General

2021: Prawo autorskie i jego naruszanie w Internecie

Mar 15, 2024

Document

Prawo autorskie w dużej mierze stało się ofiarą Internetu, będącego miejscem, ale też narzędziem jego łamania. Czym ono jest?
Z czego wynika fakt tak szerokiego procederu naruszania praw autorów? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Miejsce, w którym publikujemy tę treść, czyli blog Strady – narzędzia CRM do zarządzania pracą nad treściami audiowizualnymi jest
w dwójnasób chronione przepisami prawa. Nasze logo na końcu zawiera charakterystyczne oznaczenie "R" w okręgu. Pochodzi
ono od angielskiego słowa registered – zarejestrowany i oznacza rejestrację znaku towarowego. Zdjęcia używane w artykułach pochodzą z płatnego serwisu udostępniającego zdjęcia na zasadzie licencji, a treści są wynikiem twórczej pracy ich autorów.

Czym zatem jest:

Prawo autorskie

Wchodzi w skład norm prawa własności intelektualnej i chroni twórców wszystkich dzieł literackich, muzycznych, audiowizualnych, naukowych i innych, pozostawiając im wolność w dysponowaniu efektami ich pracy intelektualnej oraz czerpaniu z nich korzyści finansowych. Oznaczane jest symbolem "C" w okręgu - od słowa copyright, czyli właśnie „prawa autorskie”. W przypadku utworów muzycznych oznaczenie przyjmuje symboli litery P w okręgu.

Łamanie...

...prawa autorskiego jest nagminnym problemem w światowym Internecie. Przyczyną tego procederu jest często bezmyślność, niedbałość, nieznajomość przepisów i zwykły brak refleksji podczas „cytowania”, czyli tak naprawdę: szerokiego korzystania z wytworów pracy intelektualnej wielu osób.

Najpowszechniejszym procederem jest pobieranie plików z tzw. torrentów, czyli serwisów umożliwiających tego typu zachowanie. Działanie to jest równoznaczne z udostępnieniem treści innym osobom i dotyczy przede wszystkim muzyki, gier i treści wizualnych. Organy ścigania nie mają możliwości podjęcia działań z urzędu. Z takim wnioskiem musi wystąpić autor pobieranej i udostępnianej bezprawnie treści. Karą może być grzywna, ale również ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Pozostałe naruszenia prawa autorskiego, to:

- Udostępnianie filmów w Internecie

Oglądanie filmów nie jest przestępstwem, ale ich rozpowszechnianie – jak najbardziej.

Prawo przewiduje użytkowanie osobiste, natomiast zakazane jest przekazywanie innym odbiorcom cudzych wytworów pracy twórczej oraz czerpanie z tego procederu korzyści.

- Kopiowanie treści z Internetu

Jedynym wyjątkiem jest prawo przedruku, czyli korzystanie jeden do jednego z treści serwisów informacyjnych. Działanie takie wiązać się jednak musi z zachowaniem pierwotnej treści i informacją, kto jest jej autorem oraz z jakiego źródła ona pochodzi.

Dozwolone jest również korzystanie z cudzych dzieł dla własnego, prywatnego użytku. Taki rodzaj eksploatacji ma jedną, wyraźną cechę: nie następuje udostępnienie treści innym odbiorcom. Jeżeli wytwór cudzej pracy jest rozpowszechniany, mamy do czynienia z jej kradzieżą i podlegamy karze wynikającej z przepisów, o której wcześniej wspominaliśmy.

Korzystanie z efektów cudzej pracy i podszywanie się pod ich autorstwo występuje również poza Internetem. Mamy wtedy do czynienia
z plagiatem, który jest przestępstwem. Ten proceder dotyczy najczęściej prac naukowych, literackich lub muzycznych.

- Korzystanie ze zdjęć

Jak już wcześniej wspominaliśmy, istnieją portale internetowe udostępniające zdjęcia i grafikę na zasadzie licencji. Korzystanie z nich wiąże się z uiszczaniem opłaty: jednorazowej lub abonamentowej, ale jednocześnie daje pewność, że dany materiał możemy użyć do zilustrowania naszej pracy. Często jest to licencja otwarta: Creative Commons, umożliwiająca pobieranie materiałów ze wskazanego źródła do precyzyjnie określonych celów (np. niekomercyjnych).

Należy pamiętać, że każda fotografia w Internecie ma autora. Może to być zdjęcie współczesne lub historyczne. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się, kto jest twórcą i uzyskać jego zgodę na wykorzystanie lub zdobyć pewność, że taki materiał jest do użycia.

Współczesna kultura, ale też i ogólnie – ludzka, na przestrzeni dziejów – charakteryzuje się tym, że replikuje dzieła innych twórców, kreując nowe, inspirujące się cudzymi dokonaniami. Internet przyspieszył i rozszerzył ten proces, czyniąc ze współczesnej cywilizacji na powrót kulturę języka obrazkowego. Za tym procesem kroczy prawo, starające się regulować nowe obszary ludzkiej aktywności.

Namawiamy wszystkich twórców, by dbali o swoje prawa, wzywając łamiących je do zaprzestania naruszeń, a jeśli to nie nastąpi – zgłaszali proceder organom ścigania. Użytkowników Internetu uczulamy, że każde rozpowszechnianie cudzej treści musi być poprzedzone uzyskaniem zgody na takie działanie. Wtedy sami możemy mieć pewność, ze nasza twórczość – inspirowana cudzą – również ma chronioną prawem wartość.

General

2021: Prawo autorskie i jego naruszanie w Internecie

Mar 15, 2024

Document

Prawo autorskie w dużej mierze stało się ofiarą Internetu, będącego miejscem, ale też narzędziem jego łamania. Czym ono jest?
Z czego wynika fakt tak szerokiego procederu naruszania praw autorów? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Miejsce, w którym publikujemy tę treść, czyli blog Strady – narzędzia CRM do zarządzania pracą nad treściami audiowizualnymi jest
w dwójnasób chronione przepisami prawa. Nasze logo na końcu zawiera charakterystyczne oznaczenie "R" w okręgu. Pochodzi
ono od angielskiego słowa registered – zarejestrowany i oznacza rejestrację znaku towarowego. Zdjęcia używane w artykułach pochodzą z płatnego serwisu udostępniającego zdjęcia na zasadzie licencji, a treści są wynikiem twórczej pracy ich autorów.

Czym zatem jest:

Prawo autorskie

Wchodzi w skład norm prawa własności intelektualnej i chroni twórców wszystkich dzieł literackich, muzycznych, audiowizualnych, naukowych i innych, pozostawiając im wolność w dysponowaniu efektami ich pracy intelektualnej oraz czerpaniu z nich korzyści finansowych. Oznaczane jest symbolem "C" w okręgu - od słowa copyright, czyli właśnie „prawa autorskie”. W przypadku utworów muzycznych oznaczenie przyjmuje symboli litery P w okręgu.

Łamanie...

...prawa autorskiego jest nagminnym problemem w światowym Internecie. Przyczyną tego procederu jest często bezmyślność, niedbałość, nieznajomość przepisów i zwykły brak refleksji podczas „cytowania”, czyli tak naprawdę: szerokiego korzystania z wytworów pracy intelektualnej wielu osób.

Najpowszechniejszym procederem jest pobieranie plików z tzw. torrentów, czyli serwisów umożliwiających tego typu zachowanie. Działanie to jest równoznaczne z udostępnieniem treści innym osobom i dotyczy przede wszystkim muzyki, gier i treści wizualnych. Organy ścigania nie mają możliwości podjęcia działań z urzędu. Z takim wnioskiem musi wystąpić autor pobieranej i udostępnianej bezprawnie treści. Karą może być grzywna, ale również ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Pozostałe naruszenia prawa autorskiego, to:

- Udostępnianie filmów w Internecie

Oglądanie filmów nie jest przestępstwem, ale ich rozpowszechnianie – jak najbardziej.

Prawo przewiduje użytkowanie osobiste, natomiast zakazane jest przekazywanie innym odbiorcom cudzych wytworów pracy twórczej oraz czerpanie z tego procederu korzyści.

- Kopiowanie treści z Internetu

Jedynym wyjątkiem jest prawo przedruku, czyli korzystanie jeden do jednego z treści serwisów informacyjnych. Działanie takie wiązać się jednak musi z zachowaniem pierwotnej treści i informacją, kto jest jej autorem oraz z jakiego źródła ona pochodzi.

Dozwolone jest również korzystanie z cudzych dzieł dla własnego, prywatnego użytku. Taki rodzaj eksploatacji ma jedną, wyraźną cechę: nie następuje udostępnienie treści innym odbiorcom. Jeżeli wytwór cudzej pracy jest rozpowszechniany, mamy do czynienia z jej kradzieżą i podlegamy karze wynikającej z przepisów, o której wcześniej wspominaliśmy.

Korzystanie z efektów cudzej pracy i podszywanie się pod ich autorstwo występuje również poza Internetem. Mamy wtedy do czynienia
z plagiatem, który jest przestępstwem. Ten proceder dotyczy najczęściej prac naukowych, literackich lub muzycznych.

- Korzystanie ze zdjęć

Jak już wcześniej wspominaliśmy, istnieją portale internetowe udostępniające zdjęcia i grafikę na zasadzie licencji. Korzystanie z nich wiąże się z uiszczaniem opłaty: jednorazowej lub abonamentowej, ale jednocześnie daje pewność, że dany materiał możemy użyć do zilustrowania naszej pracy. Często jest to licencja otwarta: Creative Commons, umożliwiająca pobieranie materiałów ze wskazanego źródła do precyzyjnie określonych celów (np. niekomercyjnych).

Należy pamiętać, że każda fotografia w Internecie ma autora. Może to być zdjęcie współczesne lub historyczne. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się, kto jest twórcą i uzyskać jego zgodę na wykorzystanie lub zdobyć pewność, że taki materiał jest do użycia.

Współczesna kultura, ale też i ogólnie – ludzka, na przestrzeni dziejów – charakteryzuje się tym, że replikuje dzieła innych twórców, kreując nowe, inspirujące się cudzymi dokonaniami. Internet przyspieszył i rozszerzył ten proces, czyniąc ze współczesnej cywilizacji na powrót kulturę języka obrazkowego. Za tym procesem kroczy prawo, starające się regulować nowe obszary ludzkiej aktywności.

Namawiamy wszystkich twórców, by dbali o swoje prawa, wzywając łamiących je do zaprzestania naruszeń, a jeśli to nie nastąpi – zgłaszali proceder organom ścigania. Użytkowników Internetu uczulamy, że każde rozpowszechnianie cudzej treści musi być poprzedzone uzyskaniem zgody na takie działanie. Wtedy sami możemy mieć pewność, ze nasza twórczość – inspirowana cudzą – również ma chronioną prawem wartość.

General

2021: Prawo autorskie i jego naruszanie w Internecie

Mar 15, 2024

Document

Prawo autorskie w dużej mierze stało się ofiarą Internetu, będącego miejscem, ale też narzędziem jego łamania. Czym ono jest?
Z czego wynika fakt tak szerokiego procederu naruszania praw autorów? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Miejsce, w którym publikujemy tę treść, czyli blog Strady – narzędzia CRM do zarządzania pracą nad treściami audiowizualnymi jest
w dwójnasób chronione przepisami prawa. Nasze logo na końcu zawiera charakterystyczne oznaczenie "R" w okręgu. Pochodzi
ono od angielskiego słowa registered – zarejestrowany i oznacza rejestrację znaku towarowego. Zdjęcia używane w artykułach pochodzą z płatnego serwisu udostępniającego zdjęcia na zasadzie licencji, a treści są wynikiem twórczej pracy ich autorów.

Czym zatem jest:

Prawo autorskie

Wchodzi w skład norm prawa własności intelektualnej i chroni twórców wszystkich dzieł literackich, muzycznych, audiowizualnych, naukowych i innych, pozostawiając im wolność w dysponowaniu efektami ich pracy intelektualnej oraz czerpaniu z nich korzyści finansowych. Oznaczane jest symbolem "C" w okręgu - od słowa copyright, czyli właśnie „prawa autorskie”. W przypadku utworów muzycznych oznaczenie przyjmuje symboli litery P w okręgu.

Łamanie...

...prawa autorskiego jest nagminnym problemem w światowym Internecie. Przyczyną tego procederu jest często bezmyślność, niedbałość, nieznajomość przepisów i zwykły brak refleksji podczas „cytowania”, czyli tak naprawdę: szerokiego korzystania z wytworów pracy intelektualnej wielu osób.

Najpowszechniejszym procederem jest pobieranie plików z tzw. torrentów, czyli serwisów umożliwiających tego typu zachowanie. Działanie to jest równoznaczne z udostępnieniem treści innym osobom i dotyczy przede wszystkim muzyki, gier i treści wizualnych. Organy ścigania nie mają możliwości podjęcia działań z urzędu. Z takim wnioskiem musi wystąpić autor pobieranej i udostępnianej bezprawnie treści. Karą może być grzywna, ale również ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Pozostałe naruszenia prawa autorskiego, to:

- Udostępnianie filmów w Internecie

Oglądanie filmów nie jest przestępstwem, ale ich rozpowszechnianie – jak najbardziej.

Prawo przewiduje użytkowanie osobiste, natomiast zakazane jest przekazywanie innym odbiorcom cudzych wytworów pracy twórczej oraz czerpanie z tego procederu korzyści.

- Kopiowanie treści z Internetu

Jedynym wyjątkiem jest prawo przedruku, czyli korzystanie jeden do jednego z treści serwisów informacyjnych. Działanie takie wiązać się jednak musi z zachowaniem pierwotnej treści i informacją, kto jest jej autorem oraz z jakiego źródła ona pochodzi.

Dozwolone jest również korzystanie z cudzych dzieł dla własnego, prywatnego użytku. Taki rodzaj eksploatacji ma jedną, wyraźną cechę: nie następuje udostępnienie treści innym odbiorcom. Jeżeli wytwór cudzej pracy jest rozpowszechniany, mamy do czynienia z jej kradzieżą i podlegamy karze wynikającej z przepisów, o której wcześniej wspominaliśmy.

Korzystanie z efektów cudzej pracy i podszywanie się pod ich autorstwo występuje również poza Internetem. Mamy wtedy do czynienia
z plagiatem, który jest przestępstwem. Ten proceder dotyczy najczęściej prac naukowych, literackich lub muzycznych.

- Korzystanie ze zdjęć

Jak już wcześniej wspominaliśmy, istnieją portale internetowe udostępniające zdjęcia i grafikę na zasadzie licencji. Korzystanie z nich wiąże się z uiszczaniem opłaty: jednorazowej lub abonamentowej, ale jednocześnie daje pewność, że dany materiał możemy użyć do zilustrowania naszej pracy. Często jest to licencja otwarta: Creative Commons, umożliwiająca pobieranie materiałów ze wskazanego źródła do precyzyjnie określonych celów (np. niekomercyjnych).

Należy pamiętać, że każda fotografia w Internecie ma autora. Może to być zdjęcie współczesne lub historyczne. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się, kto jest twórcą i uzyskać jego zgodę na wykorzystanie lub zdobyć pewność, że taki materiał jest do użycia.

Współczesna kultura, ale też i ogólnie – ludzka, na przestrzeni dziejów – charakteryzuje się tym, że replikuje dzieła innych twórców, kreując nowe, inspirujące się cudzymi dokonaniami. Internet przyspieszył i rozszerzył ten proces, czyniąc ze współczesnej cywilizacji na powrót kulturę języka obrazkowego. Za tym procesem kroczy prawo, starające się regulować nowe obszary ludzkiej aktywności.

Namawiamy wszystkich twórców, by dbali o swoje prawa, wzywając łamiących je do zaprzestania naruszeń, a jeśli to nie nastąpi – zgłaszali proceder organom ścigania. Użytkowników Internetu uczulamy, że każde rozpowszechnianie cudzej treści musi być poprzedzone uzyskaniem zgody na takie działanie. Wtedy sami możemy mieć pewność, ze nasza twórczość – inspirowana cudzą – również ma chronioną prawem wartość.

General

2021: Prawo autorskie i jego naruszanie w Internecie

Mar 15, 2024

Document

Prawo autorskie w dużej mierze stało się ofiarą Internetu, będącego miejscem, ale też narzędziem jego łamania. Czym ono jest?
Z czego wynika fakt tak szerokiego procederu naruszania praw autorów? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Miejsce, w którym publikujemy tę treść, czyli blog Strady – narzędzia CRM do zarządzania pracą nad treściami audiowizualnymi jest
w dwójnasób chronione przepisami prawa. Nasze logo na końcu zawiera charakterystyczne oznaczenie "R" w okręgu. Pochodzi
ono od angielskiego słowa registered – zarejestrowany i oznacza rejestrację znaku towarowego. Zdjęcia używane w artykułach pochodzą z płatnego serwisu udostępniającego zdjęcia na zasadzie licencji, a treści są wynikiem twórczej pracy ich autorów.

Czym zatem jest:

Prawo autorskie

Wchodzi w skład norm prawa własności intelektualnej i chroni twórców wszystkich dzieł literackich, muzycznych, audiowizualnych, naukowych i innych, pozostawiając im wolność w dysponowaniu efektami ich pracy intelektualnej oraz czerpaniu z nich korzyści finansowych. Oznaczane jest symbolem "C" w okręgu - od słowa copyright, czyli właśnie „prawa autorskie”. W przypadku utworów muzycznych oznaczenie przyjmuje symboli litery P w okręgu.

Łamanie...

...prawa autorskiego jest nagminnym problemem w światowym Internecie. Przyczyną tego procederu jest często bezmyślność, niedbałość, nieznajomość przepisów i zwykły brak refleksji podczas „cytowania”, czyli tak naprawdę: szerokiego korzystania z wytworów pracy intelektualnej wielu osób.

Najpowszechniejszym procederem jest pobieranie plików z tzw. torrentów, czyli serwisów umożliwiających tego typu zachowanie. Działanie to jest równoznaczne z udostępnieniem treści innym osobom i dotyczy przede wszystkim muzyki, gier i treści wizualnych. Organy ścigania nie mają możliwości podjęcia działań z urzędu. Z takim wnioskiem musi wystąpić autor pobieranej i udostępnianej bezprawnie treści. Karą może być grzywna, ale również ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Pozostałe naruszenia prawa autorskiego, to:

- Udostępnianie filmów w Internecie

Oglądanie filmów nie jest przestępstwem, ale ich rozpowszechnianie – jak najbardziej.

Prawo przewiduje użytkowanie osobiste, natomiast zakazane jest przekazywanie innym odbiorcom cudzych wytworów pracy twórczej oraz czerpanie z tego procederu korzyści.

- Kopiowanie treści z Internetu

Jedynym wyjątkiem jest prawo przedruku, czyli korzystanie jeden do jednego z treści serwisów informacyjnych. Działanie takie wiązać się jednak musi z zachowaniem pierwotnej treści i informacją, kto jest jej autorem oraz z jakiego źródła ona pochodzi.

Dozwolone jest również korzystanie z cudzych dzieł dla własnego, prywatnego użytku. Taki rodzaj eksploatacji ma jedną, wyraźną cechę: nie następuje udostępnienie treści innym odbiorcom. Jeżeli wytwór cudzej pracy jest rozpowszechniany, mamy do czynienia z jej kradzieżą i podlegamy karze wynikającej z przepisów, o której wcześniej wspominaliśmy.

Korzystanie z efektów cudzej pracy i podszywanie się pod ich autorstwo występuje również poza Internetem. Mamy wtedy do czynienia
z plagiatem, który jest przestępstwem. Ten proceder dotyczy najczęściej prac naukowych, literackich lub muzycznych.

- Korzystanie ze zdjęć

Jak już wcześniej wspominaliśmy, istnieją portale internetowe udostępniające zdjęcia i grafikę na zasadzie licencji. Korzystanie z nich wiąże się z uiszczaniem opłaty: jednorazowej lub abonamentowej, ale jednocześnie daje pewność, że dany materiał możemy użyć do zilustrowania naszej pracy. Często jest to licencja otwarta: Creative Commons, umożliwiająca pobieranie materiałów ze wskazanego źródła do precyzyjnie określonych celów (np. niekomercyjnych).

Należy pamiętać, że każda fotografia w Internecie ma autora. Może to być zdjęcie współczesne lub historyczne. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się, kto jest twórcą i uzyskać jego zgodę na wykorzystanie lub zdobyć pewność, że taki materiał jest do użycia.

Współczesna kultura, ale też i ogólnie – ludzka, na przestrzeni dziejów – charakteryzuje się tym, że replikuje dzieła innych twórców, kreując nowe, inspirujące się cudzymi dokonaniami. Internet przyspieszył i rozszerzył ten proces, czyniąc ze współczesnej cywilizacji na powrót kulturę języka obrazkowego. Za tym procesem kroczy prawo, starające się regulować nowe obszary ludzkiej aktywności.

Namawiamy wszystkich twórców, by dbali o swoje prawa, wzywając łamiących je do zaprzestania naruszeń, a jeśli to nie nastąpi – zgłaszali proceder organom ścigania. Użytkowników Internetu uczulamy, że każde rozpowszechnianie cudzej treści musi być poprzedzone uzyskaniem zgody na takie działanie. Wtedy sami możemy mieć pewność, ze nasza twórczość – inspirowana cudzą – również ma chronioną prawem wartość.

General

2021: Prawo autorskie i jego naruszanie w Internecie

Mar 15, 2024

Document

Prawo autorskie w dużej mierze stało się ofiarą Internetu, będącego miejscem, ale też narzędziem jego łamania. Czym ono jest?
Z czego wynika fakt tak szerokiego procederu naruszania praw autorów? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Miejsce, w którym publikujemy tę treść, czyli blog Strady – narzędzia CRM do zarządzania pracą nad treściami audiowizualnymi jest
w dwójnasób chronione przepisami prawa. Nasze logo na końcu zawiera charakterystyczne oznaczenie "R" w okręgu. Pochodzi
ono od angielskiego słowa registered – zarejestrowany i oznacza rejestrację znaku towarowego. Zdjęcia używane w artykułach pochodzą z płatnego serwisu udostępniającego zdjęcia na zasadzie licencji, a treści są wynikiem twórczej pracy ich autorów.

Czym zatem jest:

Prawo autorskie

Wchodzi w skład norm prawa własności intelektualnej i chroni twórców wszystkich dzieł literackich, muzycznych, audiowizualnych, naukowych i innych, pozostawiając im wolność w dysponowaniu efektami ich pracy intelektualnej oraz czerpaniu z nich korzyści finansowych. Oznaczane jest symbolem "C" w okręgu - od słowa copyright, czyli właśnie „prawa autorskie”. W przypadku utworów muzycznych oznaczenie przyjmuje symboli litery P w okręgu.

Łamanie...

...prawa autorskiego jest nagminnym problemem w światowym Internecie. Przyczyną tego procederu jest często bezmyślność, niedbałość, nieznajomość przepisów i zwykły brak refleksji podczas „cytowania”, czyli tak naprawdę: szerokiego korzystania z wytworów pracy intelektualnej wielu osób.

Najpowszechniejszym procederem jest pobieranie plików z tzw. torrentów, czyli serwisów umożliwiających tego typu zachowanie. Działanie to jest równoznaczne z udostępnieniem treści innym osobom i dotyczy przede wszystkim muzyki, gier i treści wizualnych. Organy ścigania nie mają możliwości podjęcia działań z urzędu. Z takim wnioskiem musi wystąpić autor pobieranej i udostępnianej bezprawnie treści. Karą może być grzywna, ale również ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Pozostałe naruszenia prawa autorskiego, to:

- Udostępnianie filmów w Internecie

Oglądanie filmów nie jest przestępstwem, ale ich rozpowszechnianie – jak najbardziej.

Prawo przewiduje użytkowanie osobiste, natomiast zakazane jest przekazywanie innym odbiorcom cudzych wytworów pracy twórczej oraz czerpanie z tego procederu korzyści.

- Kopiowanie treści z Internetu

Jedynym wyjątkiem jest prawo przedruku, czyli korzystanie jeden do jednego z treści serwisów informacyjnych. Działanie takie wiązać się jednak musi z zachowaniem pierwotnej treści i informacją, kto jest jej autorem oraz z jakiego źródła ona pochodzi.

Dozwolone jest również korzystanie z cudzych dzieł dla własnego, prywatnego użytku. Taki rodzaj eksploatacji ma jedną, wyraźną cechę: nie następuje udostępnienie treści innym odbiorcom. Jeżeli wytwór cudzej pracy jest rozpowszechniany, mamy do czynienia z jej kradzieżą i podlegamy karze wynikającej z przepisów, o której wcześniej wspominaliśmy.

Korzystanie z efektów cudzej pracy i podszywanie się pod ich autorstwo występuje również poza Internetem. Mamy wtedy do czynienia
z plagiatem, który jest przestępstwem. Ten proceder dotyczy najczęściej prac naukowych, literackich lub muzycznych.

- Korzystanie ze zdjęć

Jak już wcześniej wspominaliśmy, istnieją portale internetowe udostępniające zdjęcia i grafikę na zasadzie licencji. Korzystanie z nich wiąże się z uiszczaniem opłaty: jednorazowej lub abonamentowej, ale jednocześnie daje pewność, że dany materiał możemy użyć do zilustrowania naszej pracy. Często jest to licencja otwarta: Creative Commons, umożliwiająca pobieranie materiałów ze wskazanego źródła do precyzyjnie określonych celów (np. niekomercyjnych).

Należy pamiętać, że każda fotografia w Internecie ma autora. Może to być zdjęcie współczesne lub historyczne. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się, kto jest twórcą i uzyskać jego zgodę na wykorzystanie lub zdobyć pewność, że taki materiał jest do użycia.

Współczesna kultura, ale też i ogólnie – ludzka, na przestrzeni dziejów – charakteryzuje się tym, że replikuje dzieła innych twórców, kreując nowe, inspirujące się cudzymi dokonaniami. Internet przyspieszył i rozszerzył ten proces, czyniąc ze współczesnej cywilizacji na powrót kulturę języka obrazkowego. Za tym procesem kroczy prawo, starające się regulować nowe obszary ludzkiej aktywności.

Namawiamy wszystkich twórców, by dbali o swoje prawa, wzywając łamiących je do zaprzestania naruszeń, a jeśli to nie nastąpi – zgłaszali proceder organom ścigania. Użytkowników Internetu uczulamy, że każde rozpowszechnianie cudzej treści musi być poprzedzone uzyskaniem zgody na takie działanie. Wtedy sami możemy mieć pewność, ze nasza twórczość – inspirowana cudzą – również ma chronioną prawem wartość.

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

Subscribe to our newsletter

© Copyright 2023 Strada CRM