Ogólne

2021: Inicjatywa "Film dla klimatu"

15 mar 2024

Eco earth

2021 rok przynosi kolejne reakcje na światowe wydarzenia. Po odpowiedzi na pandemię w postaci wielu inicjatyw konsolidujących sektor w walce z recesją i ułatwiających poszukiwanie stabilnych źródeł finansowania, branża audiowizualna podejmuje kolejne wyzwanie: wpisuje się w ogólnoświatowy trend przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu.

Polski przemysł filmowy włączył się w działania mające na celu ograniczenie zgubnego wpływu na środowisko. Podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu bieżącego roku zostało podpisane otwarte Porozumienie na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej:

"Film dla klimatu"

Sygnowanie dokumentu zwieńczyło panel dyskusyjny Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym? - w ramach Gdynia Industry. Jego uczestnicy dowiedzieli się o działaniach legislacyjnych oraz aktywnościach, jakie do tej pory podjęto w Europie w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Jednocześnie próbowano zidentyfikować bariery utrudniające wdrażanie proekologicznych rozwiązań w branży audiowizualnej. Zwrócono uwagę na dużą rolę instytucji w kształtowaniu nawyków sprzyjających ochronie przyrody i propagowaniu działań redukujących wpływ człowieka na dynamikę zmian klimatu.

Rozważania, ale też praca przygotowawcza zespołu roboczego opracowującego swego rodzaju manifest znalazły finał we wspomnianej inicjatywie. Jej celem jest doprowadzenie do:

→ opracowania strategi zrównoważonego rozwoju oraz planów zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ stosowania mierników do ilościowego pomiaru i raportowania zużycia zasobów oraz emisji CO2 w produkcji audiowizualnej

→ promowania i wdrażania praktyk, które wspierają zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami, takich jak: efektywność energetyczna, oszczędzanie wody, redukcja odpadów, optymalizacja transportu, powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych, elementów scenografii i kostiumów

→ prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych

→ wspierania podmiotów publicznych we wdrażaniu polityki i programów na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ rozwoju inicjatyw pozwalających dzielić się wiedzą na temat dobrych praktyk

→ wprowadzania priorytetu dla spożycia lokalnej, certyfikowanej żywności

→ ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych

→ wpływania na społeczeństwo w celu zmiany postaw i nawyków życiowych na sprzyjające ochronie środowiska i klimatu

→ uczestnictwa w badaniach podsumowujących skuteczność podejmowanych działań.

Sygnatariusze

- do których należą: organizacje, komisje filmowe, producenci, nadawcy telewizyjni (m. in. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polska Akademia Filmowa, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Wajda School – pełna lista znajduje się na stronie KIPA) zauważają, że:

- Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, której cel nr 13 wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,

- 194 państwa oraz Unia Europejska podpisały Porozumienie Paryskie, skłaniające do podjęcia starań o ograniczenie wzrostu średniej temperatury na globie,

- Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przygotowuje wytyczne do działań zapobiegawczych oparte o aktualne badania naukowe
w zakresie zmian klimatycznych,

- Komisja Europejska przyjęła plan działań Zielony Ład, mający doprowadzić do przekształcenia gospodarki Kontynentu
w niskoemisyjną.

Zwracamy uwagę, że nasz system zarządzania produkcją treści audiowizualnych:

Strada CRM

- wpisuje się w prezentowaną inicjatywę ochrony środowiska i redukcji wpływu na zmiany klimatu. Szereg oferowanych funkcji, takich jak:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących kreowanego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik,

umożliwia efektywną pracę zdalną, co przekłada się na ograniczenie zużycia zasobów, czasu, pomaga wydajnie zarządzać urządzeniami
oraz materiałami. W wielu artykułach na blogu promujemy ideę korzystania z energooszczędnego sprzętu, jak na przykład oświetlenie planu filmowego. Popierając przedstawianą inicjatywę, zachęcamy do przyłączenia się do niej. Porozumienie może podpisać każdy
do 30 listopada 2021 roku – do godziny 23:00 (czas w Polsce) na stronie: evenea.

Ogólne

2021: Inicjatywa "Film dla klimatu"

15 mar 2024

Eco earth

2021 rok przynosi kolejne reakcje na światowe wydarzenia. Po odpowiedzi na pandemię w postaci wielu inicjatyw konsolidujących sektor w walce z recesją i ułatwiających poszukiwanie stabilnych źródeł finansowania, branża audiowizualna podejmuje kolejne wyzwanie: wpisuje się w ogólnoświatowy trend przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu.

Polski przemysł filmowy włączył się w działania mające na celu ograniczenie zgubnego wpływu na środowisko. Podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu bieżącego roku zostało podpisane otwarte Porozumienie na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej:

"Film dla klimatu"

Sygnowanie dokumentu zwieńczyło panel dyskusyjny Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym? - w ramach Gdynia Industry. Jego uczestnicy dowiedzieli się o działaniach legislacyjnych oraz aktywnościach, jakie do tej pory podjęto w Europie w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Jednocześnie próbowano zidentyfikować bariery utrudniające wdrażanie proekologicznych rozwiązań w branży audiowizualnej. Zwrócono uwagę na dużą rolę instytucji w kształtowaniu nawyków sprzyjających ochronie przyrody i propagowaniu działań redukujących wpływ człowieka na dynamikę zmian klimatu.

Rozważania, ale też praca przygotowawcza zespołu roboczego opracowującego swego rodzaju manifest znalazły finał we wspomnianej inicjatywie. Jej celem jest doprowadzenie do:

→ opracowania strategi zrównoważonego rozwoju oraz planów zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ stosowania mierników do ilościowego pomiaru i raportowania zużycia zasobów oraz emisji CO2 w produkcji audiowizualnej

→ promowania i wdrażania praktyk, które wspierają zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami, takich jak: efektywność energetyczna, oszczędzanie wody, redukcja odpadów, optymalizacja transportu, powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych, elementów scenografii i kostiumów

→ prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych

→ wspierania podmiotów publicznych we wdrażaniu polityki i programów na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ rozwoju inicjatyw pozwalających dzielić się wiedzą na temat dobrych praktyk

→ wprowadzania priorytetu dla spożycia lokalnej, certyfikowanej żywności

→ ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych

→ wpływania na społeczeństwo w celu zmiany postaw i nawyków życiowych na sprzyjające ochronie środowiska i klimatu

→ uczestnictwa w badaniach podsumowujących skuteczność podejmowanych działań.

Sygnatariusze

- do których należą: organizacje, komisje filmowe, producenci, nadawcy telewizyjni (m. in. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polska Akademia Filmowa, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Wajda School – pełna lista znajduje się na stronie KIPA) zauważają, że:

- Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, której cel nr 13 wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,

- 194 państwa oraz Unia Europejska podpisały Porozumienie Paryskie, skłaniające do podjęcia starań o ograniczenie wzrostu średniej temperatury na globie,

- Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przygotowuje wytyczne do działań zapobiegawczych oparte o aktualne badania naukowe
w zakresie zmian klimatycznych,

- Komisja Europejska przyjęła plan działań Zielony Ład, mający doprowadzić do przekształcenia gospodarki Kontynentu
w niskoemisyjną.

Zwracamy uwagę, że nasz system zarządzania produkcją treści audiowizualnych:

Strada CRM

- wpisuje się w prezentowaną inicjatywę ochrony środowiska i redukcji wpływu na zmiany klimatu. Szereg oferowanych funkcji, takich jak:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących kreowanego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik,

umożliwia efektywną pracę zdalną, co przekłada się na ograniczenie zużycia zasobów, czasu, pomaga wydajnie zarządzać urządzeniami
oraz materiałami. W wielu artykułach na blogu promujemy ideę korzystania z energooszczędnego sprzętu, jak na przykład oświetlenie planu filmowego. Popierając przedstawianą inicjatywę, zachęcamy do przyłączenia się do niej. Porozumienie może podpisać każdy
do 30 listopada 2021 roku – do godziny 23:00 (czas w Polsce) na stronie: evenea.

Ogólne

2021: Inicjatywa "Film dla klimatu"

15 mar 2024

Eco earth

2021 rok przynosi kolejne reakcje na światowe wydarzenia. Po odpowiedzi na pandemię w postaci wielu inicjatyw konsolidujących sektor w walce z recesją i ułatwiających poszukiwanie stabilnych źródeł finansowania, branża audiowizualna podejmuje kolejne wyzwanie: wpisuje się w ogólnoświatowy trend przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu.

Polski przemysł filmowy włączył się w działania mające na celu ograniczenie zgubnego wpływu na środowisko. Podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu bieżącego roku zostało podpisane otwarte Porozumienie na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej:

"Film dla klimatu"

Sygnowanie dokumentu zwieńczyło panel dyskusyjny Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym? - w ramach Gdynia Industry. Jego uczestnicy dowiedzieli się o działaniach legislacyjnych oraz aktywnościach, jakie do tej pory podjęto w Europie w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Jednocześnie próbowano zidentyfikować bariery utrudniające wdrażanie proekologicznych rozwiązań w branży audiowizualnej. Zwrócono uwagę na dużą rolę instytucji w kształtowaniu nawyków sprzyjających ochronie przyrody i propagowaniu działań redukujących wpływ człowieka na dynamikę zmian klimatu.

Rozważania, ale też praca przygotowawcza zespołu roboczego opracowującego swego rodzaju manifest znalazły finał we wspomnianej inicjatywie. Jej celem jest doprowadzenie do:

→ opracowania strategi zrównoważonego rozwoju oraz planów zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ stosowania mierników do ilościowego pomiaru i raportowania zużycia zasobów oraz emisji CO2 w produkcji audiowizualnej

→ promowania i wdrażania praktyk, które wspierają zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami, takich jak: efektywność energetyczna, oszczędzanie wody, redukcja odpadów, optymalizacja transportu, powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych, elementów scenografii i kostiumów

→ prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych

→ wspierania podmiotów publicznych we wdrażaniu polityki i programów na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ rozwoju inicjatyw pozwalających dzielić się wiedzą na temat dobrych praktyk

→ wprowadzania priorytetu dla spożycia lokalnej, certyfikowanej żywności

→ ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych

→ wpływania na społeczeństwo w celu zmiany postaw i nawyków życiowych na sprzyjające ochronie środowiska i klimatu

→ uczestnictwa w badaniach podsumowujących skuteczność podejmowanych działań.

Sygnatariusze

- do których należą: organizacje, komisje filmowe, producenci, nadawcy telewizyjni (m. in. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polska Akademia Filmowa, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Wajda School – pełna lista znajduje się na stronie KIPA) zauważają, że:

- Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, której cel nr 13 wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,

- 194 państwa oraz Unia Europejska podpisały Porozumienie Paryskie, skłaniające do podjęcia starań o ograniczenie wzrostu średniej temperatury na globie,

- Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przygotowuje wytyczne do działań zapobiegawczych oparte o aktualne badania naukowe
w zakresie zmian klimatycznych,

- Komisja Europejska przyjęła plan działań Zielony Ład, mający doprowadzić do przekształcenia gospodarki Kontynentu
w niskoemisyjną.

Zwracamy uwagę, że nasz system zarządzania produkcją treści audiowizualnych:

Strada CRM

- wpisuje się w prezentowaną inicjatywę ochrony środowiska i redukcji wpływu na zmiany klimatu. Szereg oferowanych funkcji, takich jak:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących kreowanego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik,

umożliwia efektywną pracę zdalną, co przekłada się na ograniczenie zużycia zasobów, czasu, pomaga wydajnie zarządzać urządzeniami
oraz materiałami. W wielu artykułach na blogu promujemy ideę korzystania z energooszczędnego sprzętu, jak na przykład oświetlenie planu filmowego. Popierając przedstawianą inicjatywę, zachęcamy do przyłączenia się do niej. Porozumienie może podpisać każdy
do 30 listopada 2021 roku – do godziny 23:00 (czas w Polsce) na stronie: evenea.

Ogólne

2021: Inicjatywa "Film dla klimatu"

15 mar 2024

Eco earth

2021 rok przynosi kolejne reakcje na światowe wydarzenia. Po odpowiedzi na pandemię w postaci wielu inicjatyw konsolidujących sektor w walce z recesją i ułatwiających poszukiwanie stabilnych źródeł finansowania, branża audiowizualna podejmuje kolejne wyzwanie: wpisuje się w ogólnoświatowy trend przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu.

Polski przemysł filmowy włączył się w działania mające na celu ograniczenie zgubnego wpływu na środowisko. Podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu bieżącego roku zostało podpisane otwarte Porozumienie na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej:

"Film dla klimatu"

Sygnowanie dokumentu zwieńczyło panel dyskusyjny Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym? - w ramach Gdynia Industry. Jego uczestnicy dowiedzieli się o działaniach legislacyjnych oraz aktywnościach, jakie do tej pory podjęto w Europie w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Jednocześnie próbowano zidentyfikować bariery utrudniające wdrażanie proekologicznych rozwiązań w branży audiowizualnej. Zwrócono uwagę na dużą rolę instytucji w kształtowaniu nawyków sprzyjających ochronie przyrody i propagowaniu działań redukujących wpływ człowieka na dynamikę zmian klimatu.

Rozważania, ale też praca przygotowawcza zespołu roboczego opracowującego swego rodzaju manifest znalazły finał we wspomnianej inicjatywie. Jej celem jest doprowadzenie do:

→ opracowania strategi zrównoważonego rozwoju oraz planów zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ stosowania mierników do ilościowego pomiaru i raportowania zużycia zasobów oraz emisji CO2 w produkcji audiowizualnej

→ promowania i wdrażania praktyk, które wspierają zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami, takich jak: efektywność energetyczna, oszczędzanie wody, redukcja odpadów, optymalizacja transportu, powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych, elementów scenografii i kostiumów

→ prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych

→ wspierania podmiotów publicznych we wdrażaniu polityki i programów na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ rozwoju inicjatyw pozwalających dzielić się wiedzą na temat dobrych praktyk

→ wprowadzania priorytetu dla spożycia lokalnej, certyfikowanej żywności

→ ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych

→ wpływania na społeczeństwo w celu zmiany postaw i nawyków życiowych na sprzyjające ochronie środowiska i klimatu

→ uczestnictwa w badaniach podsumowujących skuteczność podejmowanych działań.

Sygnatariusze

- do których należą: organizacje, komisje filmowe, producenci, nadawcy telewizyjni (m. in. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polska Akademia Filmowa, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Wajda School – pełna lista znajduje się na stronie KIPA) zauważają, że:

- Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, której cel nr 13 wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,

- 194 państwa oraz Unia Europejska podpisały Porozumienie Paryskie, skłaniające do podjęcia starań o ograniczenie wzrostu średniej temperatury na globie,

- Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przygotowuje wytyczne do działań zapobiegawczych oparte o aktualne badania naukowe
w zakresie zmian klimatycznych,

- Komisja Europejska przyjęła plan działań Zielony Ład, mający doprowadzić do przekształcenia gospodarki Kontynentu
w niskoemisyjną.

Zwracamy uwagę, że nasz system zarządzania produkcją treści audiowizualnych:

Strada CRM

- wpisuje się w prezentowaną inicjatywę ochrony środowiska i redukcji wpływu na zmiany klimatu. Szereg oferowanych funkcji, takich jak:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących kreowanego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik,

umożliwia efektywną pracę zdalną, co przekłada się na ograniczenie zużycia zasobów, czasu, pomaga wydajnie zarządzać urządzeniami
oraz materiałami. W wielu artykułach na blogu promujemy ideę korzystania z energooszczędnego sprzętu, jak na przykład oświetlenie planu filmowego. Popierając przedstawianą inicjatywę, zachęcamy do przyłączenia się do niej. Porozumienie może podpisać każdy
do 30 listopada 2021 roku – do godziny 23:00 (czas w Polsce) na stronie: evenea.

Ogólne

2021: Inicjatywa "Film dla klimatu"

15 mar 2024

Eco earth

2021 rok przynosi kolejne reakcje na światowe wydarzenia. Po odpowiedzi na pandemię w postaci wielu inicjatyw konsolidujących sektor w walce z recesją i ułatwiających poszukiwanie stabilnych źródeł finansowania, branża audiowizualna podejmuje kolejne wyzwanie: wpisuje się w ogólnoświatowy trend przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu.

Polski przemysł filmowy włączył się w działania mające na celu ograniczenie zgubnego wpływu na środowisko. Podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu bieżącego roku zostało podpisane otwarte Porozumienie na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej:

"Film dla klimatu"

Sygnowanie dokumentu zwieńczyło panel dyskusyjny Branża audiowizualna dla klimatu. Jak uczynić sektor bardziej zielonym? - w ramach Gdynia Industry. Jego uczestnicy dowiedzieli się o działaniach legislacyjnych oraz aktywnościach, jakie do tej pory podjęto w Europie w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Jednocześnie próbowano zidentyfikować bariery utrudniające wdrażanie proekologicznych rozwiązań w branży audiowizualnej. Zwrócono uwagę na dużą rolę instytucji w kształtowaniu nawyków sprzyjających ochronie przyrody i propagowaniu działań redukujących wpływ człowieka na dynamikę zmian klimatu.

Rozważania, ale też praca przygotowawcza zespołu roboczego opracowującego swego rodzaju manifest znalazły finał we wspomnianej inicjatywie. Jej celem jest doprowadzenie do:

→ opracowania strategi zrównoważonego rozwoju oraz planów zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ stosowania mierników do ilościowego pomiaru i raportowania zużycia zasobów oraz emisji CO2 w produkcji audiowizualnej

→ promowania i wdrażania praktyk, które wspierają zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami, takich jak: efektywność energetyczna, oszczędzanie wody, redukcja odpadów, optymalizacja transportu, powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych, elementów scenografii i kostiumów

→ prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych

→ wspierania podmiotów publicznych we wdrażaniu polityki i programów na rzecz zrównoważonej produkcji audiowizualnej

→ rozwoju inicjatyw pozwalających dzielić się wiedzą na temat dobrych praktyk

→ wprowadzania priorytetu dla spożycia lokalnej, certyfikowanej żywności

→ ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych

→ wpływania na społeczeństwo w celu zmiany postaw i nawyków życiowych na sprzyjające ochronie środowiska i klimatu

→ uczestnictwa w badaniach podsumowujących skuteczność podejmowanych działań.

Sygnatariusze

- do których należą: organizacje, komisje filmowe, producenci, nadawcy telewizyjni (m. in. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polska Akademia Filmowa, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Wajda School – pełna lista znajduje się na stronie KIPA) zauważają, że:

- Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, której cel nr 13 wzywa do podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,

- 194 państwa oraz Unia Europejska podpisały Porozumienie Paryskie, skłaniające do podjęcia starań o ograniczenie wzrostu średniej temperatury na globie,

- Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przygotowuje wytyczne do działań zapobiegawczych oparte o aktualne badania naukowe
w zakresie zmian klimatycznych,

- Komisja Europejska przyjęła plan działań Zielony Ład, mający doprowadzić do przekształcenia gospodarki Kontynentu
w niskoemisyjną.

Zwracamy uwagę, że nasz system zarządzania produkcją treści audiowizualnych:

Strada CRM

- wpisuje się w prezentowaną inicjatywę ochrony środowiska i redukcji wpływu na zmiany klimatu. Szereg oferowanych funkcji, takich jak:

> możliwość zdalnej współpracy:

→ generowanie i udostępnianie tzw. briefów, czyli podstawowej informacji dotyczących kreowanego projektu

→ tworzenie budżetu, przypisywanie do briefów, rozliczanie

→ kolaudacja, czyli współpraca zespołu z klientem, zatwierdzanie etapów i całości produkcji

> zarządzanie produkcją contentu:

→ przydzielanie zadań, wizualizacja postępów, rozliczanie etapów

→ ustalanie i edycja harmonogramów

→ tworzenie tzw. callsheetów, czyli informacji opisujących dzień zdjęciowy

→ kreacja tzw. storyboardów, czyli scenopisów w formie rysunków

> zarządzanie zespołem

→ podgląd w przypisane zadania, postępy, stawki

→ dostęp do dostawców i ich usług

→ wgląd w lokacje filmowe, ich status, cennik,

umożliwia efektywną pracę zdalną, co przekłada się na ograniczenie zużycia zasobów, czasu, pomaga wydajnie zarządzać urządzeniami
oraz materiałami. W wielu artykułach na blogu promujemy ideę korzystania z energooszczędnego sprzętu, jak na przykład oświetlenie planu filmowego. Popierając przedstawianą inicjatywę, zachęcamy do przyłączenia się do niej. Porozumienie może podpisać każdy
do 30 listopada 2021 roku – do godziny 23:00 (czas w Polsce) na stronie: evenea.

This project is funded by the European Union

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

© Copyright 2023 Strada CRM

This project is funded by the European Union

© Copyright 2023 Strada CRM