zaawansowane technologie, wiedza, zespół informatyków przestają być naszą troską – otrzymujemy zestaw najlepszych rozwiązań.

Przykładowo: dostęp do centrów danych jest kontrolowany przez dwuetapowe uwierzytelnienie i czytniki biometryczne. Rozwiązania takie dla wielu mniejszych firm są trudne do wdrożenia i utrzymania. Do tego dodać należy zaawansowane centra reagowania kryzysowego, pełniące kontrolę nad cyberbezpieczeństwem przez całą dobę. W przypadku firm chroniących dane we własnym zakresie, czas reakcji na zagrożenie może być znacznie wydłużony i przyczynić się do poniesienia wysokich strat.

Niski próg wejścia

Wdrożenie infrastruktury informatycznej dla wielu firm, szczególnie mniejszych lub zaczynających działalność - jest wyzwaniem, zarówno organizacyjnym, jak i finansowym. Zatrudnienie lub współpraca z informatykami, dobór właściwego oprogramowania i serwerów, ich zakup, zabezpieczenie, utrzymanie oraz aktualizacja aplikacji i wymiana sprzętu co kilka lat pociągają za sobą potrzebę tworzenia wręcz oddzielnego działu. W przypadku chmury obliczeniowej całość zarządzania, zabezpieczania, utrzymania i rozwoju przeniesiona jest na barki usługodawcy – my jedynie korzystamy z dostarczanych funkcji.

Skalowalność

Coraz więcej systemów chmury obliczeniowej umożliwia płynne dostosowanie zakresu użycia do potrzeb. Koszty odzwierciedlają wykorzystanie zasobów. Dzięki temu możemy precyzyjnie je określać i w każdej chwili dostosowywać do nowych warunków i naszych oczekiwań. W przypadku własnego oprogramowania i serwerów – zawsze będziemy ponosić taki sam koszt lub nawet zwiększający się w miarę wzrostu cen usług. Ważne jest też wyłączenie z obciążeń finansowych: zasilania, ogrzewania, chłodzenia serwerowni i sprzętu.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Niektóre systemy oferują 99-letni okres przechowywania danych – z odpowiedzialnością za dostęp do nich i ich ochronę. Wiele osób prywatnych i firm popadało i nadal wpada w tarapaty z powodu niefrasobliwego podejścia do kopiowania kluczowych zasobów i ich właściwej archiwizacji. Korzystając z chmury obliczeniowej wszystko otrzymujemy w pakiecie i w każdej chwili mamy dostęp do powielonych danych.

Ochrona prawna

Posiadamy i przekazujemy do przechowania dane wrażliwe? Korzystając z chmury nie musimy martwić się o ochronę danych osobowych w świetle przepisów RODO. Otrzymujemy pełną zgodność prawną – szczególnie istotną w sektorach: prawnym, finansowym czy własności intelektualnej.

Chmura obliczeniowa - wady?

Trudno jest wskazać jakiekolwiek wady wynikające z korzystania z chmury obliczeniowej. Awarie i błędy zawsze mogą się zdarzyć, ale używając tego typu usługi zyskujemy pewność, że otrzymamy natychmiastowe wsparcie i szybkie reagowanie na problemy.

Paradoksalnie – błędy mogą być po naszej stronie: na przykład - będąc rezultatem niewłaściwego doboru usług, wynikającego z braku świadomości naszych potrzeb i kierunku rozwoju firmy.

Strada

Podsumowując: chmura obliczeniowa to najlepszy model outsourcingu usług informatycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem jej priorytetami.

Strada, jako narzędzie CRM dostarcza wszystkie korzyści opisane powyżej. Stworzona została z myślą o profesjonalistach, którzy kreując projekty w kreatywnych przedsięwzięciach zyskują narzędzia pozwalające skupić się na głównym nurcie swojej działalności.

Oferujemy:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem i podwykonawcami, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje branżowe, ich status, cennik.

General

Chmura obliczeniowa - czym jest i jakie daje korzyści?

Mar 15, 2024

System

Chmura obliczeniowa (cloud computing) jest metodą udostępniania, ale też korzystania z zasobów informatycznych – takich, jak: oprogramowanie, bazy danych, serwery – za pomocą Internetu.

Jakie są korzyści z takiego modelu pozyskiwania i umieszczania informacji, aplikacji, a jakie wynikają zagrożenia?

Chmura obliczeniowa - zalety

Bezpieczeństwo

Często – wśród osób niezaznajomionych z technologią – pojawiają się obawy, że oddanie istotnych, strategicznych dla firmy danych do zewnętrznego obszaru przechowywania jest obarczone dużym ryzykiem ich utraty. Łatwo można wyobrazić sobie alternatywę: własny serwer w serwerowni zabezpieczonej zamkiem. Czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście bezpieczne? Jakie koszty zabezpieczeń musimy ponieść? Odpowiedź nasuwa się sama: profesjonalni usługodawcy chmury obliczeniowej łożą wydatki i pracę na ciągłą poprawę jej ochrony. Zaawansowane technologie, wiedza, zespół informatyków przestają być naszą troską – otrzymujemy zestaw najlepszych rozwiązań.

Przykładowo: dostęp do centrów danych jest kontrolowany przez dwuetapowe uwierzytelnienie i czytniki biometryczne. Rozwiązania takie dla wielu mniejszych firm są trudne do wdrożenia i utrzymania. Do tego dodać należy zaawansowane centra reagowania kryzysowego, pełniące kontrolę nad cyberbezpieczeństwem przez całą dobę. W przypadku firm chroniących dane we własnym zakresie, czas reakcji na zagrożenie może być znacznie wydłużony i przyczynić się do poniesienia wysokich strat.

Niski próg wejścia

Wdrożenie infrastruktury informatycznej dla wielu firm, szczególnie mniejszych lub zaczynających działalność - jest wyzwaniem, zarówno organizacyjnym, jak i finansowym. Zatrudnienie lub współpraca z informatykami, dobór właściwego oprogramowania i serwerów, ich zakup, zabezpieczenie, utrzymanie oraz aktualizacja aplikacji i wymiana sprzętu co kilka lat pociągają za sobą potrzebę tworzenia wręcz oddzielnego działu. W przypadku chmury obliczeniowej całość zarządzania, zabezpieczania, utrzymania i rozwoju przeniesiona jest na barki usługodawcy – my jedynie korzystamy z dostarczanych funkcji.

Skalowalność

Coraz więcej systemów chmury obliczeniowej umożliwia płynne dostosowanie zakresu użycia do potrzeb. Koszty odzwierciedlają wykorzystanie zasobów. Dzięki temu możemy precyzyjnie je określać i w każdej chwili dostosowywać do nowych warunków i naszych oczekiwań. W przypadku własnego oprogramowania i serwerów – zawsze będziemy ponosić taki sam koszt lub nawet zwiększający się w miarę wzrostu cen usług. Ważne jest też wyłączenie z obciążeń finansowych: zasilania, ogrzewania, chłodzenia serwerowni i sprzętu.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Niektóre systemy oferują 99-letni okres przechowywania danych – z odpowiedzialnością za dostęp do nich i ich ochronę. Wiele osób prywatnych i firm popadało i nadal wpada w tarapaty z powodu niefrasobliwego podejścia do kopiowania kluczowych zasobów i ich właściwej archiwizacji. Korzystając z chmury obliczeniowej wszystko otrzymujemy w pakiecie i w każdej chwili mamy dostęp do powielonych danych.

Ochrona prawna

Posiadamy i przekazujemy do przechowania dane wrażliwe? Korzystając z chmury nie musimy martwić się o ochronę danych osobowych w świetle przepisów RODO. Otrzymujemy pełną zgodność prawną – szczególnie istotną w sektorach: prawnym, finansowym czy własności intelektualnej.

Chmura obliczeniowa - wady?

Trudno jest wskazać jakiekolwiek wady wynikające z korzystania z chmury obliczeniowej. Awarie i błędy zawsze mogą się zdarzyć, ale używając tego typu usługi zyskujemy pewność, że otrzymamy natychmiastowe wsparcie i szybkie reagowanie na problemy.

Paradoksalnie – błędy mogą być po naszej stronie: na przykład - będąc rezultatem niewłaściwego doboru usług, wynikającego z braku świadomości naszych potrzeb i kierunku rozwoju firmy.

Strada

Podsumowując: chmura obliczeniowa to najlepszy model outsourcingu usług informatycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem jej priorytetami.

Strada, jako narzędzie CRM dostarcza wszystkie korzyści opisane powyżej. Stworzona została z myślą o profesjonalistach, którzy kreując projekty w kreatywnych przedsięwzięciach zyskują narzędzia pozwalające skupić się na głównym nurcie swojej działalności.

Oferujemy:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem i podwykonawcami, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje branżowe, ich status, cennik.

General

Chmura obliczeniowa - czym jest i jakie daje korzyści?

Mar 15, 2024

System

Chmura obliczeniowa (cloud computing) jest metodą udostępniania, ale też korzystania z zasobów informatycznych – takich, jak: oprogramowanie, bazy danych, serwery – za pomocą Internetu.

Jakie są korzyści z takiego modelu pozyskiwania i umieszczania informacji, aplikacji, a jakie wynikają zagrożenia?

Chmura obliczeniowa - zalety

Bezpieczeństwo

Często – wśród osób niezaznajomionych z technologią – pojawiają się obawy, że oddanie istotnych, strategicznych dla firmy danych do zewnętrznego obszaru przechowywania jest obarczone dużym ryzykiem ich utraty. Łatwo można wyobrazić sobie alternatywę: własny serwer w serwerowni zabezpieczonej zamkiem. Czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście bezpieczne? Jakie koszty zabezpieczeń musimy ponieść? Odpowiedź nasuwa się sama: profesjonalni usługodawcy chmury obliczeniowej łożą wydatki i pracę na ciągłą poprawę jej ochrony. Zaawansowane technologie, wiedza, zespół informatyków przestają być naszą troską – otrzymujemy zestaw najlepszych rozwiązań.

Przykładowo: dostęp do centrów danych jest kontrolowany przez dwuetapowe uwierzytelnienie i czytniki biometryczne. Rozwiązania takie dla wielu mniejszych firm są trudne do wdrożenia i utrzymania. Do tego dodać należy zaawansowane centra reagowania kryzysowego, pełniące kontrolę nad cyberbezpieczeństwem przez całą dobę. W przypadku firm chroniących dane we własnym zakresie, czas reakcji na zagrożenie może być znacznie wydłużony i przyczynić się do poniesienia wysokich strat.

Niski próg wejścia

Wdrożenie infrastruktury informatycznej dla wielu firm, szczególnie mniejszych lub zaczynających działalność - jest wyzwaniem, zarówno organizacyjnym, jak i finansowym. Zatrudnienie lub współpraca z informatykami, dobór właściwego oprogramowania i serwerów, ich zakup, zabezpieczenie, utrzymanie oraz aktualizacja aplikacji i wymiana sprzętu co kilka lat pociągają za sobą potrzebę tworzenia wręcz oddzielnego działu. W przypadku chmury obliczeniowej całość zarządzania, zabezpieczania, utrzymania i rozwoju przeniesiona jest na barki usługodawcy – my jedynie korzystamy z dostarczanych funkcji.

Skalowalność

Coraz więcej systemów chmury obliczeniowej umożliwia płynne dostosowanie zakresu użycia do potrzeb. Koszty odzwierciedlają wykorzystanie zasobów. Dzięki temu możemy precyzyjnie je określać i w każdej chwili dostosowywać do nowych warunków i naszych oczekiwań. W przypadku własnego oprogramowania i serwerów – zawsze będziemy ponosić taki sam koszt lub nawet zwiększający się w miarę wzrostu cen usług. Ważne jest też wyłączenie z obciążeń finansowych: zasilania, ogrzewania, chłodzenia serwerowni i sprzętu.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Niektóre systemy oferują 99-letni okres przechowywania danych – z odpowiedzialnością za dostęp do nich i ich ochronę. Wiele osób prywatnych i firm popadało i nadal wpada w tarapaty z powodu niefrasobliwego podejścia do kopiowania kluczowych zasobów i ich właściwej archiwizacji. Korzystając z chmury obliczeniowej wszystko otrzymujemy w pakiecie i w każdej chwili mamy dostęp do powielonych danych.

Ochrona prawna

Posiadamy i przekazujemy do przechowania dane wrażliwe? Korzystając z chmury nie musimy martwić się o ochronę danych osobowych w świetle przepisów RODO. Otrzymujemy pełną zgodność prawną – szczególnie istotną w sektorach: prawnym, finansowym czy własności intelektualnej.

Chmura obliczeniowa - wady?

Trudno jest wskazać jakiekolwiek wady wynikające z korzystania z chmury obliczeniowej. Awarie i błędy zawsze mogą się zdarzyć, ale używając tego typu usługi zyskujemy pewność, że otrzymamy natychmiastowe wsparcie i szybkie reagowanie na problemy.

Paradoksalnie – błędy mogą być po naszej stronie: na przykład - będąc rezultatem niewłaściwego doboru usług, wynikającego z braku świadomości naszych potrzeb i kierunku rozwoju firmy.

Strada

Podsumowując: chmura obliczeniowa to najlepszy model outsourcingu usług informatycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem jej priorytetami.

Strada, jako narzędzie CRM dostarcza wszystkie korzyści opisane powyżej. Stworzona została z myślą o profesjonalistach, którzy kreując projekty w kreatywnych przedsięwzięciach zyskują narzędzia pozwalające skupić się na głównym nurcie swojej działalności.

Oferujemy:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem i podwykonawcami, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje branżowe, ich status, cennik.

General

Chmura obliczeniowa - czym jest i jakie daje korzyści?

Mar 15, 2024

System

Chmura obliczeniowa (cloud computing) jest metodą udostępniania, ale też korzystania z zasobów informatycznych – takich, jak: oprogramowanie, bazy danych, serwery – za pomocą Internetu.

Jakie są korzyści z takiego modelu pozyskiwania i umieszczania informacji, aplikacji, a jakie wynikają zagrożenia?

Chmura obliczeniowa - zalety

Bezpieczeństwo

Często – wśród osób niezaznajomionych z technologią – pojawiają się obawy, że oddanie istotnych, strategicznych dla firmy danych do zewnętrznego obszaru przechowywania jest obarczone dużym ryzykiem ich utraty. Łatwo można wyobrazić sobie alternatywę: własny serwer w serwerowni zabezpieczonej zamkiem. Czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście bezpieczne? Jakie koszty zabezpieczeń musimy ponieść? Odpowiedź nasuwa się sama: profesjonalni usługodawcy chmury obliczeniowej łożą wydatki i pracę na ciągłą poprawę jej ochrony. Zaawansowane technologie, wiedza, zespół informatyków przestają być naszą troską – otrzymujemy zestaw najlepszych rozwiązań.

Przykładowo: dostęp do centrów danych jest kontrolowany przez dwuetapowe uwierzytelnienie i czytniki biometryczne. Rozwiązania takie dla wielu mniejszych firm są trudne do wdrożenia i utrzymania. Do tego dodać należy zaawansowane centra reagowania kryzysowego, pełniące kontrolę nad cyberbezpieczeństwem przez całą dobę. W przypadku firm chroniących dane we własnym zakresie, czas reakcji na zagrożenie może być znacznie wydłużony i przyczynić się do poniesienia wysokich strat.

Niski próg wejścia

Wdrożenie infrastruktury informatycznej dla wielu firm, szczególnie mniejszych lub zaczynających działalność - jest wyzwaniem, zarówno organizacyjnym, jak i finansowym. Zatrudnienie lub współpraca z informatykami, dobór właściwego oprogramowania i serwerów, ich zakup, zabezpieczenie, utrzymanie oraz aktualizacja aplikacji i wymiana sprzętu co kilka lat pociągają za sobą potrzebę tworzenia wręcz oddzielnego działu. W przypadku chmury obliczeniowej całość zarządzania, zabezpieczania, utrzymania i rozwoju przeniesiona jest na barki usługodawcy – my jedynie korzystamy z dostarczanych funkcji.

Skalowalność

Coraz więcej systemów chmury obliczeniowej umożliwia płynne dostosowanie zakresu użycia do potrzeb. Koszty odzwierciedlają wykorzystanie zasobów. Dzięki temu możemy precyzyjnie je określać i w każdej chwili dostosowywać do nowych warunków i naszych oczekiwań. W przypadku własnego oprogramowania i serwerów – zawsze będziemy ponosić taki sam koszt lub nawet zwiększający się w miarę wzrostu cen usług. Ważne jest też wyłączenie z obciążeń finansowych: zasilania, ogrzewania, chłodzenia serwerowni i sprzętu.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Niektóre systemy oferują 99-letni okres przechowywania danych – z odpowiedzialnością za dostęp do nich i ich ochronę. Wiele osób prywatnych i firm popadało i nadal wpada w tarapaty z powodu niefrasobliwego podejścia do kopiowania kluczowych zasobów i ich właściwej archiwizacji. Korzystając z chmury obliczeniowej wszystko otrzymujemy w pakiecie i w każdej chwili mamy dostęp do powielonych danych.

Ochrona prawna

Posiadamy i przekazujemy do przechowania dane wrażliwe? Korzystając z chmury nie musimy martwić się o ochronę danych osobowych w świetle przepisów RODO. Otrzymujemy pełną zgodność prawną – szczególnie istotną w sektorach: prawnym, finansowym czy własności intelektualnej.

Chmura obliczeniowa - wady?

Trudno jest wskazać jakiekolwiek wady wynikające z korzystania z chmury obliczeniowej. Awarie i błędy zawsze mogą się zdarzyć, ale używając tego typu usługi zyskujemy pewność, że otrzymamy natychmiastowe wsparcie i szybkie reagowanie na problemy.

Paradoksalnie – błędy mogą być po naszej stronie: na przykład - będąc rezultatem niewłaściwego doboru usług, wynikającego z braku świadomości naszych potrzeb i kierunku rozwoju firmy.

Strada

Podsumowując: chmura obliczeniowa to najlepszy model outsourcingu usług informatycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem jej priorytetami.

Strada, jako narzędzie CRM dostarcza wszystkie korzyści opisane powyżej. Stworzona została z myślą o profesjonalistach, którzy kreując projekty w kreatywnych przedsięwzięciach zyskują narzędzia pozwalające skupić się na głównym nurcie swojej działalności.

Oferujemy:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem i podwykonawcami, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje branżowe, ich status, cennik.

General

Chmura obliczeniowa - czym jest i jakie daje korzyści?

Mar 15, 2024

System

Chmura obliczeniowa (cloud computing) jest metodą udostępniania, ale też korzystania z zasobów informatycznych – takich, jak: oprogramowanie, bazy danych, serwery – za pomocą Internetu.

Jakie są korzyści z takiego modelu pozyskiwania i umieszczania informacji, aplikacji, a jakie wynikają zagrożenia?

Chmura obliczeniowa - zalety

Bezpieczeństwo

Często – wśród osób niezaznajomionych z technologią – pojawiają się obawy, że oddanie istotnych, strategicznych dla firmy danych do zewnętrznego obszaru przechowywania jest obarczone dużym ryzykiem ich utraty. Łatwo można wyobrazić sobie alternatywę: własny serwer w serwerowni zabezpieczonej zamkiem. Czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście bezpieczne? Jakie koszty zabezpieczeń musimy ponieść? Odpowiedź nasuwa się sama: profesjonalni usługodawcy chmury obliczeniowej łożą wydatki i pracę na ciągłą poprawę jej ochrony. Zaawansowane technologie, wiedza, zespół informatyków przestają być naszą troską – otrzymujemy zestaw najlepszych rozwiązań.

Przykładowo: dostęp do centrów danych jest kontrolowany przez dwuetapowe uwierzytelnienie i czytniki biometryczne. Rozwiązania takie dla wielu mniejszych firm są trudne do wdrożenia i utrzymania. Do tego dodać należy zaawansowane centra reagowania kryzysowego, pełniące kontrolę nad cyberbezpieczeństwem przez całą dobę. W przypadku firm chroniących dane we własnym zakresie, czas reakcji na zagrożenie może być znacznie wydłużony i przyczynić się do poniesienia wysokich strat.

Niski próg wejścia

Wdrożenie infrastruktury informatycznej dla wielu firm, szczególnie mniejszych lub zaczynających działalność - jest wyzwaniem, zarówno organizacyjnym, jak i finansowym. Zatrudnienie lub współpraca z informatykami, dobór właściwego oprogramowania i serwerów, ich zakup, zabezpieczenie, utrzymanie oraz aktualizacja aplikacji i wymiana sprzętu co kilka lat pociągają za sobą potrzebę tworzenia wręcz oddzielnego działu. W przypadku chmury obliczeniowej całość zarządzania, zabezpieczania, utrzymania i rozwoju przeniesiona jest na barki usługodawcy – my jedynie korzystamy z dostarczanych funkcji.

Skalowalność

Coraz więcej systemów chmury obliczeniowej umożliwia płynne dostosowanie zakresu użycia do potrzeb. Koszty odzwierciedlają wykorzystanie zasobów. Dzięki temu możemy precyzyjnie je określać i w każdej chwili dostosowywać do nowych warunków i naszych oczekiwań. W przypadku własnego oprogramowania i serwerów – zawsze będziemy ponosić taki sam koszt lub nawet zwiększający się w miarę wzrostu cen usług. Ważne jest też wyłączenie z obciążeń finansowych: zasilania, ogrzewania, chłodzenia serwerowni i sprzętu.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

Niektóre systemy oferują 99-letni okres przechowywania danych – z odpowiedzialnością za dostęp do nich i ich ochronę. Wiele osób prywatnych i firm popadało i nadal wpada w tarapaty z powodu niefrasobliwego podejścia do kopiowania kluczowych zasobów i ich właściwej archiwizacji. Korzystając z chmury obliczeniowej wszystko otrzymujemy w pakiecie i w każdej chwili mamy dostęp do powielonych danych.

Ochrona prawna

Posiadamy i przekazujemy do przechowania dane wrażliwe? Korzystając z chmury nie musimy martwić się o ochronę danych osobowych w świetle przepisów RODO. Otrzymujemy pełną zgodność prawną – szczególnie istotną w sektorach: prawnym, finansowym czy własności intelektualnej.

Chmura obliczeniowa - wady?

Trudno jest wskazać jakiekolwiek wady wynikające z korzystania z chmury obliczeniowej. Awarie i błędy zawsze mogą się zdarzyć, ale używając tego typu usługi zyskujemy pewność, że otrzymamy natychmiastowe wsparcie i szybkie reagowanie na problemy.

Paradoksalnie – błędy mogą być po naszej stronie: na przykład - będąc rezultatem niewłaściwego doboru usług, wynikającego z braku świadomości naszych potrzeb i kierunku rozwoju firmy.

Strada

Podsumowując: chmura obliczeniowa to najlepszy model outsourcingu usług informatycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem jej priorytetami.

Strada, jako narzędzie CRM dostarcza wszystkie korzyści opisane powyżej. Stworzona została z myślą o profesjonalistach, którzy kreując projekty w kreatywnych przedsięwzięciach zyskują narzędzia pozwalające skupić się na głównym nurcie swojej działalności.

Oferujemy:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących tworzonego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem i podwykonawcami, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje branżowe, ich status, cennik.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM